Beata Morkowska-Krzciuk

Beata Morkowska-Krzciuk
Beata Morkowska-Krzciuk
Dyrektor HR
Hydro Extrusion Poland Sp. z o. o.
21.edycja MBA
Zdecydowałam się na podjęcie studiów MBA w poszukiwaniu pomysłów i inspiracji na własny rozwój. Dodatkowo chciałam rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach, którymi zawodowo nie zajmuję się na co dzień, ponieważ szerokie spojrzenie na biznes podnosi naszą wartość na rynku pracy.
Wartością dodaną jest możliwość poznania ciekawych i doświadczonych menedżerów, ekspertów biznesu, którzy są kopalnią wiedzy i dobrych praktyk.
Studia MBA wymagają od studentów dużo pracy i poświęcenia własnego czasu, ale przynoszą mnóstwo satysfakcji, otwierają na nowe doświadczenia i samych siebie.