Global Mini MBA®

Internetowa wersja stacjonarnego szkolenia Mini MBA® od 2000 roku

Studium Global Mini MBA® to internetowa wersja stacjonarnego szkolenia Mini MBA®, prowadzonego w PAM Center w Łodzi od 1997 roku.

 

Pierwsza edycja Global Mini MBA® odbyła się w 2000 roku i było to pierwsze internetowe szkolenie menedżerskie w Polsce. Słuchacze spotykają się w Łodzi tylko dwukrotnie, w siedzibie PAM Center: podczas sesji orientacyjnej (spotkanie z wykładowcami, prezentacja programu szkolenia, kluczowych zagadnień, sposobu komunikacji i zaliczenia) i podczas zakończenia Studium (podsumowanie zajęć, spotkanie z wykładowcami, rozdanie dyplomów, ewaluacja zajęć). W trakcie trwania Studium słuchacze uczą się samodzielnie na podstawie dostarczonych materiałów i wskazówek na stronach internetowych dostępnych przez serwer do zdalnego nauczania. Pozostają jednak w stałym kontakcie z prowadzącymi i innymi uczestnikami szkolenia.

 

Dla każdego przedmiotu przewidziano różne formy aktywności słuchaczy: dyskusje w forum dyskusyjnym i on-line (chat-room), rozwiązywanie quizów, testów, zadań, studiów przypadku, dyskusje problemów. Wymieniają się doświadczeniami, uczą się od siebie, wreszcie rywalizują ze sobą w ramach gry decyzyjnej. To szkolenie nie jest internetowym samouczkiem, a odtwarza sytuację jaka ma miejsce w uczącej się grupie podczas tradycyjnych zajęć ze studentami. Interakcję między uczestnikami, między prowadzącymi i uczącymi się można osiągnąć dzięki technologiom (serwer do zdalnego nauczania, wideokonferencje).

 

Ostatnie edycje szkolenia menedżerskiego w wersji internetowej były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Poszukujemy możliwości aplikowania o dofinansowanie tego projektu, ponieważ koszt szkolenia jest taki sam, jak w przypadku szkolenia stacjonarnego.

 

Więcej informacji o Global Mini MBA: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/574