Prof. Szymon Byczko

Od wielu lat prowadzę zajęcia ze studentami MBA w PAM Center, które są niezwykle kształcące również dla mnie. Słuchacze poruszają bardzo wiele zagadnień, które na bieżąco można opracowywać podczas realizowanych zajęć.  Możliwość konfrontowania i analizowania problemów prawniczych, z jakimi spotykają się menedżerowie na co dzień, stanowi najlepszy sposób uczenia studentów.


Zajęcia z prawa na studiach MBA to analiza praktycznych zagadnień prawnych, a nie nudny wykład, przesiąknięty czytaniem przepisów lub orzeczeń sądowych.