Najbliższa edycja

 • Rekrutacja
 • Spotkania dla kandydatów
 • Terminy
 • Opłaty

Rekrutacja do XX edycji Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA (październik 2017 – luty 2019) została zamknięta.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w kolejnej edycji, prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu MBA: tel. 519 646 572, agralak@uni.lodz.pl

 

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopia dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (500 PLN).

 

 

Potrzebujesz więcej informacji o naszym programie? W Formularzu kontaktowym wpisz adres pocztowy, pod który mamy wysłać folder informacyjny (ilustrowany katalog w wersji papierowej) o najbliższej edycji studiów MBA w PAM Center.

Spotkania dla kandydatów na studia MBA

 

Uprzejmie informujemy, że organizujemy indywidualne spotkania dla kandydatów na studia MBA.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy skontaktować się z zespołem PAM Center:

lub wypełnić Formularz kontaktowy zamieszczony na dole strony.

 

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów MBA, gorąco zapraszamy!

 

Rekrutacja na XX edycję studiów MBA została zamknięta. 

Szczegółowe informacje o terminach rekrutacyjnych na nową edycję pojawią się wkrótce.

 

 

Studia MBA Rekrutacja

Koszt udziału w studiach menedżerskich MBA wynosi: 34.500 PLN, istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 8.625 PLN.

Dodatkowo: 500 PLN opłaty rekrutacyjnej.

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

Wpłat należy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ
nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MBA

Bank PEKAO

Specjalna oferta kredytu dla studentów PAM Center:

Pożyczka na rozwój Twoich kompetencji
Bartłomiej Grzelak
Menedżer ds. Sprzedaży Klienta Detalicznego w Banku Pekao SA
tel. 697-771-255

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl