Sylwetki i wypowiedzi wykładowców

PAM Center to grono kilkudziesięciu polskich i zagranicznych wykładowców i trenerów biznesu, będących gwarancją wysokiej jakości studiów i szkoleń menedżerskich. Wśród nich są m.in.:

Ph.D. Progyan Basu

Wykładowca Accounting na studiach menedżerskich MBA

prof. dr hab. Ewa Walińska

Wykładowca Rachunkowości na studiach MBA i w programie Mini MBA®

Ph.D. Charles E. Olson

Wykładowca Macroeconomics na studiach MBA w PAM Center

prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski

Wykładowca Strategic Marketing na studiach MBA

prof. dr hab. Jan Jeżak

Wykładowca Strategic Management na studiach MBA

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Wykładowca Negocjacji na studiach menedżerskich MBA