Rekrutacja

Od problemu biznesowego po rozwiązania zarządcze studentów MBA

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty za studia MBA

24 edycja Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA 

Start programu – 15 października 2021 Zapraszamy do rekrutacji! 

     Broszura Mini MBA


Proces rekrutacji na studia MBA ma charakter złożony, w którym kandydat przechodzi przez kilka etapów formalnych.

Studia MBA Rekrutacja

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN) na konto:
  Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851
  W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "Opłata aplikacyjna - 24.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać do Biura Programu Studiów MBA, pam@uni.lodz.pl lub bezpośrednio do koordynatora studiów dagmara.krupinska@uni.lodz.pl 
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "Studia MBA - 24. edycja"

Dodatkowo do pobrania:

 

Rekrutacja na 24 edycję MBA odbywa się w 3 okresach:

Opłaty za studia MBA 

 

800 PLN - opłata aplikacyjna za studia MBA 

31.500 PLN - koszt udziału w 24. edycji studiów menedżerskich MBA, płatne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności ratalnej). 

2.200 PLN - koszt udziału w zagranicznej sesji wyjazdowej – International Study Tour (w zależności od destynacji  - wyjazdy są organizowane do europejskich ośrodków akademickich,  koszty te mogą ulec zmianie). 

Ok. 2.500 USD - koszt fakultatywnego programu certyfikującego Management Concepts, płatne na rzecz Amerykańskiego Partnera – Minot State University (płatne jednorazowo, nie później niż do stycznia 2022 roku). 


Zniżki 

Kandydaci przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymają: 

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*, 
 • zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej. 

Natomiast kandydaci przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają: 

 • możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*, 
 • zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej. 

Stypendium 

Decyzją władz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kandydatom na studia MBA przysługuje ubieganie się o stypendium. Fundusz stypendialny na studia MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji, 
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna, 
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test z języka angielskiego, test GMAT, rozmowę kwalifikacyjną, 
 • w ramach egzaminu wstępnego uzyskały z testu GMAT wynik pozytywny na min. 65%. 

Fundusz stypendialny obowiązuje do momentu wyczerpania zgromadzonych na nim środków. 


Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę aplikacyjną na poniższy numer rachunku bankowego: 

Uniwersytet Łódzki 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź 
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "Opłata aplikacyjna, 24. edycja MBA," 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt:

Dagmara Krupińska

Koordynator Programu Studiów MBA
(+48) 42 635 49 57, 519 646 572
dagmara.krupinska@uni.lodz.pl