Pożyczki na studia i szkolenia

« wróć

Pożyczka na studia i szkolenia to pilotażowy program Ministerstwa Rozwoju, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Pożyczki na kształcenie to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
W ramach projektu można wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
Szczegóły na stronie http://inwestujwrozwoj.pl/