Najbliższa edycja

Kolejna, 51. edycja Mini MBA® w terminie 17 listopada 2017 – 24 marca 2018

Mini MBA® – dobre praktyki studiów MBA przeniesione na grunt szkoleniowy

  • Informacje
  • Program
  • Organizacja zajęć
  • Rekrutacja i koszty

50. edycja Mini MBA® odbywa się w terminie 29 września 2017 – 27 stycznia 2018 w Łodzi.
Rekrutacja zakończona!
Wobec dużego zainteresowania planujemy uruchomienie kolejnej grupy w terminie listopad - marzec 2018.

51. edycja Mini MBA® w Łodzi - w terminie 17 listopada 2017 - 24 marca 2018.

Dostępny jest formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!


W grudniu 2014 Gazeta Finansowa opublikowała listę Najlepszych produktów dla biznesu 2014. W kategorii Szkoły biznesu wśród wyróżnionych (…) produktów odznaczających się innowacyjnością, elastycznością, przyjaznością dla klienta biznesowego oraz konkurencyjnością na rynku (…) znalazł się nasz program: Studium menedżerskie Mini MBA®.

Gazeta Finansowa 2014

Studium Menedżerskie Mini MBA® to jednosemestralne (138 godzin) szkolenie skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, zarządzają zespołami ludzi, prowadzą własne firmy lub planują własny rozwój zawodowy i potrzebują szybkiego wprowadzenia w najważniejsze dziedziny z zakresu zarządzania lub pogłębienia i aktualizacji swojej wiedzy. Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów menedżerskich MBA, jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia.

 

Zajęcia odbywają się w piątki od 17.00 do 20.15 a w sobotę od 9.00 do 16.00 (lub do 14.15).

Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin, a uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego Mini MBA podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

 

Podstawą do uzyskania dyplomu jest: 

  • obecność (80%) i aktywny udział w zajęciach (wspólne rozwiązywanie case study, zadań rachunkowych, itp.),
  • udział w ekonomicznej grze decyzyjnej (należy terminowo przesyłać decyzje dotyczące wirtualnej firmy - produkcja, zakupy surowców, itp.),
  • udział w warsztacie Studium przypadku - praca grupowa, przygotowanie i prezentacja rozwiązania case study (ostatnie zajęcia mają charakter konkursu, w którym rywalizują ze sobą zespoły).

 

Ponadto po każdym z bloków tematycznych na platformie e-learningowej udostępniamy testy do samosprawdzania wiedzy lub zadania do samodzielnego wykonania.

 

W przypadku przekroczenia limitu dopuszczalnych nieobecności istnieje możliwość odbycia zaległych zajęć z następną grupą.

Studium Menedżerskie Mini MBA® to program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich zapewniający bardzo szybkie i kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych na niższym i średnim szczeblu zarządzania.

 

W programie przedmioty z kanonu studiów MBA. Zajęcia mają w dużym stopniu interaktywny charakter - analiza case study's, rozwiązywanie przykładów rachunkowych, dyskusje, praca grupowa, gra symulacyjna, itp.

 


 

Blok tematyczny   Liczba godzin  
Zachowania ludzi w organizacji   14 h  
Negocjacje   8 h  
Rachunkowość finansowa   12 h  
Rachunkowość zarządcza   12 h  
Zarządzanie strategiczne   12 h  
Zarządzanie operacyjne   12 h  
Budowanie marki w sieci   7 h  
Finanse   8 h  
Marketing   12 h  
Prawo gospodarcze   6 h  
Prawo pracy   8 h  
Źródła sukcesu organizacji w nowych czasach   6 h  
Gra decyzyjna   17 h  
Warsztat studium przypadku   6 h  
 Razem:   138 h  

 


Unikalną wartością dodaną (podobnie jak na studiach menedżerskich MBA) jest możliwość spotkania i wzajemnego uczenia się osób z różnym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stażem pracy, itd. Nasi Absolwenci utrzymują ze sobą kontakty także po zakończeniu szkolenia.

 

Studium pozwala na zintegrowane z pracą zawodową aktywne uczenie się pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów i praktyków biznesu. Daje możliwość wejścia w rolę menedżera-przedsiębiorcy poprzez prowadzenie wirtualnej firmy (rywalizacja w unikalnej grze decyzyjnej on-line) oraz podejścia do realnych problemów biznesowych w warsztacie studium przypadku.

Studium Mini MBA® to 138 godzin zajęć realizowanych na przestrzeni niespełna czterech miesięcy, w edycji wiosennej (marzec – czerwiec) lub jesiennej (październik – styczeń). Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w trybie tradycyjnym (wykłady i ćwiczenia), ale także w formule on-line - przez platformę do zdalnego nauczania (gra symulacyjna, dodatkowe materiały szkoleniowe).

 

Program szkolenia menedżerskiego zaplanowany został z myślą o osobach na co dzień aktywnych zawodowo: zajęcia organizowane są w trybie sesji weekendowych, w wybrane piątki (w godzinach 17.00 – 20.15) i soboty (w godzinach 9.00 – 16.00). Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul Matejki 22/26.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

 

Uczestnicy szkolenia menedżerskiego otrzymują autoryzowany dostęp do uniwersyteckiej platformy do zdalnego nauczania e-Campus, podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do opcjonalnego wykorzystania.

 

50. edycja Mini MBA odbywa się w terminie 29 września 2017 – 27 stycznia 2018.

Terminy zjazdów:

IX 2017: 29/30; X 2017: 6/7, 13/14, 20/21, 27/28; XI 2017: 17/18, 24/25; XII 2017: 8/9, 15/16; I 2018: 12/13, 26/27.

 

51. edycję Mini MBA planujemy w terminie 17 listopada 2017 – 24 marca 2018.

 

Terminy zjazdów 51. edycji Mini MBA®:

XI 2017: 17/18, 24/25; XII 2017: 1/2, 15/16; I 2018: 12/13, 19/20, 26/27; II 2018: 16/17, 23/24; III 2018: 9/10, 23/24.

 

Nie ma formalnych wymogów przystąpienia do programu szkolenia menedżerskiego (w przeciwieństwie do studiów MBA, gdzie od kandydatów wymagane są studia wyższe, język angielski, odpowiedni staż pracy itp.). Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w tego typu szkoleniu biznesowym wypełniają formularz zgłoszeniowy i są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń (grupa liczy 20-25 osób).

 

Koszt uczestnictwa w programie w Łodzi wynosi 4.900 PLN lub 5.100 PLN (przy płatności w dwóch ratach).

Podane kwoty są kwotami brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).