Mini MBA® dla firm

Oprócz możliwości delegowania słuchaczy do udziału w edycjach otwartych możliwe jest też dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb organizacji – edycje zamknięte planowane są w dogodnym dla firmy trybie, miejscu i czasie. Korzyściami takiego rozwiązania są: szybkie i kompleksowe przeszkolenie kadry menedżerskiej firmy w jednym standardzie, jak również możliwość dostosowania sposobu realizacji i harmonogramu szkolenia do potrzeb organizacji.

Takie szkolenie przeprowadzone zostało np. dla kadry menedżerskiej firmy Dell - program został zmodyfikowany zgodnie z sugestiami pracodawcy, a harmonogram szkolenia uwzględniał terminy wynikające ze zmianowej  pracy uczestników szkolenia.

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w tradycyjnym trybie wykładów i ćwiczeń, jak i formule blended learning - wspomagane komponentami on-line lub  wyłącznie na odległość poprzez platformę do zdalnego nauczania. Internetowa wersja studium – Global Mini MBA® – to opcja dla firm posiadających pracowników rozproszonych w różnych regionach kraju i za granicą.