Jacek Kłak

Jacek Kłak
Jacek Kłak
organizator
Fashion Week Poland
w Łodzi

Moda to wyjątkowo wymagająca dziedzina, która łączy w sobie artystyczne inspiracje i twarde biznesowe reguły. Z uwagi na szybko zmieniające się trendy, krótki czas życia produktu i specyfikę środowiska wymagane jest ciągłe aktualizowanie swojej wiedzy i kompetencji. Nowoczesne zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi jest niezbędne w każdej dziedzinie biznesu.

 

Studium Mini MBA® pozwala poznać, zrozumieć i w pełni zastosować zasady efektywnego zarządzania w skali mikro, jak i w ogólnym ujęciu. Dzięki praktycznemu podejściu do programu merytorycznego w PAM Center stworzono cykl szkoleń najlepiej odpowiadający potrzebom rynku. Połączenie eksperckiej wiedzy, krótkiego czasu trwania i skutecznych metod nauczania stanowi o profesjonalnym charakterze kursu. Dodatkową nieocenioną korzyścią jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych zarówno z uczestnikami, jak i z doświadczonymi kompetentnymi wykładowcami.

 

Udział w szkoleniach Mini MBA® przyczynił się do podniesienia moich kompetencji jako managera, ale przede wszystkim spowodował wprowadzenie zmian w systemie zarządzania firmą i pracownikami, którzy stworzyli zaangażowany i efektywny zespół.