Strona główna > Logistyka i transport

Logistyka i transport

Logistyka i transport
Logistyka i transport mają decydujący wpływ na działalność organizacji biznesowych. Efektywność procesów logistycznych przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe oraz poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa. Rozwój świadomości z zakresu zarządzania operacyjnego pracowników może znacząco usprawnić komunikację wewnętrzną
 oraz zwiększyć wydajność procesową organizacji.

Problem:

Jednym z podstawowych problemów w skutecznym funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce jest komunikacja, a w zasadzie jej brak. Działy współpracujące w firmach nie potrafią rozmawiać na wspólnych płaszczyznach, ponieważ nie rozumieją zasad organizacji pracy i funkcjonowania innych działów, a tym samym nie mają „wspólnego języka”. Kolejnym ważnym elementem są negocjacje handlowców z sieciami handlowymi. Menedżerowie sprzedaży poprzez brak odpowiedniej wiedzy logistycznej i transportowej, często nie są w stanie wynegocjować optymalnych warunków handlowych oraz zaproponować najlepszych rozwiązań, które przełożą się na sprzedaż i efektywne wzajemne relacje.

Cel szkolenia:

Nasi trenerzy-praktycy biznesu przedstawią na praktycznych przykładach i w oparciu o realne sytuacje biznesowe najbardziej aktualne zagadnienia w obszarze logistyki i transportu rynku detalicznego. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady funkcjonujące w procesach logistycznych oraz transportowych, tym samym podniosą swoje kompetencje w zakresie negocjacji handlowych. Dodatkowo, w oparciu o pozyskaną wiedzę, będą mogli sprawniej komunikować się wewnątrz organizacji, usprawniając tym samym relacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie.

Dla kogo:

Kierownicy działów handlowych, KAM, przedstawiciele handlowi, osoby/działy współpracujące z działami logistyki i transportu.
Menedżerowie sprzedaży, którzy wezmą udział w naszym szkoleniu:

 • Poznają zasady funkcjonujące w procesach logistycznych i transportowych oraz wzbogacą swoją wiedzę fachową w tym zakresie
 • Przekonają się, jak efektywna komunikacja pomiędzy działami współpracującymi w przedsiębiorstwie i posługiwanie się „wspólnym językiem” przez różne obszary funkcjonalne wpływają na wydajność przedsiębiorstwa
 • Dowiedzą się jak wykorzystywać specjalistyczną wiedzę logistyczną i transportową w negocjacjach z sieciami handlowymi
 • Podniosą swoje umiejętności negocjowania optymalnych warunków handlowych i najlepszych rozwiązań przekładających się na sprzedaż i wzajemne relacje
 • Spotkają się z naszymi trenerami – praktykami biznesu w obszarze logistyki i transportu, którzy całość zagadnień zaprezentują w oparciu o praktyczne przykłady i realne sytuacje biznesowe

Program szkolenia:

Moduł I – LOGISTYKA:

 1. Wprowadzenie do tematyki – podstawowe pojęcia, logistyka w biznesie.
 2. Logistyka a dystrybucja – różnice i podobieństwa.
 3. Cykl życia produktu w magazynie dystrybucyjnym – prześledzenie całego cyklu życia produktu w magazynie dystrybucyjnym od przyjęcia towaru do wysyłki do pośredniego klienta (jednostka sprzedażowa).
 4. Metody składowania towarów – omówienie różnych metod składowania towarów wykorzystywanych w rynku detalicznym. Zostaną pokazane również rodzaje regałów wykorzystywanych w magazynach składowych i dystrybucyjnych.
 5. Metody kompletacji towarów – omówienie różnych metod kompletacji towarów wykorzystywanych w rynku detalicznym.
 6. Dokumenty wykorzystywane w logistyce – pokazanie i omówienie wszystkich dokumentów funkcjonujących w procesach logistycznych.
 7. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze wnioski.

Moduł II – TRANSPORT:

 1. Wprowadzenie do tematyki – podstawowe pojęcia związane z transportem drogowym.
 2. Transport samochodowy i spedycja w Polsce – uregulowania prawne i ekonomiczne świadczenia usług  transportu  i spedycji w Polsce.
 3. Nowoczesne rozwiązania stosowane w obszarze transportu drogowego – omówienie standardowych oraz innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw transportowych.
 4. Elektroniczne Giełdy Transportowe – zapoznanie słuchaczy z podstawowymi możliwościami jakie daje implementacja EGT, identyfikacja i ocena wartości kreowanych przez instytucje giełdowe.
 5. Platformy Logistyczne – Giełdy dedykowane -  prezentacja innowacyjnych rozwiązań w relacjach klient – dostawa usług transportowych.
 6. Dokumenty wykorzystywane w transporcie krajowym i zagranicznym – pokazanie i omówienie wszystkich dokumentów funkcjonujących w procesach transportowych. Zwrócenie szczególnej uwagi na Konwencje CMR, Konwencje AETR.
 7. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze wnioski.

Prowadzący:

Daniel Chudzik, MBA

dr Łukasz Nowakowski

Termin szkolenia: jesień 2015

Szkolenie składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających modułów, które łącznie trwają 14 godz. szkoleniowych. Każdy z modułów trwa 7 godz. Zajęcia odbywają się w godzinach od 9:00 do 16:00, w tym dwie przerwy kawowe i jedna na lunch.

Cena szkolenia:

950 zł (cena obejmuje materiały szkoleniowe i lunch).

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Miejsce szkolenia:

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Kontakt

slawomir-gurdala-100pxSławomir Gurdała
Kierownik programu, Specjalista ICT
tel. (42) 635 49 69, 635 49 57
e-mail: sgurdala@uni.lodz.pl