Prof. Jerzy Gajdka

Prof. Jerzy Gajdka
Prof. dr hab. Jerzy Gajdka
Członek Rady Zarządzającej PAM Center
Wykładowca Programu MBA

Sposób nauczania w PAM Center skoncentrowany jest na dostarczaniu w jak największej ilości wiedzy praktycznej. Kluczową zaletą realizowanych tu programów są metody oparte na analizie studiów przypadku, praktycznych ćwiczeniach i symulacjach biznesowych, pozwalające dostarczyć narzędzi użytecznych w konkretnych sytuacjach zawodowych.