Seminarium TRIZ

Metodyka pragmatycznego wdrażania innowacji (TRIZ)

28 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy we współpracy z firmą Novismo  seminarium prezentujące metodykę pragmatycznego wdrażania innowacji (TRIZ).

Na seminarium pojawiło się blisko 60 osób (naszych Absolwentów ale także przedstawicieli różnych firm z regionu łódzkiego).


TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) – jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a dokładniej działu nazwanego inwentyką. TRIZ to metodologia, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. TRIZ dostarcza narzędzi i metod do prawidłowego formułowania problemów, analizy systemowej, analizy błędów oraz możliwych kierunków ewolucji systemu (podejście „jest” i „może być”). TRIZ, w przeciwieństwie do technik takich jak „burza mózgów” (które są oparte na losowym generowaniu pomysłu), podchodzi algorytmicznie do rozwiązywania problemów technicznych; metodą kolejnych przybliżeń dąży do stworzenia optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań.

 

Wśród firm stosujących TRIZ wymieniane są Samsung, Boeing, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Raytheon, Xerox GE, Hyundai, KIA, LG, INTEL, P&G i inne.


Udział w seminarium – bezpłatny. Seminarium w języku angielskim.

Prelegent: prof. Sergei Ikovenko – jeden z twórców TRIZ (Teorii Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych).

prof. Sergei Ikovenko - PAM Center
prof. Sergei Ikovenko - PAM Center - seminarium TRIZ

Podczas seminarium prezentowano rzeczywiste studia przypadków z największych firm na świecie.

TRIZ to m.in.:

  • Pragmatyczne innowacje – from don’t know to know-how.
  • Najlepsza strategia innowacyjna dla rozwoju nowego produktu.
  • Wykorzystanie istniejących produktów do stworzenia innowacyjnych systemów alternatywnych.
  • Metody obejścia konkurencyjnych patentów poprzez tworzenie alternatywnych rozwiązań i ochrona własności intelektualnej.

Kto może być zainteresowany metodologią TRIZ? Inżynierowie działów R&D, Inżynierowie, Menedżerowie rozwoju produktu, Menedżerowie marketingu, Menedżerowie projektu, Planiści strategiczni, Brokerzy innowacji, Menedżerowie innowacji, Właścicieli firm, Twórcy start-upów, Przedsiębiorcy, Specjaliści SixSigma, Lean i DFSS, Kadra Zarządzająca.


Więcej informacji o technologii TRIZ:
http://novismo.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/TRIZ