Najbliższa edycja

Polsko-Amerykańskie Studia MBA

Nowoczesny program studiów w międzynarodowym środowisku

MBA – amerykański standard studiów menedżerskich

Jeden z najlepszych programów w Polsce. 20 lat doświadczeń, ponad 400 Absolwentów

XX edycja Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA – rekrutacja trwa

 Termin rozpoczęcia zajęć – październik 2017

 • Informacje
 • Etapy rekrutacji
 • Opłaty

Trwa rekrutacja do XX edycji Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA (październik 2017 – luty 2019). Planowany termin rozpoczęcia zajęć to październik 2017.

Zainteresowanych podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na dole strony. Prosimy o podanie adresu, pod który możemy wysłać folder informacyjny. Broszura (plik pdf - 14 MB)


 Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopia dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (500 PLN).

 

Potrzebujesz więcej informacji o naszym programie? W formularzu kontaktowym wpisz adres, pod który mamy wysłać folder informacyjny dotyczący studiów MBA w PAM Center (wersja papierowa).

Od 9 stycznia 2017 trwa rekrutacja na nową, XX edycję studiów menedżerskich MBA, która została podzielona na 3 okresy:

 

I okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 27.02.2017, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 6-20.03.2017, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia MBA otrzymają najpóźniej dnia 5.04.2017.

 

II okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2017, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 22.05-5.06.2017, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia menedżerskie MBA otrzymają najpóźniej dn. 21.06.2017.

 

III okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 10.07.2017, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 17-31.07.2017, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia menedżerskie MBA otrzymają najpóźniej dn. 17.08.2017.

 

 

Round Apliaction deadline Exams period Decisions
 Round 1  27 February 2017  6-20 March 2017  5 April 2017
Round 2 15 May 2017 22 May - 5 June 2017 21 June 2017
Round 3 10 July 2017 17 - 31 July 2017 17 August 2017

 

 

Kiedy najlepiej aplikować?

Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnym w I lub II okresie rekrutacyjnym. Liczba miejsc na menedżerskie studia podyplomowe MBA jest bowiem ograniczona i w przypadku wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja zostaje zakończona wcześniej.

 

Dodatkowo kandydaci przyjęci na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji otrzymają bezpłatny dostęp do unikalnej bazy wiedzy Knowledge Garden już od momentu zakwalifikowania się na studia.

Studia MBA Rekrutacja

Koszt udziału w studiach menedżerskich MBA wynosi: 34.500 PLN, istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 8.625 PLN.

Dodatkowo: 500 PLN opłaty rekrutacyjnej.

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

Wpłat należy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ
nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MBA

Bank PEKAO

Specjalna oferta kredytu dla studentów PAM Center:

Pożyczka na rozwój Twoich kompetencji
Bartłomiej Grzelak
Menedżer ds. Sprzedaży Klienta Detalicznego w Banku Pekao SA
tel. 697-771-255

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl