Najbliższa edycja

Rekrutacja na 22. edycję studiów MBA!

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty
 • Open House

Trwa rekrutacja na 22. edycję Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

 

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN).

 

Nasze konto bankowe:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - opłata rekrutacyjna - 22.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać bezpośrednio do Koordynatorki Programu Studiów MBA, Agnieszki Gralak: agralak@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "Studia MBA - 22. edycja"

 

 

Rekrutacja na 22. edycję studiów MBA została podzielona na 4 okresy:

 • I okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.03.2019, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 19-31.03.2019, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.04.2019.

 • II okres

Trwa II okres rekrutacji na studia MBA. Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2019, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 21.05-5.06.2019, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.06.2019.

 • III okres

Jeżeli po II okresie rekrutacji zostaną wolne miejsca, to wówczas zostanie uruchomiony III okres. Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.07.2019, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 17-31.07.2019, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.08.2019.

 • IV okres

Jeżeli po powyższych okresach rekrutacyjnych zostaną jeszcze wolne miejsca (limit 30 miejsc), to zostanie uruchomiony czwarty okres rekrutacji. Wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń, a egzaminy odbywać będą się na bieżąco.

 

Studia MBA Rekrutacja

 

Kiedy aplikować?

Zachęcamy do składania dokumentów do 15 maja 2019. Liczba miejsc jest ograniczona i w przypadku wyczerpania  limitu miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Dodatkowo kandydaci  przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej.

Natomiast kandydaci  przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej.

 

Fundusz stypendialny na studia  MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji,
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna,
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test GMAT na min. 60%.

Fundusz stypendialny obowiązuje do momentu wyczerpania zgromadzonych na nim środków.

 

Koszt udziału w 22. edycji studiów menedżerskich MBA wynosi około 39.500 PLN, w tym:

 • 28.500 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • ok. 2.300 USD na rzecz Minot State University (amerykańskiego partnera programu),
 • 2.200 PLN - international study tour  (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

Istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 7.125 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast kwotę ok. 2.300 USD należy uiścić jednorazowo na rzecz Minot State University najpóźniej do 25.01.2020.

 

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • koszt testu Facet5.

 

Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia MBA wynosi 800zł. Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę rekrutacyjną na poniższy numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - 22.edycja MBA"

 

 

 

Agnieszka Gralak

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA w Łodzi prosimy o kontakt:

Agnieszka Gralak
Koordynator Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA
+48 (42) 635 49 65, 519 646 572
e-mail: agralak@uni.lodz.pl

Zastanawiasz się czy studia MBA są dla Ciebie? Weź udział w wydarzeniu, które pomoże Ci w odpowiedzi na to pytanie.

 

Wszystkie osoby rozważające podjęcie studiów MBA, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu Open House, będącym doskonałą okazją do:

 • uzyskania szczegółowych informacji odnośnie programu studiów MBA,
 • zapoznania się z kryteriami przyjęcia na studia,
 • porozmawiania z wykładowcami,
 • spotkania studentów i absolwentów,
 • poznania organizatorów programu,
 • wzięcia udziału w warsztacie nt. autoprezentacji.

 

Data: 27 kwietnia 2019 (sobota)
Godzina: 10:30 - 13:30
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi, sala 111 (I piętro)

 

Agenda spotkania:
10:30 - Rejestracja i networking
10:40 - Powitanie gości i kilka słów o PAM Center
10:50 - Sesja informacyjna o programie 22. edycji MBA
11:30 - Panel dyskusyjny i rozmowy w kuluarach
12:00 - Warsztat nt. autoprezentacji z dr. Bartłomiejem Kurzykiem
13:30 - Zakończenie

Udział w Open House jest bezpłatny, jednakże aby wziąć udział w spotkaniu, a następnie w warsztacie nt. autoprezentacji należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest bowiem ograniczona.

 

Warsztat nt. autoprezentacji
Spotkanie stanowi wstęp do podniesienia świadomości i umiejętności uczestników w zakresie kreowania wizerunku lidera w sytuacjach komunikacyjnych, w szczególności wystąpień publicznych. We wprowadzeniu, uczestnicy poznają podstawowe zasady retoryki, mowy ciała, spójności w komunikacie werbalnym i pozawerbalnym. W części warsztatowej uczestnicy będą mieli okazję przetestować w praktyce wybrane aspekty profesjonalnej autoprezentacji.

 

dr Bartłomiej Kurzyk
Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z niemal 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym i szkoleniowym – również w kontekście międzynarodowym (m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Hiszpania i Portugalia). Wykładowca Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem Internetu i branded entertainment oraz komercjalizacji i marketingu innowacji i technologii. Jego zainteresowania koncentrują się również wokół rozwoju bazowych umiejętności profesjonalnych – w szczególności komunikacji w biznesie i produktywności. Członek zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe. Pasjonat nowoczesnych form dydaktyki, prowadził Centrum Rozwoju Dydaktyki WZ UŁ. Opiekun studenckiego koła naukowego MarkeTEAM, organizatorów m.in. cyklicznej konferencji Łódź Jungle Web.

 

Partner wydarzenia: ProPharma Sp. z o.o.  Pro-pharma