Milenialsi – pokolenie paradoksów

24 lutego 2017 w PAM Center odbyła się kolejna konferencja z cyklu W drodze do menedżerskiej doskonałości. Tym razem temat: Milenialsi -pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?

 

Milenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?

  • Wewnętrzna pasja i zaangażowanie napędzają do działania i pracy.
  • Oddają więcej pieniędzy na cele dobroczynne niż pozostali.
  • Samorealizacja i bycie niezależnym pchają ich do otwierania własnych firm.

 

To dzisiejsi Milenialsi, którzy w najbliższych latach zmienią rynek pracy.

 

O wzajemnym zrozumieniu, potrzebie współpracy i szczęśliwych biznesach rozmawialiśmy podczas konferencji Milenialsi – pokolenie paradoksów zorganizowanej przez Polsko–Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Amway Polska.

 

Celem spotkania było przyjrzenie się bliżej, jaki wpływ na środowisko pracy mają osoby z pokolenia Y, jakimi pracownikami i szefami są młodzi ludzie i wobec czego tak naprawdę są lojalni. Te i wiele innych pytań stawiać będą studenci, akademicy oraz ludzie biznesu szukający rozwiązań dla rozwoju organizacji i rynku pracy.


Prelegenci:

Dr Anna Czarczyńska

dr Anna Czarczyńska – wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, visting profesor ESAM Paris (Szkoły Wyższej Zarządzania w Paryżu) oraz Sophia Antipolis (Szkoły Biznesu), a także Coruna Universidad (Uniwersytetu w Coruna). Prezes grupy inicjatywnej ProValues Foundation, propagującej kulturę zarządzania, opartą na wartościach. Ma doświadczenie w administracji i dyplomacji. W Ministerstwie Gospodarki była ekspertem Krajowego Programu Gospodarczego (2008), w Ambasadzie Polskiej w Helsinkach kierowała wydziałem ekonomicznym Ambasady (2008-2011), zajmując się współpracą z administracją i firmami skandynawskimi. Pełniła też funkcję eksperta Związkowi Pracodawców Warszawy i Mazowsza (2012-2014). Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe, zdobyte na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Leona Koźmińskiego. W gestii jej zainteresowań badawczych znajdują się: gospodarcze aspekty integracji europejskiej przedsiębiorczość, zarządzanie w otoczeniu międzynarodowym, negocjacje i komunikacja oraz inteligencja zbiorowa i ekonomia menadżerska.


Dr Julita Czernecka

dr Julita Czernecka – socjolog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, adiunkt w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książek: „Single and The City” (2014) i „Wielkomiejscy single” (2011), współautorka książek „Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia” (2016), „Stereotypy a rzeczywistość” (2008) i „Mama w pracy” (2009). Współzałożycielka firmy Human Power. Absolwentka Noble Manhattan Coaching, Laboratorium Edukacji i Psychoterapii, London School of Public Relations. Prowadzi szkolenia i wykłady m.in. w zakresie psychospołecznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, przełamywania stereotypów, zarządzania różnorodnością, a także public relations.


Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, wykładowca, z blisko 20 letnim doświadczeniem prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Konsultant, trener. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi organizacji oraz zarządzania strategicznego. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej współpracował z wieloma klientami i instytucjami będąc odpowiedzialny za prowadzenie licznych projektów doradczych w takich obszarach jak: tworzenie systemów kompetencyjnych, budowanie systemów wynagrodzeń, budowanie system ów ocen pracowniczych, wartościowanie stanowisk pracy oraz analiza kultury organizacyjnej. Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu. Pracę doktorską napisał z dziedziny zarządzania strategicznego. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Aktualnie Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kadrami. Prowadził projekty i szkolenia między innymi dla: Bel Polska; Budo-Hurt; PTK Centertel; Centralny Zarząd Poczty Polskiej; Ceri; Eden Springs; Frantschach Świecie; Lafarge Polska; Lek Polska (Sandoz Polska); Mahle Polska; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Nivea Polska; Parker Hanifin Polska; MPK Łódź; PARP; PGE; Philips Lighting Pabianice; Pilkington Polska; PKO BP; PKP; Polfa Pabianice; Polkomtel; Pollena Ewa; Polsnack; PSE; Rentsch Polska; Rosti Polska; Sapa Poland; Schindler Polska; Urząd Miasta Łodzi, Variaex; Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen.


Konrad Kubacki

Konrad Kubacki – Business Services Manager, BPCC Trade – nadzoruje pracą zespołu ds. Handlu w Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej (BPCC Trade) Od ponad trzech lat w ścisłej współpracy z Ministerstwem Handlu Zagranicznego Wielkiej Brytanii (Department for International Trade – DIT), wspiera firmy brytyjskie w ekspansji na rynek w Polsce, w pozyskaniu informacji na temat możliwości eksportu i inwestycji, w analizie trendów i zachowań konsumenckich, oraz w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami. Wraz ze swoim zespołem BPCC Trade udziela także pomocy i wsparcia firmom z Polski, które pragną zoptymalizować swój łańcuch dostaw i poszukują dostawców wysokiej jakości produktów lub usług z Wielkiej Brytanii. Przed dołączeniem do zespołu BPCC Trade Konrad pracował w Agencji Handlu i Inwestycji Wielkiej Brytanii (UK Trade & Investment) oraz na Politechnice Warszawskiej, gdzie zdobył bogate doświadczenie w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz tworzeniu powiązań pomiędzy sektorem nauki oraz biznesu. Konrad jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej.

Beata Bukowska

Beata Bukowska – Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego.


Do udziału w seminarium zaprosiliśmy menedżerów zainteresowanych budowaniem dobrych i trwałych relacji w swoich firmach tworzeniem marki, wizji i strategii w swoich firmach i organizacjach oraz osobistym rozwojem, także studentów i nauczycieli akademickich.

 

Wśród uczestników rozlosowane zostały książki: Chipa Espinozy, „Milenialsi w pracy”, ufundowane przez Wydawnictwo Studio Emka.


Kilka zdjęć z konferencji: