Strona główna > Aktualności /Program Executive MBA jeszcze lepszy!

Program Executive MBA jeszcze lepszy!

Nowa, XVIII edycja Programu (2014-2016), to:

  • więcej zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców – uczestnicy nowej edycji będą mieli jeszcze większe możliwości rozwoju kompetencji w oparciu o międzynarodowe doświadczenia. Zdaniem absolwentów udział zagranicznej kadry jest bardzo ważną wartością studiów oferowanych przez PAM Center; w ramach nowego Programu  będziemy gościć pięciu wykładowców z zagranicznych uczelni.
  • ogólne oraz indywidualne sesje Executive Coaching  – wprowadzony w ubiegłym roku w formie pilotażowej coaching został bardzo dobrze oceniony przez studentów. Sukces przedsięwzięcia zachęcił nas do uwzględnienia coachingu menedżerskiego jako stałego elementu Programu, co stanowi unikatową ofertę na rynku. Coaching zapewnia niezrównane wsparcie dla osób zajmujących kluczowe stanowiska w organizacji: rozwija i doskonali kompetencje w wybranych przez nie obszarach; zwiększa zarówno świadomość własnych możliwości, jak i rozumienie mechanizmów dotychczasowych trudności; przyśpiesza uczenie się nowych sposobów reagowania i działania. Sposób pracy i program coachingu określa nie coach, lecz uczestnik coachingu.
  • więcej godzin w języku angielskim – już 50% wszystkich zajęć będzie prowadzonych w języku angielskim.
  • dodatkowe zajęcia Business English z native speakerem – wszystkim studentom XVIII edycji zapewniamy możliwość nieodpłatnego udziału w 24 – godzinnym kursie doskonalącym umiejętność komunikacji biznesowej w języku angielskim, zaplanowanym na wrzesień – przed rozpoczęciem regularnych zajęć w Programie.

Zapraszamy!