Program

Amerykański standard. Jeden z najlepszych programów w Polsce

20 lat doświadczeń, ponad 400 Absolwentów

Interaktywne formy prowadzenia zajęć:

Warsztaty, dyskusje, projekty grupowe, rozwiązywanie case study

Egzaminy certyfikujące kompetencje menedżerskie

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów ACCA, CIM, IPMA w trakcie studiów

 • DNA Programu
 • Program Studiów MBA
 • Dyplomy
 • Prowadzący zajęcia

Ostatni moment - rekrutacja trwa!

 

 

Cel programu

Studia MBA polegają na dostarczeniu studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych w dobie ciągle zmieniającego się otoczenia biznesu. Podstawowymi elementami studiów są programy z zakresu finansów, ekonomii, księgowości, marketingu i zachowań organizacyjnych.  

 

Studia nakierowane są na  budowanie silnych kompetencji przywódczych, wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki cyfrowej i zrównoważonego rozwoju. 

     Broszura Mini MBA

 

DNA programu 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA wśród najlepszych programów w Polsce

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza polska uczelnia publiczna otrzymała prestiżową amerykańską akredytację IACBE. Co więcej, nasz program zajął 10. miejsce w Rankingu MBA Perspektywy 2018, będąc w czołówce najlepszych programów studiów. Polsko-Amerykański program studiów uzyskał tytuł Klasy Profesjonalnej w ratingu programów MBA SEM 2020. Wszystkie te wyróżnienia dowodzą, że Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to środowisko stawiające przede wszystkim na innowacyjność metod nauki oraz wysoką jakość kształcenia.  


Individual Development Program  

Rozwój kompetencji zarządzania zespołem, przywództwa, jak i kierowania własnym rozwojem zawodowym wymaga dużej samoświadomości, wewnętrznej motywacji. Dlatego też jednym z kluczowych celów programu jest diagnoza osobowości zawodowej uczestników i na jej podstawie budowania i rozwoju planu zawodowego. Zajęcia mają charakter konsultacyjny, prowadzone są przez doświadczonych mentorów i coachów, którzy udzielają studentom wsparcia i monitorują ich proces rozwoju i niejednokrotnie zmiany i dalsze kroki w karierze zawodowej.  


International Management Study Enrichment Program   

Studia umożliwiają realizację kompleksowego projektu konsultingowego w środowisku międzynarodowym. Studenci opracowują rekomendację strategiczną dla firmy działającej na rynku zagranicznym. Program realizowany jest poprzez wyjazdową sesję zagraniczną wspólnie z uczelnią partnerską. W trakcie wyjazdu studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w zagranicznych firmach, poszerzają wiedzę z zarządzania wielokulturowego oraz poznają strategię i narzędzia stosowane na rynku globalnym.  


Wiedza i umiejętności – Digital Transformation  

Intensywny rozwój technologii widoczny jest zwłaszcza w miejscach pracy. Proces automatyzacji i digitalizacji obcuje w coraz większej ilości dziedzin. Przygotowaliśmy program studiów MBA w oparciu o istotne i praktyczne zmiany, tak aby uczestnicy zapoznali się z nowościami na rynku, zwiększającymi nie tylko komfort codziennych obowiązków, ale też wnoszącymi nowe spojrzenie na dynamiczny rozwój cywilizacji.  


Rozwój profesjonalnych kompetencji menedżerskich ACCA, CIM, IPMA  

W trakcie studiów Uczestnicy profilują rozwój swoich kompetencji poprzez wybór jednej z trzech ścieżek zewnętrznych certyfikacji kompetencji profesjonalnych. Program umożliwia uczestniczenie w zajęciach przygotowujących do egzaminu i umożliwia uzyskanie certyfikatu, który poświadcza ich profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak rachunkowość, marketing lub zarządzanie projektami. 

30% przedmiotów prowadzonych jest w języku angielskim 


Program Fakultatywny - Certificate in Management Concepts 

Polsko-Amerykański program studiów MBA przewiduje możliwość wzięcia udziału w dodatkowym programie certyfikującym - Management Concepts, którego partnerem jest  stanowa uczelnia Północnej Dakoty Minot State University. 

Kursy realizowane w ramach programu: 

 • Management Principles and Practices, Minot State University – 6 tygodni (online, kursy asynchroniczne na platformie Blackboard)
 • Management Information Systems, Minot State University – 6 tygodni (online, kursy asynchroniczne na platformie Blackboard)
 • Strategic Marketing, University of Lodz –  20 godzin, kurs z programu MBA
 • Human Resources Management, University of Lodz –  20 godzin, kurs z programu MBA 

Absolwenci otrzymują: 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Na podstawie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art.19 dyplom upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.) 
 • Międzynarodowy certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji menedżerskich w jednej z trzech specjalności: ACCA, CIM, IPMA 
  • ACCA – ACCA Diploma in Accounting and Business (Rachunkowość)  
  • CIM Certificate in Professional Marketing (Marketing)  
  • IPMACertified Project Management Associate (Zarządzanie Projektami)
 • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania na jednym z renomowanych uniwersytetów globalnych za pośrednictwem platformy MOOC 
 • Certificate in Management Concepts wydany przez Minot State University (dokument honorowany przez amerykański system edukacyjny) - dyplom przyznawany jest studentom, którzy ukończą program fakultatywny. 

Zajęcia na Polsko-Amerykańskim Programie Studiów MBA na przestrzeni 25 lat prowadziło ponad 100 wykładowców polskich i zagranicznych (głównie z USA). Polscy nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania odbywali staże w R.H. Smith School of Business, nauczyciele z USA przylatywali wielokrotnie do Łodzi, często prowadzili zajęcia przez wideoterminale. Wokół Polsko-Amerykańskiego programu studiów funkcjonuje więc od lat grupa profesjonalnych nauczycieli-trenerów, którzy są gwarancją wysokiej jakości zajęć.

Do bieżącej XXIII edycji studiów menedżerskich MBA zaprosiliśmy starannie dobranych, doświadczonych polskich i zagranicznych wykładowców oraz ludzi biznesu. Z jednej strony to wysoko oceniani nauczyciele akademiccy, a z drugiej strony to praktycy biznesu, którzy sprawdzają się w sytuacjach edukacyjnych, w tym:

 • dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ 
 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ  
 • dr Anna Sibińska, UŁ 
 • mgr Ewa Samuel, UŁ 
 • dr hab.Ewelina Zarzycka, prof. UŁ  
 • prof. dr hab.Jerzy Gajdka, UŁ  
 • dr Mieczysław Grudziński, ALK  
 • prof. dr hab.Jan Jeżak, UŁ  
 • dr hab.Zbigniew Matyjas, prof. UŁ  
 • dr hab.Szymon Byczko, prof. UŁ  
 • dr Bartłomiej Kurzyk, UŁ  
 • dr Marcin Michalak, UŁ  
 • dr Jacek Sobek, KUL  
 • dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK  
 • dr Joanna Kulesza, UŁ 
 • prof. dr.hab. Zbigniew Nęcki, UJ 
 • dr hab. Wojciech Czakon, UJ 
 • prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, ALK, Harvard University 

 

Swój udział w programie potwierdzili również wykładowcy zagraniczni: 

 • dr James Ondracek - Minot State University, USA 
 • dr Deanna Klein - Minot State University, USA 
 • prof. Jerry Stai - Minot State University,USA 
 • prof. Luca Brusati - SDA Bocconi School of Management, Włochy 
 • prof. Jan Alpenberg - Linneus University, Szwecja 
 • prof. Jonothan Neelands - Warwick Business School, Wielka Brytania 
 • prof. Progyan Basu, University of Maryland, USA  
 • prof. Iddrisu Awudu, Quinnipiac University, USA  
 • prof. Jan-Hadnrik Meier, Fachhochschule Kiel, Niemcy 

 

Od wielu lat współpracują z nami praktycy biznesu. Zapraszamy ich jako wykładowców na zajęcia ze studentami, ale także jako prelegentów w organizowanych seminariach, konferencjach i szkoleniach. Wśród nich m.in.:

 • prof. Andrzej Blikle,  
 • prof. Dariusz Doliński,  
 • prof. Grzegorz Kołodko,  
 • prof. Witold Orłowski,  
 • dr Andrzej Raczko,  
 • Sławomir Lachowski (Twórca mBanku),  
 • mgr inż. Tomasz Leśniowski (IPMA),  
 • dr Katarzyna Nizińska (Esri)  
 • Anna Karecka (Positive Leadership)  
 • dr Aleksander Poniewierski (EY)  

 

Ważnym elementem programu są wizyty studyjne w firmach współpracujących Wydziałem Zarządzania UŁ. Warto więc wspomnieć o naszych partnerach biznesowych. Menedżerowie wielu z firm regionu łódzkiego to absolwenci naszych programów szkoleniowych – możemy więc liczyć na ich życzliwość i wsparcie. Wymienić tu trzeba firmę ATLAS, Kilargo, Infosys, DELL, mBank, Soligrano, Svijany (Czechy), Pol-Pharma, Virtual Lab, Svijany i inne.