Adam Jezierski

Adam Jezierski Studia MBA
Adam Jezierski
Flex
Dyrektor operacyjny
XIII edycja Executive MBA

Studia Executive MBA to z jednej strony intelektualne wyzwanie, a z drugiej możliwość zdobycia wiedzy o szerszym, globalnym aspekcie, nastawionej na praktyczne elementy zarządzania. Międzynarodowa kadra oraz kontakt z innymi uczestnikami, niekiedy również obcokrajowcami, dają szanse zrozumienia zadań dzisiejszego managera.


Praca w dużej międzynarodowej firmie wymaga ode mnie wszechstronnej wiedzy i znajomości funkcjonowania globalnych rynków. Kierując licznym zespołem pracowników, biorąc udział w międzynarodowych projektach oraz podejmując strategiczne decyzje potrzebowałem solidnego wsparcia. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że wybór, którego dokonałem kilka lat temu rozpoczynając studia w PAM Center, korzystnie wpłynął na efektywność mojej pracy i na to, jak realizuję swoje zadania.