Dla kogo

Program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich

Aktywne formy kształcenia: case study, projekty grupowe, wizyty studyjne w firmach...

Program MBA w PAM Center w Łodzi to program intensywnego rozwoju kompetencji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki.

 

Oferta studiów MBA skierowana jest do menedżerów i przedsiębiorców, którzy czują potrzebę zmian oraz pogłębienia i ukierunkowania posiadanej wiedzy i umiejętności, a jednocześnie gotowi są skonfrontować je z najnowszymi trendami zarządzania.

Uczestnictwo w naszym Programie MBA pozwala zdobyć uniwersalne kompetencje, stanowiące ważny atut menedżera niezależnie od branży, w której pracuje czy od zajmowanej w firmie pozycji:

  • uczy globalnego spojrzenia na biznes oraz związanez nim szanse i zagrożenia rynkowe,
  • pomaga zrozumieć różnorodność i złożoność relacji organizacji z jej interesariuszami oraz rolę przedsiębiorstw i menedżerów w globalnej społeczności,
  • przygotowuje do podejmowania decyzji wspierających trwały rozwój organizacji,
  • kształtuje umiejętność budowania relacji międzyludzkich pomagających realizować wyznaczone cele.

 

Oczekujemy na osoby otwarte, ciekawe nowej wiedzy, nie bojące się wyzwań. Studia menedżerskie MBA to okres intensywnej pracy – zajęcia, lektury, egzaminy i zaliczenia, przygotowywanie projektów – potrzeba więc samodyscypliny i dobrej organizacji.

 

Wśród uczestników spodziewamy się osób o różnych specjalnościach, z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Będzie to gwarantować możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i wzajemnego dzielenia się wiedzą (np. podczas realizacji projektów grupowych) – co stanowi niepowtarzalną, unikalną wartość podyplomowych studiów menedżerskiech MBA.

 

Uczestnikami programu mogą być zarówno osoby reprezentujące przedsiębiorstwa o międzynarodowej kulturze korporacyjnej, jak i właściciele małych firm rodzinnych; przedstawiciele zarządów oraz menedżerowie niższego szczebla; kadra kierownicza zajmującą się zakupami, produkcją, sprzedażą, marketingiem, finansami, HR, czy kontrolą jakości. Zdobywają oni uniwersalne kompetencje, stanowiące ważny atut menedżera niezależnie od branży, w której pracuje, czy od zajmowanej w firmie pozycji.

 

Przyszli absolwenci podyplomowych studiów MBA to menedżerowie, którzy – rozumiejąc społeczne, kulturowe, naukowe i polityczne czynniki zmieniające współczesny świat – potrafią skutecznie stosować narzędzia badawcze, analityczne oraz dostępną wiedzę w formułowaniu i realizacji wizji tworzenia wartości i zrównoważonego rozwoju organizacji.