Najbliższa edycja

Rekrutacja na 22. edycję studiów MBA!

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty
 • Open House

Rozpoczęła się rekrutacja na 22. edycję Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

 

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN).

 

Nasze konto bankowe:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - opłata rekrutacyjna - 22.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać bezpośrednio do Koordynatorki Programu Studiów MBA, Agnieszki Gralak: agralak@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "Studia MBA - 22. edycja"

 

 

Rekrutacja na 22. edycję studiów MBA została podzielona na 4 okresy:

 • I okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.03.2019, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 19-31.03.2019, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.04.2019.

 • II okres

Jeżeli po I okresie rekrutacji zostaną wolne miejsca, to wówczas zostanie uruchomiony II okres. Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2019, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 21.05-5.06.2019, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.06.2019.

 • III okres

Jeżeli po II okresie rekrutacji zostaną wolne miejsca, to wówczas zostanie uruchomiony III okres. Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.07.2019, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 17-31.07.2019, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.08.2019.

 • IV okres

Jeżeli po powyższych okresach rekrutacyjnych zostaną jeszcze wolne miejsca (limit 30 miejsc), to zostanie uruchomiony czwarty okres rekrutacji. Wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń, a egzaminy odbywać będą się na bieżąco.

 

Studia MBA Rekrutacja

 

Kiedy aplikować?

Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnym w I lub II okresie rekrutacyjnym. Liczba miejsc jest ograniczona i w przypadku wyczerpania  limitu miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Dodatkowo kandydaci  przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej.

Natomiast kandydaci  przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej.

 

Fundusz stypendialny na studia  MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji,
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna,
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test GMAT na min. 60%.

Fundusz stypendialny obowiązuje do momentu wyczerpania zgromadzonych na nim środków.

 

Koszt udziału w 22. edycji studiów menedżerskich MBA wynosi około 39.500 PLN, w tym:

 • 28.500 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • ok. 2.300 USD na rzecz Minot State University (amerykańskiego partnera programu),
 • 2.200 PLN - international study tour  (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

Istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 7.125 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast kwotę ok. 2.300 USD należy uiścić jednorazowo na rzecz Minot State University najpóźniej do 25.01.2020.

 

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • koszt testu Facet5.

 

Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia MBA wynosi 800zł. Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę rekrutacyjną na poniższy numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - 22.edycja MBA"

 

 

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl

Zastanawiasz się czy studia MBA są dla Ciebie? Weź udział w wydarzeniu, które pomoże Ci w odpowiedzi na to pytanie.

 

Wszystkie osoby rozważające podjęcie studiów MBA, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu Open House, będącym doskonałą okazją do:

 • uzyskania szczegółowych informacji odnośnie programu studiów MBA,
 • zapoznania się z kryteriami przyjęcia na studia,
 • porozmawiania z wykładowcami,
 • spotkania studentów i absolwentów,
 • poznania organizatorów programu.

Data: 1 marca 2019 (piątek)
Godzina: 15:30 - 16:45 (seminarium 17:00 - 20:00)
Miejsce: Art_Inkubator, sala A 218, ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi

 

Agenda spotkania:

15:30 - Rejestracja i networking
15:35 - Powitanie gości i kilka słów o PAM Center
15:45 - Sesja informacyjna o programie 22. edycji MBA
16:30 - Panel dyskusyjny i rozmowy w kuluarach

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże wcześniej należy zarejestrować się.  Liczba miejsc jest bowiem ograniczona.

Zaraz po spotkaniu zachęcamy do udziału w seminarium Smart Business in Smart City, a następnie w After Party.

 

Partner wydarzenia: