Edyta Petecka

Edyta Petecka, Studia MBA
Edyta Petecka
Prezes
PETECKI Investment Sp. z o.o.
6. edycja EMBA w PAM Center

Studia EMBA w PAM Center to cenne źródło wiedzy, umiejętności, inspiracji oraz kontaktów biznesowych. Priorytetem w procesie kształcenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dzięki metodom opartym na analizie przypadków, symulacjach biznesowych czy szkoleniach prowadzonych przez praktyków biznesu. Bezpośredni kontakt z wybitnymi specjalistami z wielu dziedzin zarządzania, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, daje możliwość wielostronnego spojrzenia na skomplikowane niekiedy zagadnienia biznesowe. Zespołowe rozwiązywanie zadań problemowych stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i budowania relacji interpersonalnych.