Strona główna > Studia Podyplomowe Zarządzanie Apteką

Studia Podyplomowe Zarządzanie Apteką

3. edycja: 22 października 2016 – 24 czerwca 2017

apt_stu

O programie

Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty.

Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku.

W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia, szczególny nacisk kładziony jest na wysokie standardy obsługi pacjenta i rozwiązania wspierające sprzedaż

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego, w tym właścicieli, kierowników i pracowników aptek oraz pracowników firm farmaceutycznych zatrudnionych w dywizjach sprzedaży lub aspirujących do stanowisk Sales/Product Manager, Area Sales Manager lub Field Force Manager, przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Kandydaci muszą posiadać dyplom studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa.

Program

Na program zajęć składa się 5 bloków tematycznych:

1. Zarządzanie personelem w aptece
Komunikacja – podstawowe narzędzie w pracy kierownika
Skuteczne przywództwo
Nie ma szefa bez zespołu
Delegowanie zadań i uprawnień
Wywieranie wpływu na ludzi – motywowanie
 40 godz.
2.

Strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką
Marketing w aptece
Zarządzanie apteką w praktyce

 40 godz.
3.

Rachunkowość i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
Rachunkowość zarządcza w prowadzeniu apteki
Ekonomiczna gra symulacyjna
Systemy informatyczne w aptekach

 32 godz.
+12 godz. gry on-line
4.

Relacje z otoczeniem
Rola farmaceuty w relacji lekarz-farmaceuta-pacjent
Techniki pracy z pacjentem i psychologia pacjenta
Merchandising apteczny
Jak skutecznie negocjować z firmami farmaceutycznymi

 40 godz.
5.     
Aspekty prawne zarządzania apteką
Ustawodawstwo farmaceutyczne i okołofarmaceutyczne
Prawo pracy
 28 godz.
6.

Warsztat Studium przypadku (praca dyplomowa)

 

Razem:

180 godz.
(plus 12 godz. gry on-line)

Organizacja

Roczny program przewiduje 180 godzin zajęć w ramach pięciu bloków tematycznych, obejmujących strategiczne i marketingowe zarządzanie apteką, aspekty prawne, kwestie związane z rachunkowością i narzędziami informatycznymi oraz zarządzanie personelem i relacje z otoczeniem. W programie wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym gra symulacyjna i platforma e-learningowa.

Zaplanowane z myślą o osobach aktywnych zawodowo zajęcia organizowane są w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy oraz praktycy rynku farmaceutycznego, działający na nim od wielu lat i na różnych poziomach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu omawiane tematy i studia przypadków będą rozpatrywane  analitycznie i  wielokierunkowo, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb podmiotów.

Najbliższa edycja

Termin: 3. edycja: 22 października 2016 – 24 czerwca 2017

Planowane terminy zjazdów:

I semestr: 22-23 października, 5-6, 19-20  listopada, 10-11 grudnia 2016, 14-15, 28-29 stycznia 2017

II semestr: 11-12, 25-26 lutego, 11-12, 25-26 marca, 8-9 kwietnia, 13-14 maja, 2-3, 24 czerwca 2017

Cena: 5900 zł -  w jednej racie
lub 6100 zł w dwóch ratach po 3050 zł
lub 6300 zł w trzech ratach po 2100 zł

Zainteresowani przystąpieniem do Programu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” muszą posiadać:

 • ukończone studia magisterskie lub ukończone studia licencjackie

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • dyplom ukończenia studiów (odpis)
 • jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
 • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin składania aplikacji: 7 października 2016

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy (pdf), skierowanie (pdf), informacja o programie (pdf), ulotka informacyjna (pdf), notatka prasowa (pdf).


Prowadzący zajęcia:

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

tczaplaWykładowca, z blisko 20 letnim doświadczeniem prowadzi wykłady i konwersatoria z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami – w języku polskim i angielskim, zarządzania wartościami w języku polskim i angielskim; corporate culture w języku angielskim, zarządzanie kreatywnością i innowacjami (w ramach programu MSSTC) oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Konsultant, trener. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi organizacji oraz zarządzania strategicznego. W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej współpracował z wieloma klientami i instytucjami będąc odpowiedzialny za prowadzenie licznych projektów doradczych w takich obszarach jak: tworzenie systemów kompetencyjnych, budowanie systemów wynagrodzeń, budowanie systemów ocen pracowniczych, wartościowanie stanowisk pracy oraz analiza kultury organizacyjnej. Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu. Pracę doktorską napisał z dziedziny zarządzania strategicznego. Jest autorem ponad czterdziestu artykułów i opracowań naukowych. Aktualnie Kierownik Katedry Zarządzania oraz Prodziekan ds. Studenckich i programowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kadrami. Prowadził projekty i szkolenia między innymi dla: Bel Polska; Budo-Hurt; PTK Centertel; Centralny Zarząd Poczty Polskiej; Ceri; Eden Springs; Frantschach Świecie; Lafarge Polska; Lek Polska (Sandoz Polska); Mahle Polska; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Nivea Polska; Parker Hanifin Polska; MPK Łódź; PARP; PGE; Philips Lighting Pabianice; Pilkington Polska; PKO BP; PKP; Polfa Pabianice; Polkomtel; Pollena Ewa; Polsnack; PSE; Rentsch Polska; Rosti Polska; Sapa Poland; Schindler Polska; Urząd Miasta Łodzi, Variaex; Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen.

dr Ewa Brzezińska

ewa-brzezinskaTrener, coach, wykładowca. Specjalizuje się w problematyce zachowań ludzi w organizacji (Organizational Behavior), komunikacji społecznej (University of Texas at Arlington, USA), negocjacjach (certyfikat US Department of Labor, USA) oraz problemach przywództwa. Trenerka umiejętności menedżerskich, m.in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, zarządzania zmianą i konfliktem oraz motywowania i rozwoju osobistego. Posiada certyfikat Practitioner of NLP i Międzynarodowy Certyfikat Coacha ICC. Jest Trenerem Komunikacji Transformującej (Transforming Communication R. Bolstad). W latach 1996-2006 adiunkt w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Autorka książki Komunikacja społeczna, programów i artykułów z zakresu skutecznego porozumiewania się i zachowania ludzi w organizacji. Promotor 75 prac magisterskich z tej tematyki. Współautorka książek: Kształtowanie relacji pracowniczych(2001) i Człowiek w firmie…bez obaw i z ochotą,(2009). W latach 1996-2001 kierowała działem szkoleń dla kadry menedżerskiej w PAM Center przy UŁ. W latach 1997-2006 wykładowca przedmiotów Analytical & Communication Skills i Organizational Behavior na studiach Executive MBA w PAM Center, prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania UŁ i The Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA. Wykładowca przedmiotu „Komunikacja w pracy menedżera” na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką. Szkoliła m.in.: ABB, Alcan, Alcatel-Lucent, Ahold, Carrefour, Coats, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, CWS-boco, Delhi Automotive System, Deutsche Bank, Ernst & Young, East West Spinning, Fastline, Indesit Merloni, First Data, Fiolet, IBIS, IKEA, ING Bank Śląski, Makro Cash and Carry, MMS, 3M Viscoplast, NBP, NFZ, Nomi, PKO BP, Polska Agencja Prasowa, PZL Mielec, PARP, PKP, Poczta Polska, Rigips, Real, Stocznia Gdańska, Testardo-Bates, Urząd Marszałkowski w Łodzi, VF Wrangler, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Xella, ZUS. W kilku z wymienionych firm równolegle z cyklem szkoleń prowadziła indywidualny Executive Coaching i Team Coaching dla kadry zarządzającej. Współpracuje z PAM Center na WZ UŁ w zakresie tworzenia strategii szkoleniowej dla firm oraz przygotowywania i prowadzenia szkoleń dla kadry menedżerskiej.
W ramach współpracy z MMS prowadzi warsztaty dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek oraz pracowników firm farmaceutycznych.
W 2011 r organizowała i prowadziła 3 godz. warsztaty na 13 konferencjach dla farmaceutów pt. „Prowadzenie rozmowy z pacjentem”, których była współautorką (z Bożeną Kowalczyk). Brała udział w 2012 w cyklu konferencji dla lekarzy diabetologów prowadząc i będąc współautorem zajęć pt. „Efektywna komunikacja z pacjentem”. Prowadziła warsztaty na konferencjach dla farmaceutów pt. „Zarządzanie personelem aptecznym” (2012) – autorka programu i organizator.

mgr Bożena Kowalczyk

bozena-kowalczykSocjolog, pedagog metod twórczych, trener programu PHARE (2 letnie szkolenie w Wielkiej Brytanii) oraz wielu programów szkoleniowych realizowanych ze środków Fundacji Forda, USAID, PHARE, TEMPUS. Od 17 lat prowadzi szkolenia dla biznesu. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce zarządzania relacjami pracowniczymi, m.in.: komunikacja, budowanie zespołów, praca zespołowa, zespoły uczące się, asertywność, inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu treningów twórczego myślenia i działania. Współautorka książki pt. Budowanie zespołów (1997) oraz szeregu artykułów z tej tematyki. Od 1996 roku współpracuje z PAM Center na WZ UŁ. Przygotowuje autorskie programy i prowadzi zajęcia dla kadry menedżerskiej w ramach Studium Menedżerskiego Mini MBA® i Studiów Executive MBA. Od kilku lat współpracuje z Politechniką Łódzką prowadząc zajęcia z tematu „Komunikacja w praktyce zawodowej” na Studiach Podyplomowych z Mikrobiologii, Kosmetologii i Zarządzania Jakością w Przemyśle Spożywczym.
Realizuje szkolenia dla kadry menedżerskiej takich firm i instytucji, jak Ahold, Alstom Power, ABB, Bank PKO SA, Bosch & Siemens, CT Dębica, Coats Polska, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Delphi Poland S.A., East West Spinning, FLM Logistic, Hypernova, IBIS, IKEA, Indesit Merloni, Makro Cash & Carry, NBP, NFZ, Polska Agencja Prasowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, PKP, Paged Sklejka S.A., PDK-Fiolet, PZL Mielec, PZU S.A, PZU Życie, Real, Stocznia Gdyńska, Testardo- Bates, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, VF Wrangler Polska, 3M Viscoplast, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Xella. Jako socjolog, konsultant i trener podejmuje działania w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego („Partnerstwo i współpraca na rzecz nowoczesnego rynku pracy”) oraz w projektach EQUAL („Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM”).
W 2011 roku prowadziła warsztaty na konferencjach dla farmaceutów pt. „Prowadzenie rozmowy z pacjentem”, których była współautorką. Brała udział w 2012 w cyklu konferencji dla lekarzy diabetologów prowadząc i będąc współautorem zajęć pt. „Efektywna komunikacja z pacjentem”. Prowadziła warsztaty na konferencjach dla farmaceutów pt. „Prowadzenie rozmowy z pacjentem” (2011). Współautorka i wykładowca programu: „Zarządzanie personelem aptecznym” (2012) cykl konferencji dla farmaceutów.

dr Tomasz Głuszkowski

tomasz-gluszkowskiDr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Informatyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca, właściciel i trener w firmie szkoleniowej 4TG zajmującej się szkoleniami i wdrażaniem systemów informatycznych opartych o arkusz kalkulacyjny. Opracował metodykę budowy i użytkowania modeli (metodyka 4TG), która polega na stosowaniu określonych w niej zasad i przyjętych standardów postępowania, wykorzystywaniu narzędzi w arkuszu i w taki sposób, aby uzyskany model był: bezpieczny, czytelny oraz elastyczny. Metodyka zawiera również sposoby projektowania (w tym organizację struktur danych) i reguły tworzenia modeli. Trener autorskich szkoleń z zakresu informatycznych systemów zarządzania, oraz zaawansowanego zastosowania MS Excel. Autor i prowadzący ekonomiczną grę decyzyjną w programach szkoleniowych realizowanych w PAM Center – Uniwersytet Łódzki (Mini MBA®, Executive MBA, Global Mini MBA®).
Autor kilku książek i licznych publikacji z zakresu zastosowania MS Excel
w rachunkowości i controllingu.

dr Marcin Michalak

marcin-michalakWykładowca, doktorant w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ.
Działalność dydaktyczno-szkoleniowa:

 • wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ,
 • wykładowca na studiach podyplomowych Katedry Rachunkowości WZ UŁ, w tym na Podyplomowych Studiach: Rachunkowości i Zarządzania Finansowego, Rachunkowości zarządczej i controllingu, Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowości wg MSSF,
 • wykładowca w ramach programów menedżerskich Mini MBA® oraz Global Mini MBA® organizowanych przez PAM Center,
 • wykładowca Polsko-Francuskich studiów typu MBA w zakresie zarządzania, organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ,
 • wykładowca studiów podyplomowych Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz szkoleń menedżerskich z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ oraz IC2, Texas University, USA
 • trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości w ramach kursów certyfikowanych The Professional Diploma In Marketing organizowanych przez firmę Questus,
 • trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz analizy finansowej, organizowanych m.in. przez Akademię Biznesu MDDP, Infor, Eurokadry,
 • trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych w tym m.in. Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Toyota Motor Poland, International Paper, Poczta Polska, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, , PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing i innych.

Działalność praktyczna

 • konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi Sp. z o.o. od 2003 roku do dziś,
 • konsultant T.G. Rafib Sp. z o.o. od 2004 roku do dziś,
 • uczestniczy we wdrażaniu projektów z zakresu rachunkowości finansowej oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej. Realizował projekty m.in. dla: Toyota Motor Poland, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., , Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o., Armada Fleet Management SA, Kia Górażka Sp. z o.o. etc., Verte Sp. z o.o.,
 • współautor projektu systemu informacyjnego do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim,
 • autor komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Głównego Księgowego, Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor),
 • autor lub współautor ponad 50 artykułów oraz współautor kilku książek, w tym: Rachunkowość zarządcza – podejście operacyjne i strategiczne; Rachunkowość finansowa – podejście ewidencyjne i sprawozdawcze, Meritum – Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa; Komentarz do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe informacje

 • stypendysta University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA). Ukończył szkolenie ATAC – Accelerated Technology Assessment and Commercialization prowadzone przez Instytut IC2 przy Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA) oraz uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie programu 6-modułowego w module „Finansowanie nowych przedsięwzięć” (Certification to Deliver Instructions in the IC2 Institute Workshop Module „Financing New Ventures),
 • członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i European Accounting Association,
 • członek komisji edukacji przy Zarządzanie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • współautor projektu Zasad akredytacji kierunków ekonomicznych specjalności rachunkowość na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym przez uczelnie wyższe na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego (SKwP w Polsce).

mgr farm. Michał Byliniak

m_byliniakAbsolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie związane z dystrybucją, refundacją oraz rejestracją produktów leczniczych nabyte w trakcie pracy w aptekach, hurtowniach i firmach farmaceutycznych. Autor opracowań i interpretacji przepisów związanych z branżą farmaceutyczną. Uczestnik warsztatów i konferencji uzgodnieniowych organizowanych przez Ministra Zdrowia. Trener i wykładowca warsztatów i szkoleń organizowanych przez firmy farmaceutyczne (m.in. Polpharma, Hasco-Lek), samorządy aptekarskie i lekarskie. Przewodniczący zespołu legislacyjnego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

mgr Izabela Pilżys

izapWykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej oraz Clark University. Trener biznesu i właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej HR Partners. Specjalizuje się Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju i oceny umiejętności menedżerskich m.in. w zakresie takich zagadnień jak: wywieranie wpływu, motywowanie, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, zarządzanie czasem, zarządzanie konfliktem,  rekrutacja i selekcja,  systemy ocen, systemy motywacyjne, prawo pracy. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Kurs zaawansowany Trenera , posiada Certyfikat Coacha Międzynarodowego International Coaching Community (ICC). Od ponad 15 lat związana z biznesem. Pracowała m.in. dla Amcor, CWS-boco, Alcan, Dalkia, JTI Polska, Flint Group, Sandoz, Indesit. Prywatnie pasjonatka górskich wędrówek i aktywnego spędzania wolnego czasu.

mgr Barbara Wandachowicz-Kowalczyk

b_wandachowiczTrener i doradca biznesowy. Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowego Studium Wiedzy o Filmie, Teatrze i TV. Posiada certyfikat Menedżera Kultury (Uniwersytet Wrocławski), Studium Mini MBA® (PAM Center) Wykładowca: Uniwersytet Łódzki (Podyplomowe Studia Dziennikarskie i PR), Politechnika Łódzka (Uniwersytet de La Mode). Trener w projektach unijnych. Do kwietnia 2006 roku przez 10 lat pełniła funkcję Prezesa Krajowej Izby Mody. Tworzyła Centrum Promocji Mody w Łodzi. Organizator i pomysłodawca ogólnopolskich konkursów, konferencji, wystaw (także międzynarodowych). Współtworzyła agencją reklamową i z nią współpracowała. W latach 1998-2000 specjalista ds. szkoleń i marketingu w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych (obecnie NFZ). Zajmowała się szkoleniami, wizerunkiem ŁRKCh, organizacją Targów Usług Medycznych oraz ścisłą współpracą z firmami farmaceutycznymi. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo – doradczą specjalizującą się w tematyce: Sztuka prezentacji, Tworzenie wizerunku firm, Wystąpienia publiczne, Autoprezentacja, Techniki sprzedaży, Profesjonalna obsługa klienta, Visual Merchandising, Etykieta w biznesie, Sztuka negocjacji, Skuteczna komunikacja, Przywództwo w procesie zmian, Przywództwo sytuacyjne.

Od 16 lat trener specjalizujący się w tematyce związanej z Profesjonalną Obsługą Klienta, Technikami Sprzedaży i Negocjacji, Visual Merchandisingiem, Wizerunkiem firm, Autoprezentacją, Coachingiem, PR.

Na liście szkolonych firm znajdują się między innymi: PZU Życie S.A, PKO BP, Plus GSM, Coats S.A, Arip, TES Group S.A, Telewizja Toya, Urzędy Miasta, Urząd Marszałkowski, Hurtap S.A, Apteki, firmy odzieżowe (między innymi New Man, Van Graaf, Olsen, Simex), Centrum Nauki i Biznesu Żak, Polska Grupa Farmaceutyczna-PGF, Makro, Społem i wiele innych.

W latach 2007-2010 przeprowadziła: 2 letni cykl (16 szkoleń) dla pracowników aptek (Obsługa klienta-pacjenta, Marketing w aptece) – zleceniodawca Hurtap S.A., cykl 8 szkoleń dwudniowych (Techniki obsługi, Sztuka prezentacji produktów farmaceutycznych) – sieć aptek Dr Zdrowie.

Prowadziła warsztaty na konferencjach dla farmaceutów pt. „Prowadzenie rozmowy z pacjentem” (2011) i „Zarządzanie personelem aptecznym” (2012). Brała udział w 2012 w cyklu konferencji dla lekarzy diabetologów prowadząc zajęcia pt. „Efektywna komunikacja z pacjentem”.

mgr Michał Szary

m_szaryMarketingowiec, PR-owiec, specjalista w sektorze healthcare. Doświadczenie w branży zdobywał między innymi w DOZ S.A., gdzie zajmował stanowisko marketing managera. Wcześniej, jako brand manager w firmie ShoeLab, kreował wizerunek wielu marek, m.in. Dr Martens.

Specjalizuje się w budowaniu strategii komunikacji, kampaniach społecznych oraz szkoleniach i warsztatach medycznych. Z wykształcenia jest dziennikarzem. Ukończył też podyplomowo studia z zakresu psychologii reklamy na Uniwersytecie Warszawskim.

Z ThinkGroup związany od samego początku jego istnienia. Początkowo, w agencji HealthThink public relations jako PR Director, od grudnia 2012 r. jako Managing Director, a od marca 2014 piastuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa spółki ThinkGroup. Zajmuje się głównie rozwojem biznesu i strategicznym planowaniem.

Interesuje się muzyką (rap, jazz, klasyka), zagadnieniami z zakresu psychologii, medycyny, polityki i historii XX wieku. Pasjonat i posiadacz tatuaży.

mgr farm. Tomasz Kryński

tkrynskiWieloletni manager sprzedaży, trener, coach i praktyk biznesu. Po zakończeniu stażu w aptece związał się z branżą farmaceutyczną początkowo jako przedstawiciel farmaceutyczny w firmie Roche a następnie Bayer. Od 2007 roku Kierownik ds. Szkoleń w Bayer, w roku 2012 objął stanowisko Kierownika Regionalnego, od stycznia 2015 pełni funkcję Krajowego Kierownika Sprzedaży odpowiedzialnego za sprzedaż produktów Bayer do aptek na terenie Polski.

mgr farm. Marian Witkowski

m_witTrener w zakresie prawa farmaceutycznego oraz zarządzania apteką. Wieloletni kierownik apteki wykonujący zawód aptekarza od 19 lat. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi rocznik 1995’

Posiada 8-letnie doświadczenie w pracy trenera w zakresie zarządzania apteką, pracy z marżą, zarządzania magazynem aptecznym. Od wielu lat również zajmuje się w wdrażaniem zagadnień Prawa farmaceutycznego w praktyce aptecznej.

Wieloletni działacz samorządu aptekarskiego na jego wszystkich szczeblach.

Od 2001 roku pełnił funkcję właściciela i kierownika apteki, od 2006 roku tylko kierownika apteki i trenera. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie implementacji Prawa farmaceutycznego w aptekach dużej, zagranicznej sieci Mediq Polska liczącej około 200 aptek na stanowisku doradcy rządu do spraw farmacji. W tej też firmie wdrożył i prowadził projekt szkolenia e-learning dla wszystkich aptek oraz procedury kontrolne.

Posiada duże doświadczenie szkoleniowe, współpracował m.in. z:

 • Polpharma S.A w zakresie szkoleń w ramach Edukacyjnego Programu Edukacyjnego – Akademia farmacji Praktycznej w latach 2012-2014
 • Mediq Polska – szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego i zarządzania apteką oraz e-learning
 • Alfarm – cykl szkoleń z zrządzania apteką dla kierowników oraz szkolenia sprzedażowe dla pracowników aptek
 • Aptekarze i Partnerzy – cykl szkoleń dla pracowników i kierowników aptek
 • Szkolenia z zakresy prawa farmaceutycznego dla portalu Farmacja.net
 • Prestor – Agencja badań marketingowych i szkoleń – szkolenia dla pracowników aptek
 • OIA Łódź – szkolenie dla kierowników aptek
 • Neuca – cykl szkoleń dla pracowników i kierowników aptek i punktów aptecznych z zakresy zarządzania apteka w obszarze poprawy marżą i rotacji magazynu

Prywatnie pasjonat nowych technologii oraz muzyki filmowej. Zagorzały obieżyświat i podróżnik.

mgr Paweł Kozłowski

pkozlowskiUkończone studia z zakresu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończone studia z zakresu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim – stopień naukowy magister. Ukończone studia podyplomowe (Uniwersytet Łódzki) z zakresu Prawa Podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie informatyczne i trenerskie.  Specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych w firmie Abonet Systems z siedzibą we Wrocławiu. Obecnie właściciel firmy „PharmSoft” z siedzibą we Wrocławiu zajmującą się kompleksową obsługą oraz dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla aptek, grup aptek, grup zakupowych i hurtowni farmaceutycznych. W przeszłości doświadczenia zbierałem również współpracując z działem Informatyki przy Izbie Skarbowej w Łodzi w procesie optymalizacji działania systemów informatycznych w tej jednostce. Zainteresowania: sporty ekstremalne w tym aktywnie narciarstwo szybkościowe oraz górskie zjazdy rowerowe (downhill) oprócz tego polityka, podróże, nowe technologie.


Kontakt:

krystyna-gawronska-100pxKrystyna M. Gawrońska
Kierownik Biura PAM Center
e-mail: Krystyna M. Gawrońska
tel.: (+4842) 635 49 57