Najbliższa edycja

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty

Trwa rekrutacja na 23. edycję Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 i potrwają do kwietnia 2022.

Pomimo zawieszenia działań Uniwersytetu, można się ciągle z nami kontaktować w sprawach związanych z rekrutacją: e-mail: dagmara@krupinska@uni.lodz.pl, telefon: 519 646 572 lub formularz kontaktowy (na dole strony).


 


Proces rekrutacji na studia MBA ma charakter złożony, w którym kandydat przechodzi przez kilka etapów formalnych.

Studia MBA Rekrutacja

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (format legitymacyjny),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN) na konto:
  Uniwersytet Łódzki,ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851
  W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - opłata rekrutacyjna - 23.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać bezpośrednio do Biura Programu Studiów MBA, pam@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "Studia MBA - 23. edycja"

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt:

Dagmara Krupińska

Koordynator Programu Studiów MBA
(+48) 42 635 49 57, 519 646 572
dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Rekrutacja na 23. edycję studiów MBA została podzielona na 3 okresy:

    I okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.03.2020, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 19-31.03.2020, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej do dn. 15.04.2020.

    II okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.05.2020, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 21.05-5.06.2020, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej do dn. 15.06.2020.

    III okres

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 15.07.2020, do egzaminów wstępnych przystąpią w okresie 17-31.07.2020, a decyzję o zakwalifikowaniu się na studia otrzymają najpóźniej dn. 15.08.2020.

 

Jeżeli po powyższych okresach rekrutacyjnych zostaną jeszcze wolne miejsca (limit 30 miejsc), to zostanie uruchomiony czwarty okres rekrutacji. Wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń, a egzaminy odbywać będą się na bieżąco.


Kiedy aplikować?

Zachęcamy do składania dokumentów w I lub II okresie rekrutacyjnym. Liczba miejsc jest ograniczona i w przypadku wyczerpania  limitu miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Dodatkowo kandydaci  przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej.

Natomiast kandydaci  przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają:

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*,
 • zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej.

 

Fundusz stypendialny na studia  MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji,
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna,
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test GMAT na min. 60%.

Fundusz stypendialny obowiązuje do momentu wyczerpania zgromadzonych na nim środków.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt:

Dagmara Krupińska

Koordynator Programu Studiów MBA
(+48) 42 635 49 57, 519 646 572
dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Koszt udziału w 23. edycji studiów menedżerskich MBA wynosi około 39.500 PLN, w tym:

 • 28.500 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 7.125 PLN),
 • ok. 2.400 USD na rzecz Minot State University (amerykańskiego partnera programu), płatne jednorazowo w styczniu 2021,
 • 2.200 PLN - koszt International Study Tour  (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • koszt testu Facet5,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

 

Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia MBA wynosi 800zł. Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę rekrutacyjną na poniższy numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "opłata rekrutacyjna, 23. edycja MBA, PAM Center"

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt:

Dagmara Krupińska

Koordynator Programu Studiów MBA
(+48) 42 635 49 57, 519 646 572
dagmara.krupinska@uni.lodz.pl