Charles E. Olson

Dr Charles E. Olson, Professor of the Practice, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park
Profesor Charles E. Olson jest ekspertem i praktykiem w obszarze szacowania kosztu kapitału. Sporządził wiele ekspertyz dotyczących kosztu kapitału w warunkach rynków regulowanych, zaś w ponad 300 przypadkach uzasadniał je dla instytucji regulacyjnych. Jako ekspert występował w tym celu w sprawach rozpatrywanych przez wszystkie główne federalne agencje regulacyjne w Stanach Zjednoczonych oraz większość stanowych komisji zajmujących się sprawami rynków regulowanych. Do jego klientów należały przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, interwenienci przemysłowi, firmy adwokackie i agencje rządowe.
W ciągu ostatnich 20 lat Profesor Olson wielokrotnie występował przed Federalną Komisją Regulacji Energetyki (FERC) w sprawach dotyczących stóp zwrotu w działalności związanej z rurociągami paliw i innymi kwestiami. Jego ekspertyza odegrała kluczową rolę w ustaleniu metodologii obecnie stosowanej przez FERC. W latach 1986-2000 Profesor Olson pełnił funkcję prezesa zarządu firmy doradczej Zinder Companies, Inc. Wcześniej – założyciel i prezes Olson & Co, Inc.
Kariera zawodowa Profesora Olsona jest również związana z działalnością akademicką w Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Professor of the Practice. Prowadzi zajęcia z ekonomii oraz biznesu międzynarodowego dla studentów MBA oraz jest dyrektorem Business Honors Program w tej uczelni.
Od 2002 roku Profesor Olson jest związany z Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (PAM Center) na Wydziale Zarządzania UŁ w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA jako wykładowca przedmiotów Makroekonomia oraz Ekonomia menedżerska.