Strona główna > Aktualności /Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wideocastów

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wideocastów

Zapraszamy chętnych do składnia ofert na opracowanie videocastów do portalu www.naukaibiznes.tv w ramach projektu „PI-Portal video4edu jako innowacyjne rozwiązanie wspierające nawiązywanie współpracy sektora biznesu i nauki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści merytorycznych oraz wystąpienie w nagraniach w roli eksperta, maksymalnie 10 (dziesięciu) videocastów – krótkich (3-7 minutowych), innowacyjnych form audiowizualnych, które zostaną umieszczone na portalu informacyjnym www.naukaibiznes.tv, skierowanym do przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
Obszary wiedzy do wyboru, które będą opracowywane przez ekspertów:
1] Aspekty prawne
2] Ekonomia, finanse, księgowość
3] Wiedza branżowa
4] Zewnętrzne finansowanie działalności gospodarczej, np. fundusze unijne
5] Kompetencje osobiste, zdolności interpersonalne
6] Ochrona środowiska, ekologia, zielone technologie
7] Kompetencje menedżerskie, zarządzanie zespołami pracowniczymi
8] Zarządzanie firmą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami
9] Rozwiązania informatyczne, posługiwanie się programami IT
10] Aspekty biznesowej współpracy międzynarodowej
11] Technologie produkcji
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: luty 2014 – czerwiec 2014 (w zależności od ilości realizowanych videocastów)

Do pobrania: