Łukasz Czarnota

Łukasz Czarnota
Łukasz Czarnota
Kierownik Sprzedaży
Rockwell Automation
20.edycja MBA w PAM Center

Każdy z nas posiada zdobytą na studiach wiedzę, która daje nam wyuczony zawód, jednakże przy codziennej pracy spotykamy się z rzeczami, które nie do końca rozumiemy. Jedynym słusznym dla mnie rozwiązaniem były studia MBA.

Studia MBA to przede wszystkim inwestycja w samego siebie i swój rozwój osobisty. Dzięki tym studiom codzienna praca jest łatwiejsza, a wszystko bardziej zrozumiałe i czytelne. Sukcesy przychodzą szybciej, a porażki coraz rzadziej.

Teraz już wiem, że moja edukacja się nie zakończyła i będę dalej rozwijał swoją wiedzę zdobytą podczas studiów MBA.