Najbliższa edycja

Dodatkowa rekrutacja na 21. edycję studiów MBA!

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty
 • Open House

Trwa rekrutacja na 21. edycję Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt z Agnieszką Gralak, Koordynatorem Programu MBA:

 

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN).

 

Nasze konto bankowe:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - opłata rekrutacyjna - 21.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać bezpośrednio do Koordynatorki Programu Studiów MBA, Agnieszki Gralak: agralak@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "Studia MBA - 21. edycja"

 

 

Rekrutacja na nową XXI edycję studiów MBA została podzielona na okresy:

 

IV okres  - rekrutacja trwa
Od 20.08.2018 uruchomiono dodatkowy okres rekrutacji. Egzaminy wstępne odbywają się na bieżąco, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kandydatem. Zostały ostatnie wolne miejsca. Wyślij swoją aplikację już dziś. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III okres  - rekrutacja zakończona
Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 10.07.2018, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 16-31.07.2018, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 13.08.2018.

 

II okres - rekrutacja zakończona
Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2018, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 21.05-5.06.2018, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 18.06.2018.

 

I okres - rekrutacja zakończona
Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.03.2018, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 19-31.03.2018, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 13.04.2018.

 

Studia MBA Rekrutacja

 

Kiedy aplikować?

Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona i w przypadku wyczerpania  limitu miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

 

Koszt udziału w studiach menedżerskich MBA wynosi około 37.500 PLN, w tym:

 • 28.500 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2.257,32 USD na rzecz Minot State University (amerykańskiego partnera programu),
 • ok. 1.500 PLN wyjazd na study tour w Pradze (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

Dodatkowo: 800 PLN opłaty rekrutacyjnej.

Istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 7.125 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast kwotę 2.253,32 USD należy uiścić jednorazowo na rzecz Minot State University najpóźniej do 25.01.2019.

 

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

 

Nasze konto bankowe:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - 21.edycja MBA"

 

 

 

Bank PEKAO

Specjalna oferta kredytu dla studentów PAM Center:

Pożyczka na rozwój Twoich kompetencji
Bartłomiej Grzelak
Menedżer ds. Sprzedaży Klienta Detalicznego w Banku Pekao SA
tel. 697-771-255

 

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl

Wszystkie zaplanowane w tym roku Open House (czyli spotkania dla kandydatów na studia MBA) już za nami.  Jednakże osoby rozważające podjęcie studiów MBA, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Koordynatorką Studiów MBA - Agnieszką Gralak, która postara się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Państwa pytania związane z tymi studiami.

 

Rekrutacja jeszcze trwa. Zachęcamy do kontaktu.