Alumni Association

« wróć

W styczniu bieżącego roku podpisany został list intencyjny o współpracy PAM Center z Alumni Associations.

Stowarzyszenie Alumni zrzesza polskich absolwentów wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Największe i najbardziej znane z nich to: International Visitor Leadership Program (IVLP) i Fulbright Program, ale też wiele innych. Alumni reprezentują bardzo szeroki wachlarz zawodów i specjalizacji. Są tu przedstawiciele sektora publicznego, pozarządowego, nauki, biznesu, edukacji, kultury, mediów i innych.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

  • popieranie i działanie na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez propagowanie i wspieranie w szczególności działalności i wymiany kulturalnej, naukowej, oświatowej, społecznej, informacyjnej i gospodarczej;
  • podtrzymanie, po powrocie do kraju, kontaktów nawiązanych w USA między uczestnikami programów wymiany sponsorowanych przez amerykański rząd;
  • tworzenie programów współpracy realizowanych po powrocie do Polski, obejmujących konkretne zainteresowania Alumnów.

Zapraszamy naszych Absolwentów do korzystania z oferty Alumni Association. Więcej szczegółów dotyczących programu koordynowanego przez U.S. State Department Exchange Programs, na stronie www.usalumni.org.pl Zapraszamy także na FB: www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/