Najbliższa edycja

Zastanawiasz się czy studia MBA w PAM Center są dla Ciebie?

Weź udział w Open House!

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty
 • Open House

Trwa rekrutacja na 21. edycję Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA, prosimy o kontakt z Agnieszką Gralak, Koordynatorem Programu MBA:

 

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN).

 

Nasze konto bankowe:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - opłata rekrutacyjna - 21.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać bezpośrednio do Koordynatorki Programu Studiów MBA, Agnieszki Gralak: agralak@uni@lodz.p
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "studia MBA - 21. edycja"

 

 

Rekrutacja na nową XXI edycję studiów MBA została podzielona na 3 okresy:

 

I okres - rekrutacja zakończona
Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.03.2018, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 19-31.03.2018, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 13.04.2018.

 

II okres
Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2018, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 21.05-5.06.2018, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 18.06.2018.

 

III okres  
Jeżeli po zakończeniu II okresu zostaną jeszcze wolne miejsca, to zostanie uruchomiony III okres rekrutacji. Wówczas kandydaci, którzy złożą dokumenty do 10.07.2018, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 16-31.07.2018, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 13.08.2018.

 

Studia MBA Rekrutacja

 

Kiedy aplikować?

Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnym do 15 maja 2018. Liczba miejsc jest ograniczona i w przypadku wyczerpania  limitu miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

 

Dodatkowo kandydaci  przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
 • możliwość bezpłatnego udziału w kursie Business English z native speakerem, organizowanym we wrześniu 2018, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć,
 • bezpłatny dostęp do unikalnej  bazy wiedzy Knowledge Garden już od momentu zakwalifikowania się na studia.

 

Natomiast kandydaci  przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • 50% rabatu na opłatę rekrutacyjną,
 • bezpłatny dostęp do unikalnej  bazy wiedzy Knowledge Garden już od momentu zakwalifikowania się na studia.

 

Fundusz stypendialny* na studia  MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji,
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jak osoba fizyczna,
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test typu GMAT na min. 60%.

Fundusz stypendialny obowiązuje do momentu wyczerpania zgromadzonych na nim środków.

Koszt udziału w studiach menedżerskich MBA wynosi około 37.500 PLN, w tym:

 • 28.500 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2.253,32 USD na rzecz Minot State University (amerykańskiego partnera programu),
 • ok. 1.500 PLN wyjazd na study tour w Pradze (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

Dodatkowo: 800 PLN opłaty rekrutacyjnej.

Istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 7.125 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast kwotę 2.253,32 USD należy uiścić jednorazowo na rzecz Minot State University najpóźniej do 25.01.2019.

 

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

 

Nasze konto bankowe:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - 21.edycja MBA"

 

 

 

Bank PEKAO

Specjalna oferta kredytu dla studentów PAM Center:

Pożyczka na rozwój Twoich kompetencji
Bartłomiej Grzelak
Menedżer ds. Sprzedaży Klienta Detalicznego w Banku Pekao SA
tel. 697-771-255

 

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl

 

Wszystkie osoby rozważające podjęcie studiów MBA, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu Open House, będącym doskonałą okazją do:

 • uzyskania szczegółowych informacji odnośnie programu studiów MBA,
 • porozmawiania z wykładowcami,
 • spotkania studentów i absolwentów,
 • poznania organizatorów programu,
 • zobaczenia miejsca, gdzie odbywają się zajęcia.


Data: 21 kwietnia 2018 (sobota)
Godzina: 11:00 - 12:00 (warsztat 12:00 - 15:00)
Miejsce: sala 111 (na I piętrze), Wydział Zarządzania UŁ, Łódź ul. Matejki 22/26

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże aby wziąć udział w Open House, należy zarejestrować się poprzez formularz kontaktowy na dole strony. Liczba miejsc jest bowiem ograniczona.

 

Zaraz po zakończeniu Open House zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniu, które przybliży atmosferę panującą podczas studiów. Będą to warsztaty Design Thinking – współpraca, pomysł, sukces. Design thinking to nowy sposób myślenia o współpracy, zaangażowaniu i kreatywności, który bazuje na różnorodności, wychodzeniu poza utarte ścieżki, ciekawości i gotowości do zmian.


Udział w warsztatach pomoże:

 • wykorzystać potencjał zróżnicowanych zespołów
 • myśleć out of the box
 • generować pomysły z wykorzystaniem nieschematycznych metod
 • zamieniać problemy na wyzwania

 

Program warsztatów:
1.    Wprowadzenie do metodologii design thinking
2.    Czym jest klientocentryczność?
3.    Jak wykorzystać potencjał zróżnicowanych zespołów?
4.    Myślenie out of the box
5.    Tak, ale vs. tak i…
6.    Wszyscy jesteśmy kreatywni
7.    Tworzenie ciekawych rozwiązań
8.    Podsumowanie

 

Zapraszamy! Zarejestruj się już teraz.