Organizacja zajęć

Języki wykładowe: polski i angielski

Ok. 30% zajęć w języku angielskim

Program stworzony z myślą o osobach aktywnych zawodowo

Tryb zajęć: sesje weekendowe, część zajęć przez Internet

Studia wspierane technologiami informatycznymi

Wideokonferencje i zajęcia z USA przez platformę e-learningową

 

Polsko - Amerykański Program Studiów MBA realizowany jest w formule blended learning. 

Studia MBA trwają 20 miesięcy. 

Językami wykładowymi są polski i angielski, w tym około 30% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. 

 

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów w: 

  • piątki (w godzinach 17.00-20.15) - synchroniczne sesje online 
  • soboty (w godzinach 9:00-16:00) - sesje stacjonarne* 
  • niedziele (w godzinach 9:00-14:15) - sesje stacjonarne* 

*w przypadku wystąpienia pandemii jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w formie zdalnej 


Polsko-Amerykański Program Studiów MBA zaplanowany został z myślą o osobach aktywnych zawodowo, w sposób mający zapewnić studentom możliwość zachowania równowagi pomiędzy studiami a życiem zawodowym i prywatnym. Z tego też powodu zazwyczaj jeden cały weekend oraz większość niedziel w miesiącu są wolne od zajęć. 

Zajęcia prowadzone są w salach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczących się w Łodzi, przy ulicy Matejki 22/26. 


Tryb hybrydowy - większość zajęć przewiduje również możliwość wprowadzenia trybu hybrydowego, w których przewidujemy realizację zajęć w budynku Wydziału Zarządzania przy jednoczesnym zdalnym połączeniu i komunikacji z uczestnikami znajdującymi się poza miejscem prowadzenia zajęć.  

 

Platforma Moodle 

Zajęcia w ramach podyplomowych studiów menedżerskich MBA w znacznym stopniu są wspierane za pomocą technologii informatycznych (wideokonferencje, platforma e-learningowa). Część przedmiotów odbywać się w trybie e-learningowm. Nie chodzi tu o internetowe samouczki, ale o w pełni interaktywne kursy prowadzone przez uczelnię w USA. Ponadto każdy przedmiot jest obudowany materiałami umieszczonymi na platformie e-learningowej (dodatkowe materiały, odnośniki do źródeł internetowych, lektury, wideo, testy do samosprawdzania wiedzy, sylabusy, fora internetowe, dziennik ocen, możliwość komunikacji z prowadzącym, itp.) 

30% przedmiotów prowadzonych jest w języku angielskim 


Program Fakultatywny - Certificate in Management Concepts 

Polsko-Amerykański program studiów MBA przewiduje możliwość wzięcia udziału w dodatkowym programie certyfikującym  - Management Concepts, którego partnerem jest  stanowa uczelnia Północnej Dakoty Minot State University.  

Zajęcia realizowane przez partnera amerykańskiego MSU odbywają się w okresie styczeń - maj 2022.  Kursy Management Principles and Practices oraz Management Information Systems trwają przez 6 tygodni każdy i mają charakter zajęć asynchronicznych. Środowiskiem pracy studentów jest platform Blackboard.  Zajęcia zostały zaplanowane w cyklach tygodniowych, podczas których studenci korzystają z zasobów platformy, rozwiązują zadania oraz korzystają z materiałów do samodzielnego studiowania, a także realizują (zdalnie) projekty grupowe oraz indywidualne.