Idea szkolenia

Studium Global Mini MBA® to internetowa wersja stacjonarnego szkolenia Mini MBA®, prowadzonego w PAM Center w Łodzi od 1997 roku. Większość wykładowców i bloków tematycznych ta sama, co na stacjonarnym Mini MBA. Tym razem jednak program szkolenia internetowego nieco odbiega od wersji stacjonarnej. Większy nacisk kładziemy na cyfrowe kompetencje menedżera. Pojawia się więc tematyka związana z analityką internetowych biznesów i cyberbezpieczeństwem.

 

Pierwsza edycja Global Mini MBA® odbyła się w 2000 roku i było to pierwsze internetowe szkolenie menedżerskie w Polsce. W realizowanych dotąd edycjach słuchacze spotykali się w Łodzi, w PAM Center,  dwukrotnie: podczas sesji orientacyjnej (spotkanie z wykładowcami, prezentacja programu szkolenia, kluczowych zagadnień, sposobu komunikacji i zaliczenia) i podczas zakończenia Studium (podsumowanie zajęć, spotkanie z wykładowcami, rozdanie dyplomów, ewaluacja zajęć). W trakcie trwania Studium słuchacze uczą się samodzielnie na podstawie dostarczonych materiałów i wskazówek na stronach internetowych dostępnych przez serwer do zdalnego nauczania. Pozostają jednak w stałym kontakcie z prowadzącymi i innymi uczestnikami szkolenia.

 

Dla każdego przedmiotu przewidziano różne formy aktywności słuchaczy: spotkania on-line, dyskusje w forum dyskusyjnym, rozwiązywanie quizów, testów, zadań, studiów przypadku, dyskusje problemów. Wymieniają się doświadczeniami, uczą się od siebie, wreszcie rywalizują ze sobą w ramach gry decyzyjnej. To szkolenie nie jest internetowym samouczkiem, a odtwarza sytuację jaka ma miejsce w uczącej się grupie podczas tradycyjnych zajęć. Interakcja między uczestnikami szkolenia i prowadzącymi odbywa się za pośrednictwem Internetu (serwer do zdalnego nauczania, wideokonferencje, komunikatory).

 

Kilka informacji i statystyk z Global Mini MBA, które były realizowane z dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/574