Najbliższa edycja

 • Informacje
 • Etapy rekrutacji
 • Opłaty

Trwa rekrutacja do XX edycji Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA (październik 2017 – luty 2019). Planowany termin rozpoczęcia zajęć to październik 2017.


 Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopia dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (500 PLN).

 

 

Potrzebujesz więcej informacji o naszym programie? W Formularzu kontaktowym wpisz adres pocztowy, pod który mamy wysłać folder informacyjny (ilustrowany katalog w wersji papierowej) o najbliższej edycji studiów MBA w PAM Center.

Rekrutacja na nową, XX edycję studiów menedżerskich MBA została podzielona na 4 okresy:

 

I okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 27.02.2017, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 6-20.03.2017, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia MBA otrzymają najpóźniej dnia 5.04.2017.

 

II okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2017, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 22.05-5.06.2017, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia menedżerskie MBA otrzymają najpóźniej dn. 21.06.2017.

 

III okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 10.07.2017, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 17-31.07.2017, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia menedżerskie MBA otrzymają najpóźniej dn. 17.08.2017.

 

IV okres

Ostatni okres rekrutacji na studia MBA to rekrutacja ciągła. Kandydaci mogą składać dokumenty do 10.09.2017, jednak w przypadku wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej. Egzaminy wstępne odbywają się na bieżąco.

 

Studia MBA Rekrutacja

Koszt udziału w studiach menedżerskich MBA wynosi: 34.500 PLN, istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 8.625 PLN.

Dodatkowo: 500 PLN opłaty rekrutacyjnej.

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

Wpłat należy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ
nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MBA

Bank PEKAO

Specjalna oferta kredytu dla studentów PAM Center:

Pożyczka na rozwój Twoich kompetencji
Bartłomiej Grzelak
Menedżer ds. Sprzedaży Klienta Detalicznego w Banku Pekao SA
tel. 697-771-255

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl