Studia Podyplomowe Zarządzanie Apteką

3. edycja: 22 października 2016 – 24 czerwca 2017

  • Informacje
  • Program
  • Organizacja zajęć
  • Rekrutacja i koszty

O programie

Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty.

 

Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku.

 

W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia, szczególny nacisk kładziony jest na wysokie standardy obsługi pacjenta i rozwiązania wspierające sprzedaż


Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego, w tym właścicieli, kierowników i pracowników aptek oraz pracowników firm farmaceutycznych zatrudnionych w dywizjach sprzedaży lub aspirujących do stanowisk Sales/Product Manager, Area Sales Manager lub Field Force Manager, przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

 

Kandydaci muszą posiadać dyplom studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa.

Na program zajęć składa się 5 bloków tematycznych:

1. Zarządzanie personelem w aptece
Komunikacja – podstawowe narzędzie w pracy kierownika
Skuteczne przywództwo
Nie ma szefa bez zespołu
Delegowanie zadań i uprawnień
Wywieranie wpływu na ludzi – motywowanie
 40 godz.
2.

Strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką
Marketing w aptece
Zarządzanie apteką w praktyce

 40 godz.
3.

Rachunkowość i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
Rachunkowość zarządcza w prowadzeniu apteki
Ekonomiczna gra symulacyjna
Systemy informatyczne w aptekach

 32 godz.
+12 godz. gry on-line
4.

Relacje z otoczeniem
Rola farmaceuty w relacji lekarz-farmaceuta-pacjent
Techniki pracy z pacjentem i psychologia pacjenta
Merchandising apteczny
Jak skutecznie negocjować z firmami farmaceutycznymi

 40 godz.
5.     
Aspekty prawne zarządzania apteką
Ustawodawstwo farmaceutyczne i okołofarmaceutyczne
Prawo pracy
 28 godz.
6.

Warsztat Studium przypadku (praca dyplomowa)

 
 

Razem:

180 godz.
(plus 12 godz. gry on-line)

Roczny program przewiduje 180 godzin zajęć w ramach pięciu bloków tematycznych, obejmujących strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką, aspekty prawne, kwestie związane z rachunkowością i narzędziami informatycznymi oraz zarządzanie personelem i relacje z otoczeniem. W programie wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym gra symulacyjna i platforma e-learningowa.

 

Zaplanowane z myślą o osobach aktywnych zawodowo zajęcia organizowane są w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26.

 

Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy oraz praktycy rynku farmaceutycznego, działający na nim od wielu lat i na różnych poziomach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu omawiane tematy i studia przypadków będą rozpatrywane  analitycznie i  wielokierunkowo, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb podmiotów.

Bieżąca edycja

Termin: 3. edycja: 22 października 2016 – 24 czerwca 2017

Terminy zjazdów:

I semestr: 22-23 października, 5-6, 19-20  listopada, 10-11 grudnia 2016, 14-15, 28-29 stycznia 2017

II semestr: 11-12, 25-26 lutego, 11-12, 25-26 marca, 8-9 kwietnia, 13-14 maja, 2-3, 24 czerwca 2017


Cena:

5900 zł -  płatność w jednej racie

lub

6100 zł w dwóch ratach po 3050 zł

6300 zł w trzech ratach po 2100 zł


 Zainteresowani przystąpieniem do Programu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” muszą posiadać:

  • ukończone studia magisterskie lub ukończone studia licencjackie

 Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów (odpis)
  • jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów

 Do pobrania: