Łukasz Wrzesiński

Łukasz Wrzesiński
Łukasz Wrzesiński
Project Manager
ABB Sp. z o.o.

Rozpocząłem studia MBA kierowany chęcią rozwoju osobistego i zawodowego. Doświadczenia z dotychczasowych zajęć upewniają mnie, że była to dobra decyzja. Przekazywana z nastawieniem na praktyczne zastosowanie wiedza pozwala rozwinąć kompetencje menadżerskie. Studia MBA poleciłbym tym, którzy nie boją się nowych wyzwań i wyjścia ze strefy komfortu.