Organizacja zajęć

Języki wykładowe: polski i angielski

Ok. 30% zajęć w języku angielskim

Program stworzony z myślą o osobach aktywnych zawodowo

Tryb zajęć: sesje weekendowe, część zajęć przez Internet

Studia wspierane technologiami informatycznymi

Wideokonferencje i zajęcia z USA przez platformę e-learningową

Studia MBA trwają 1,5 roku – 3 semestry

Językami wykładowymi są polski i angielski, w tym około 30% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów w:

  • piątki (w godzinach 17.00-20.15),
  • soboty (w godzinach 9:00-16:00),
  • niektóre niedziele (w godzinach 9:00-14:15).

 

Program Studiów MBA w PAM Center zaplanowany został z myślą o osobach aktywnych zawodowo, w sposób mający zapewnić studentom możliwość zachowania równowagi pomiędzy studiami a życiem zawodowym i prywatnym. Z tego też powodu zazwyczaj jeden cały weekend oraz większość niedziel w miesiącu są wolne od zajęć.

 

Zajęcia prowadzone są w salach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczących się w Łodzi, przy ulicy Matejki 22/26.

 

Zajęcia w ramach podyplomowych studiów menedżerskich MBA w znacznym stopniu są wspierane za pomocą technologii informatycznych (wideokonferencje, platforma e-learningowa). Część przedmiotów odbywać się w trybie e-learningowm. Nie chodzi tu o internetowe samouczki, ale o w pełni interaktywne kursy prowadzone przez uczelnię w USA. Ponadto każdy przedmiot jest obudowany materiałami umieszczonymi na platformie e-learningowej (dodatkowe materiały, odnośniki do źródeł internetowych, lektury, wideo, testy do samosprawdzania wiedzy, sylabusy, fora internetowe, dziennik ocen, możliwość komunikacji z prowadzącym, itp.)