Nowa normalność w czasach post-covid

  • O seminarium
  • Program
  • Prelegenci

"Nowa Normalność" w czasach post-covid – gospodarka i rynek pracy

13 seminarium W drodze do menedżerskiej doskonałości

2 czerwca 2020 godz. 17.00
Seminarium on-line


Covid-19 jest czasem traktowany jako czarny łabędź, który zmieniać będzie zasady funkcjonowania osób, rynków, społeczności. Poza perturbacjami ekonomicznymi, pandemia wpłynęła na szybki i niespodziewany proces digitalizacji i wirtualizacji pracy czy komunikacji. Wyzwaniem staje się obecnie nie tylko przetrwanie, ale próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość, w tym w szczególności zmiany rozkładu sił gospodarczych (deglobalizacja? desinizacja?) czy formuły pracy (zdalna? mieszana? zautomatyzowana?). Na te i inne pytania o świat jutra będziemy starali się odpowiedzieć podczas webinarium wspólnie z zaproszonymi Gośćmi i Uczestnikami. 

To już trzynaste seminarium z cyklu W drodze do menedżerskiej doskonałości. Realizujemy je od czterech lat. Stanowią one ważny element w rozwoju menedżerskich kompetencji oraz wspieraniu integracji środowisk akademickich i biznesowych.  Obecne seminarium organizujemy w formule online.

Serdecznie zapraszamy!


 

Partner wydarzenia:  
Centrum E-Learningu
Politechniki Łódzkiej
   
Patronat merytoryczny:  
 MBA Portal  

15.30-16.30

 

Open House –  MBA, Mini MBA®,  Global Mini MBA®

   

Dr Anna Sibińska - Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu MBA

Sławomir Gurdała - Koordynator Studium Menedżerskiego Mini MBA®

Przed seminarium o godz. 16.00 odbędzie się Open House - spotkanie dla kandydatów na Studia MBA oraz słuchaczy Studium menedżerskiego Mini MBA® i Global Mini MBA®. Osoby zainteresowane prosimy o rejestracje poprzez formularz kontaktowy oraz o kontakt mailowy: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl oraz slawomir.gurdala@uni.lodz.pl.

17.00-17.05

 

Powitanie i otwarcie seminarium

   

Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ - Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

17.05 - 17.30

 

Pandemia i co dalej z globalizacją?

   

Profesor Grzegorz Kołodko (Akademia Leona Koźmińskiego)

Istnieje przekonanie, że pandemia w szczególny sposób objawiła proces zmian paradygmatów we współczesnym świecie. Dotychczasowe fundamenty i zasady życia gospodarczego czy społecznego ulegają zmianie, modyfikacji. Niektórzy mówią o deglobalizacji, inni o desinizacji. Jak będzie wyglądał świat po roku 2020? Czy wrócimy do starych zasad a łańcuch dostaw, powiązania gospodarcze zostaną odbudowane? Czy też lekcja jaką dostaliśmy zmieni na stałe formułę funkcjonowania firm, krajów, rynków i regionów w czasach po pandemii?

17.30 - 18.00

  Dyskusja moderowana

18.00 - 18.30

  Postcovid19 - HR trendy i technologia
    Maciej Noga (Dyrektor Zarządzający Pracuj Ventures)

Jeszcze na początku tego roku najważniejszą dla HR kwestią było utrzymania talentów. A podstawowym pytaniem, jakie benefity powinny być im zaoferowane, aby je zatrzymać. Po raz pierwszy w swojej karierze obserwujemy tak ogromną zmianę priorytetów i zmianę w funkcjonowaniu środowiska pracy. Podczas tej bardzo praktycznej sesji pokażemy, jakie są obecne czynniki zmian w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim, przedstawimy nowe trendy wynikające z tych czynników i pokażemy praktyczne aspekty, jak radzić sobie z nową rzeczywistością przy użyciu nowych technologii HR.

 18.30 - 18.55

  Dyskusja moderowana

 18.55 - 19.00

  Posumowanie i zakończenie seminarium

 

    

Profesor Grzegorz Kołodko
Akademia Leona Koźmińskiego

Profesor Grzegorz W. Kołodko jest uznanym w świecie autorytetem w zakresie ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej. Parając się aktywną polityką gospodarczą odegrał jedną z głównych ról w trudnym dziele transformacji polskiej gospodarki, wspierając ten proces także w innych krajach. W 1989 roku uczestniczył w historycznych debatach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom systemowym i nieortodoksyjnej polityce rozwoju, doprowadził Polskę do rekordowego pośród krajów posocjalistycznej transformacji tempa wzrostu oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską. Za zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W pracach naukowych zajmuje się głównie teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej oraz polityką rozwoju. Absolwent warszawskiej SGH, profesor zwyczajny ekonomii, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, Nowy York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów.

Autor 38 książek i ponad 300 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 24 językach, z czego ponad 160 po angielsku.

Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 170 krajów.


   

Maciej Noga
Dyrektor Zarządzający Pracuj Ventures,
Współzałożyciel oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Pracuj
 

Maciej Noga jest przedsiębiorcą oraz inwestorem z 20-letnim doświadczeniem w HR, ED Tech oraz projektach ITC. Ukończył z wyróżnieniem University of Chicago Booth School of Business na kierunku Entrepreneurial Finance and Private Equity. Posiada również tytuł magistra Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest współzałożycielem oraz Dyrektorem Zarządzającym Pracuj Ventures oraz współzałożycielem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej największej polskiej firmy z branży HR Grupy Pracuj działającej pod wieloma markami. Pasjonuje się HR i EdTech, przemawia na międzynarodowych konferencjach, doradza zarządom oraz działom HR. Założył oraz współtworzył kilkanaście funduszy inwestycyjnych. 

Zasiada także w wielu zarządach, radach nadzorczych oraz komitetach doradczych, które wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem w branży. Prywatnie ojciec trójki dzieci, z którymi spędza aktywnie czas. Gorący propagator „Work Life Integration”. Lubi podróże, jest aktywny sportowo, lubi dobrą książkę oraz Cirque du Soleil.


 


Informacje organizacyjne

Seminarium jest organizowane w formule webinaru z wykorzystaniem platformy
WIKAMP Centrum E-Learnigu Politechniki Łódzkiej.


Do pobrania: Prezentacja Pana Macieja Nogi "Trendy i zmiana środowiska pracy po koronawirusie"