Leading Wisely

« wróć

Ludzie na stanowiskach kierowniczych w organizacjach rutynowo konfrontują się ze złożonością, niepewnością i paradoksami. W odpowiedzi muszą oceniać sytuacje, dokładniej je sondować i działać - często mimo niepełnych informacji - polegając na swoich przeczuciach i przypuszczeniach. Powinni przy tym wykazywać się uczciwością, pokorą i odwagą, przejmować inicjatywę i stawiać czoła trudnym dylematom, a jednocześnie być czujnym na niuanse i szczegóły. 

Takie rozważania były przedmiotem warsztatu pt. Leading Wisely dla studentów MBA w PAM Center. Te zajęcia - w ramach bloku Contemporary Challenges in Business Global Environment - przeprowadził Professor Jonothan Neelands z Warwick Business School (Wlk. Brytania). ️

Zajęcia były wyjątkowe nie tylko z powodu obecności zagranicznego gościa. Tym razem na warsztacie spotkały się obie grupy (XX i XXI edycja MBA) – była więc okazja do integracji naszych studentów ale także do dyskusji i wymiany doświadczeń w szerszym gronie.