Dofinansowanie szkoleń w PAM Center

« wróć

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w naszych programach szkoleniowych (MBA i Mini MBA) ze środków europejskich w ramach programu Strefa Rozwoju. Projekt Strefa Rozwoju jest realizowany przez Łódzką Specjalna Strefę Ekonomiczną. Na stronie projektu (https://strefarozwoju.lodz.pl) można znaleźć wszystkie informacje o warunkach otrzymania pomocy, potrzebne dokumenty do aplikowania o dofinansowanie, itp. ŁSSE cyklicznie ogłasza przetargi – konkursy, na które powinni zgłaszać się przedsiębiorcy ubiegający o środki na sfinansowanie szkoleń. 

Nasze programy (MBA i Mini MBA) zostały umieszczone w Bazie Usług Rozwojowych PARP-u (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), co oznacza, że można wystąpić o ich finansowanie ze środków unijnych w ramach projektu Strefa Rozwoju.

Kontakt: Pani Joanna Siwińska (Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora w Projekcie Strefa Rozwoju), tel. (+48) 42 275 50 77, JOANNA.SIWINSKA@SSE.LODZ.PL albo infolinia projektu: 800 801 321. 

Zapraszamy do korzystania z tej możliwości.