O programie

Amerykański standard. Jeden z najlepszych programów w Polsce

20 lat doświadczeń, ponad 400 Absolwentów

Interaktywne formy prowadzenia zajęć:

Warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study

Egzaminy certyfikujące kompetencje menedżerskie

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów ACCA, CIM, IPMA w trakcie studiów

 • Informacje
 • Co nas wyróżnia?
 • Dyplom
 • Prowadzący zajęcia

PAM Center (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu MBA. Ponad 20 lat historii, 19 edycji, 409 absolwentów, stała współpraca z doskonałymi partnerami z USA, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy – to wszystko składa się na unikalną wartość Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

 

Program XXI edycji studiów MBA obejmuje 463 godziny zajęć lekcyjnych, w tym 80 punktów ECTS.

 

Program realizowany jest w formule modułowej – po zakończeniu jednego przedmiotu rozpoczyna się następny kurs.

Studia MBA program

Oferowany przez PAM Center program studiów menedżerskich daje możliwość nauki i osobistego rozwoju poprzez kontakt z doskonałymi wykładowcami (nauczycielami akademickimi i praktykami biznesu), pracę zespołową czy analizę międzynarodowych studiów przypadku. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, a także z dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników. W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki.

 

Program nastawiony jest na przełożenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności i kształtowanie kompetencji menedżerskich. Zapewniają to interaktywne formy prowadzenia zajęć: warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study itp. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i rozwiązują konkretne problemy zarządcze w firmach.

Co wyróżnia program MBA w PAM Center na tle innych programów w Polsce?

 • Egzaminy certyfikujące kompetencje menedżerskie (realizowane przez międzynarodowe organizacje ACCA, CIM, IPMA). Podczas studiów student powinien zdobyć przynajmniej jeden międzynarodowy certyfikat z wybranej specjalności.
 • W programie studiów obowiązkowy jest kurs na renomowanym amerykańskim uniwersytecie (np. Stanford, Wharton, MIT) realizowany za pośrednictwem platformy MOOC. Student ma możliwość wybrania jednego z kilku kursów, wpisujących się w kanon programu MBA.
 • Aktywności grupowe nastawione na praktyczne rozwijane kompetencji menedżerskich – wizyty studyjne w firmach, połączone z projektami grupowymi – rozwiązywanie konkretnych problemów zarządczych.
 • Końcowy projekt doradczy – Capstone Project – Case Competition – praca dyplomowa dotycząca rozwiązania konkretnego problemu zarządczego, przygotowywana w grupach, podlegająca recenzji, a następnie broniona w języku angielskim przed komisją egzaminacyjną.
 • Dostęp do unikalnej bazy wiedzy Knowledge Garden. Wartościowa wiedza z zakresu marketingu i zarządzania oraz możliwości networkingowe służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu przez pracę i przyjemność jednocześnie.
 • Możliwość udziału w kursie Business English z native speakerem – jeszcze we wrześniu, przed rozpoczęciem regularnych zajęć w programie.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Certificate in Management Concepts sygnowany przez Minot State University i Uniwersytet Łódzki potwierdzający ukończenie wspólnego programu studiów,
 • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania na jednym z renomowanych uniwersytetów z USA za pośrednictwem platformy MOOC.

 

Ponadto program studiów MBA przewiduje zdobycie (po zewnętrznym egzaminie) certyfikatu jednej z trzech specjalności:

 • Rachunkowość: ACCA Diploma in Accounting and Business (ACCA)
 • Marketing: Certificate in Professional Marketing (CIM)
 • Zarządzania projektami: Certified Project Management Associate (IPMA)

Zajęcia w Polsko-Amerykańskim Programie Studiów MBA w PAM Center na przestrzeni 23 lat prowadziło ponad 100 wykładowców polskich i zagranicznych (głównie z USA). Polscy nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania odbywali staże w R.H. Smith School of Business, nauczyciele z USA przylatywali wielokrotnie do Łodzi, często prowadzili zajęcia przez wideoterminale. Wokół PAM Center funkcjonuje więc od lat grupa profesjonalnych nauczycieli-trenerów, którzy są gwarancją wysokiej jakości zajęć.

Do bieżącej XX edycji studiów menedżerskich MBA zaprosiliśmy starannie dobranych, doświadczonych polskich i zagranicznych wykładowców oraz ludzi biznesu. Z jednej strony to wysoko oceniani nauczyciele akademiccy, a z drugiej strony to praktycy biznesu, którzy sprawdzają się w sytuacjach edukacyjnych, w tym:

 • prof. dr hab. Jan Jeżak (Przewodniczący Rady Programowej PAM Center),
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka, (Członek Rady Programowej PAM Center),
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof.nadzw. dr hab. Robert Kozielski (Dyrektor PAM Center),
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla (Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ),
 • prof. nadzw. dr hab. Szymon Byczko,
 • dr hab. Jakub Marszałek,
 • dr Ewelina Zarzycka (Dyrektor Programu MBA w PAM Center),
 • dr Mieczysław Grudziński,
 • dr Daniel Chudzik,
 • dr Ewa Brzezińska,
 • dr Katarzyna Nizińska.

 

Swój udział w programie potwierdzili również wykładowcy zagraniczni:

 • prof. Charles Olson - Univeristy of Maryland (USA),
 • dr James Ondracek - Minot State University (USA),
 • dr Deanna Klein - Minot State University (USA),
 • prof. Jerry Stai - Minot State University (USA) - gościnnie,
 • prof. Luca Brusati - SDA Bocconi School of Management (Włochy),
 • prof. Jan Alpenberg (Finlandia).

 

Od wielu lat z PAM Center współpracują wielcy praktycy biznesu. Zapraszamy ich jako wykładowców na zajęcia ze studentami, ale także jako prelegentów w organizowanych w PAM Center seminariach, konferencjach i szkoleniach. Wśród nich m.in.:

 • prof. Andrzej Blikle,
 • prof. Dariusz Doliński,
 • prof. Grzegorz Kołodko,
 • prof. Witold Orłowski,
 • dr Andrzej Raczko,
 • Sławomir Lachowski (Twórca mBanku),
 • mgr inż. Tomasz Leśniowski (IPMA),
 • dr Henryk Siodmok (ATLAS),
 • ks. Jacek Stryczek (Stowarzyszenie WIOSNA).

Część z nich poprowadzi zajęcia w ramach XXI edycji studiów menedżerskich MBA.

 

Ważnym elementem programu są wizyty studyjne w firmach współpracujących z PAM Center i Wydziałem Zarządzania UŁ. Warto więc wspomnieć o partnerach biznesowych Wydziału Zarządzania i PAM Center. Menedżerowie wielu z firm regionu łódzkiego to absolwenci naszych programów szkoleniowych – możemy więc liczyć na ich życzliwość i wsparcie. Wymienić tu trzeba firmę ATLAS, Kilargo, Infosys, DELL, mBank i inne.

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski – styczeń 2016, zajęcia w ramach programu MBA
Ks. Jacek Stryczek
Ks. Jacek Stryczek (Stowarzyszenie Wiosna) – styczeń 2015, seminarium „Jak uczciwie się bogacić?”
Prof. Andrzej Blikle
Prof. Andrzej Blikle – wrzesień 2015, seminarium „Zamień jakoś na jakość”
prof. Dariusz Doliński
prof. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS) – styczeń 2016, zajęcia w ramach MBA