O programie

Amerykański standard. Jeden z najlepszych programów w Polsce

20 lat doświadczeń, ponad 400 Absolwentów

Interaktywne formy prowadzenia zajęć:

Warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study

Egzaminy certyfikujące kompetencje menedżerskie

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów ACCA, CIM, IPMA w trakcie studiów

 • Program
 • Co nas wyróżnia?
 • Dyplom
 • Prowadzący zajęcia
Studia MBA program

5 powodów, dla których warto wybrać Polsko-Amerykański Program MBA w PAM Center na Uniwersytecie Łódzkim:

 1. Polsko Amerykański Program Studiów MBA wśród najlepszych programów w Polsce.
  W Rankingu MBA Perspektywy 2018 nasz program zajął 10 pozycję będąc w czołówce najlepszych programów studiów. Program MBA w PAM Center został w szczególny sposób doceniony za  kompleksowość, wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz międzynarodowe środowisko kształcenia.
 2. Individual Development Program
  Rozwój kompetencji zarządzania zespołem, przywództwa, jak i kierowania własnym rozwojem zawodowym wymaga dużej samoświadomości, wewnętrznej motywacji. Dlatego też jednym z kluczowych celów programu jest diagnoza osobowości zawodowej uczestników i na jej podstawie budowania i rozwoju planu zawodowego. Zajęcia mają charakter konsultacyjny, prowadzone są przez doświadczonych mentorów i coachów, którzy udzielają studentom wsparcia i monitorują ich proces rozwoju i niejednokrotnie zmiany i dalsze kroki w karierze zawodowej.
 3. International Management Study Enrichment Program
  Studia umożliwiają realizację kompleksowego projektu konsultingowego w środowisku międzynarodowym. Studenci opracowują rekomendację strategiczną dla firmy działającej na rynku zagranicznym. Program realizowany jest poprzez wyjazdową sesję zagraniczną wspólnie z uczelnią partnerską. W trakcie wyjazdu studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w zagranicznych firmach, poszerzają wiedzę z zarządzania wielokulturowego oraz poznają strategię i narzędzia stosowane na rynku globalnym.
 4. Zróżnicowana społeczność studentów i absolwentów
  Paleta doświadczeń zawodowych, wykształcenia i branży osób studiujących na studiach MBA pozwala uczestnikom programu czerpać z osiągnięć  swoich kolegów oraz poznania perspektywy biznesowej, z którą do tej pory nie mieli do czynienia.
 5. Rozwój profesjonalnych kompetencji menedżerskich ACCA, CIM, IPMA
  W trakcie studiów Uczestnicy profilują rozwój swoich kompetencji poprzez wybór jednej z trzech ścieżek zewnętrznych certyfikacji kompetencji profesjonalnych. Program umożliwia uczestniczenie w zajęciach przygotowujących do egzaminu i umożliwia uzyskanie certyfikatu, który poświadcza ich profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak rachunkowość, marketing lub zarządzanie projektami.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Certificate in Management Concepts sygnowany przez Minot State University i Uniwersytet Łódzki potwierdzający ukończenie wspólnego programu studiów,
 • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania na jednym z renomowanych uniwersytetów z USA za pośrednictwem platformy MOOC.

 

Ponadto program studiów MBA przewiduje zdobycie (po zewnętrznym egzaminie) certyfikatu jednej z trzech specjalności:

 • Rachunkowość: ACCA Diploma in Accounting and Business (ACCA),
 • Marketing: Certificate in Professional Marketing (CIM),
 • Zarządzania projektami: Certified Project Management Associate (IPMA).

Zajęcia w Polsko-Amerykańskim Programie Studiów MBA w PAM Center na przestrzeni 25 lat prowadziło ponad 100 wykładowców polskich i zagranicznych (głównie z USA). Polscy nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania odbywali staże w R.H. Smith School of Business, nauczyciele z USA przylatywali wielokrotnie do Łodzi, często prowadzili zajęcia przez wideoterminale. Wokół PAM Center funkcjonuje więc od lat grupa profesjonalnych nauczycieli-trenerów, którzy są gwarancją wysokiej jakości zajęć.

Do bieżącej XXIII edycji studiów menedżerskich MBA zaprosiliśmy starannie dobranych, doświadczonych polskich i zagranicznych wykładowców oraz ludzi biznesu. Z jednej strony to wysoko oceniani nauczyciele akademiccy, a z drugiej strony to praktycy biznesu, którzy sprawdzają się w sytuacjach edukacyjnych, w tym:

 • prof. dr hab. Jan Jeżak (Przewodniczący Rady Programowej PAM Center),
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka, (Członek Rady Programowej PAM Center),
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ (Dyrektor PAM Center),
 • prof. dr hab. Tomasz Czapla prof. UŁ (Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ),
 • prof. dr hab. Szymon Byczko prof. UŁ,
 • dr hab. Jakub Marszałek,
 • dr hab. Ewelina Zarzycka,
 • dr Mieczysław Grudziński,
 • dr Daniel Chudzik,
 • dr Ewa Brzezińska,
 • dr Anna Sibińska (Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA),
 • dr Jarosław Neneman,
 • dr hab. Zbigniew Matyjas, prof UŁ.

 

Swój udział w programie potwierdzili również wykładowcy zagraniczni:

 • dr James Ondracek - Minot State University (USA),
 • dr Deanna Klein - Minot State University (USA),
 • Prof. Jerry Stai - Minot State University (USA) - gościnnie,
 • Prof. Luca Brusati - SDA Bocconi School of Management (Włochy),
 • Prof. Jan Alpenberg (Finlandia),
 • Prof. Jonothan Neelands (Warwick Business School).

 

Od wielu lat z PAM Center współpracują praktycy biznesu. Zapraszamy ich jako wykładowców na zajęcia ze studentami, ale także jako prelegentów w organizowanych w PAM Center seminariach, konferencjach i szkoleniach. Wśród nich m.in.:

 • prof. Andrzej Blikle,
 • prof. Dariusz Doliński,
 • prof. Grzegorz Kołodko,
 • prof. Witold Orłowski,
 • dr Andrzej Raczko,
 • Sławomir Lachowski (Twórca mBanku),
 • mgr inż. Tomasz Leśniowski (IPMA),
 • dr Katarzyna Nizińska (Esri)
 • Anna Karecka (Positive Leadership)

 

Ważnym elementem programu są wizyty studyjne w firmach współpracujących z PAM Center i Wydziałem Zarządzania UŁ. Warto więc wspomnieć o partnerach biznesowych Wydziału Zarządzania i PAM Center. Menedżerowie wielu z firm regionu łódzkiego to absolwenci naszych programów szkoleniowych – możemy więc liczyć na ich życzliwość i wsparcie. Wymienić tu trzeba firmę ATLAS, Kilargo, Infosys, DELL, mBank Soligrano, Svijany (Czechy) i inne.