Strona główna > Aktualności /Certyfikacja kompetencji menedżerskich

Certyfikacja kompetencji menedżerskich

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) w dniu 17 marca 2016 w godz. 13:00-15:00 w Auli A1 – I piętro na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, zaprasza studentów oraz kadrę dydaktyczną na Sesję Informacyjną, poświęconą międzynarodowym programom certyfikowanym: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIM (The Chartered Institute of Marketing) oraz IPMA Polska (International Project Management Association Polska).

certyfik_fb1

Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie każdego programu przez przedstawicieli ww. organizacji, wynikających korzyści m.in. budowania ścieżki kariery poprzez pozyskiwanie kwalifikacji zawodowych potwierdzone certyfikatami w każdym z tych obszarów, a także uświadomienie młodym ludziom – studentom, jak wiele mogą zyskać dzięki rozwijaniu wiedzy i umiejętności  prowadzenia działań rynkowych.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) to globalna organizacja zrzeszająca specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów. Jej członkowie są kojarzeni nie tylko z doskonałymi kompetencjami zawodowymi, ale także z nienaganną etyką zawodową i profesjonalizmem. Międzynarodowy zasięg stowarzyszenia daje gwarancję jednolitego poziomu kwalifikacji niezależnie od kraju i miejsca ich zdobycia – certyfikaty ACCA są uznawane na całym świecie. Certyfikowani członkowie ACCA są dziś pożądanymi pracownikami i menedżerami działów audytu, kontrolingu, księgowości, doradztwa podatkowego i finansowego.

CIM (The Chartered Institute of Marketing) jest największą na świecie organizacją zrzeszającą marketerów. To interesująca alternatywa dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu marketingu. W Łodzi funkcjonuje jedyne Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego questus, oferujące prestiżowe szkolenia oraz certyfikację.

IPMA (International Project Management Association) jest międzynarodową, federalną organizacją non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów na całym świecie. IPMA odgrywa wiodącą rolę w rozwoju
i promocji zawodu kierownika projektów, wyznaczając standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.


PAM Center poleca programy szkoleniowe, które przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych.