Sławomir Ździebło

Sławomir Ździebło
Sławomir Ździebło
Dyrektor Rozwoju Sprzedaży
Region EMEA
Dyrektor Zarządzający
20.edycja MBA w PAM Center

Studia MBA w PAM Center to mój świadomy i konsekwentny wybór. Mając wcześniej jako bazę studia z zakresu zarządzania produkcją i rachunkowości zarządczej oraz międzynarodowe korporacyjne doświadczenia zawodowe, studia MBA były dla mnie naturalnym uzupełnienie wiedzy, a także okazją do wymiany zdobytych doświadczeń. To niekwestionowana wartość takich studiów dla każdego. Przydatna przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, nie tylko biznesowych. Warto zaznaczyć, że ten typ studiów jest też czymś więcej niż połączeniem wiedzy i doświadczenia – to okazja do świadomego zarządzania sobą i swoim rozwojem, świadomego budowania ścieżki zawodowej, a z perspektywy osobistej - nabycie umiejętności zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi – czego chcę? jakie są moje cele? jak je zrealizuję?

Dlatego wybór tego rodzaju studiów nie może być przypadkowy – decydując się na rozpoczęcie studiów MBA w PAM Center warto przeanalizować program studiów oraz poznać zespół prowadzących zajęcia - wykładowców – profesjonalistów i praktyków biznesowych, z międzynarodowym doświadczeniem. Warto też zasięgnąć opinii wcześniejszych absolwentów studiów MBA – to doskonałe źródło informacji.

Trzeba też dokładnie przeanalizować swoje potrzeby zawodowe, możliwości i oczekiwania oraz – co ważne, motywacje. To swego rodzaju inwestycja, która poczyniona świadomie - przynosi owoce, ale dla osób konsekwentnych i pracowitych, mających już pewne doświadczenie zawodowe. To poważne zobowiązanie, nie tylko finansowe, ale również czasowe – trzeba się w nie zaangażować na serio, poświęcić swój czas, niekiedy zrezygnować z innych aktywności lub odsunąć je na inny termin, bo faktem jest, że zakres programowy studiów jest bardzo wymagający.

Z mojego punktu widzenia najistotniejszą wartością, oprócz wiedzy merytorycznej jest okazja współpracy w gronie ludzi wspólnie studiujących - studentów i prowadzących zajęcia – tu czerpałem najwięcej inspiracji zawodowych i osobistych.

Dzięki temu wzrasta nie tylko poziom obecnych kompetencji, ale też nabywa się nowe, które wraz z pozyskiwaną unikatową, praktyczną wiedzę biznesową zdecydowanie owocują korzyściami personalnymi i zawodowymi.