Jakub Bogusz

Jakub Bogusz
Jakub Bogusz
Life Med GL+ Sp. z o.o.
Prezes Zarządu/President
XVI edycja Executive MBA

Studia EMBA umożliwiły mi uporządkowanie posiadanej wiedzy, niezbędnej dla całościowego spojrzenia na funkcjonowanie firmy. Ogromną wartość miała dla mnie również możliwość wymiany doświadczeń oraz przedyskutowanie nurtujących mnie problemów z wykładowcami i kolegami z grupy.

Chciałbym zarekomendować wszystkim program EMBA na Uniwersytecie Łódzkim. Szczególnie ważne było dla mnie to, że kadra wykładowców nie tylko była w stanie przekazać nam niezbędną wiedzę, ale również podzielić się z nami własnymi doświadczeniami biznesowymi. Również pracownicy PAM Center w trakcie całego programu wykazali się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem.