Grażyna Tiszler

Dzięki studiom EMBA miałam możliwość pogłębienia swej wiedzy i poznania najnowszych kierunków kompleksowego zarządzania firmą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Mogłam także skorzystać z ważnych pozycji literatury światowej z tego zakresu.

 

Zajęcia z wybitnymi wykładowcami nie tylko z polskich, lecz także z zagranicznych uczelni były dla mnie inspiracją, w jaki sposób efektywniej zarządzać spółką.


Bardzo cenna okazała się możliwość wymiany doświadczeń z kolegami pracującymi na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Na uznanie zasługuje organizacja studiów, która swój kształt zawdzięcza profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu pracowników PAM Center.