Tomasz Skalski

dr Tomasz Skalski, studia EMBA
dr Tomasz Skalski
Grupa ATLAS
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
9. edycja EMBA w PAM Center

Te studia to czasami męcząca, platforma na kolejny stopień kompetencji. Zmuszają do pracy nad sobą i pracy w grupie.
Są wymagające i dlatego ich ukończenie daje bardzo dużą satysfakcję.
Ze słabych uczynią silnych, a silnych jeszcze wzmocnią. Młodych i mało doświadczonych nauczą, doświadczonych uformują i uporządkują.
Co będzie po ich skończeniu to już w rękach abiturientów...