Kontakt

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center)

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

ul. J. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Poland

tel.: (+48) 42 635 49 57, 42 635 49 58
faks: (+48) 42 635 49 59

e-mail: pamctr@uni.lodz.pl

PAM Center (biuro i sale wykładowe) mieści się na pierwszym piętrze budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. J. Matejki 22/26 w Łodzi.

prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski  -  Dyrektor PAM Center
pok. 137
tel. 42 635 49 57
dr Ewelina Zarzycka  -  Dyrektor Programu MBA
pok. 137
tel. 42 635 49 57
e-mail: ezarzycka@uni.lodz.pl
Agnieszka Gralak  -  Koordynator Programu MBA
pok. 141
tel. 42 635 49 65
e-mail: agralak@uni.lodz.pl
dr Anna Sibińska  -

Koordynator projektów rozwojowych
pok. 137
tel. 42 635 49 57
e-mail: anna.sibinska@uni.lodz.pl

Sławomir Gurdała  -  Koordynator programów szkoleniowych
Specjalista IT
pok. 131
tel. 42 635 49 58
e-mail: sgurdala@uni.lodz.pl
Krystyna M. Gawrońska  -  Biuro PAM Center
pok. 140
tel. 42 635 49 57
e-mail: kgawronska@uni.lodz.pl
Zbigniew Mikurenda  -  Nauczanie na odległość
Specjalista IT
pok. 131
tel. 42 635 49 58
e-mail: zmikurenda@uni.lodz.pl
Aneta Żak   pok. 141
tel. 42 635 49 61
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl