Paweł Jaśkiewicz

Paweł Jaskiewicz
Paweł Jaskiewicz
Amcor Flexibles Reflex
Z-ca Dyrektora Produkcji

Udział w programie MBA otwiera uczestnikom oczy na inne sposoby prowadzenia biznesu. Obecnie patrzę na moją pracę szerzej i z większą świadomością wszystkich procesów mających znaczenie dla mojego przedsiębiorstwa. Ciekawi i wyjątkowi ludzie, których poznałem podczas studiów, stanowią ogromną wartość dodaną tego kursu.