Najbliższa edycja

 • Rekrutacja
 • Terminy
 • Opłaty

Trwa rekrutacja na 23. edycję Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 i potrwają do kwietnia 2022.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia naszych programów studiów i szkoleń w trybie online. W przypadku ponownego nasilenia się pandemii oraz konieczności wyższych nasze zajęcia będą realizowane w formule zdalnej.

W chwili obecnej zostały ostatnie wolne miejsca na 23 edycję studiów MBA.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt:
Dagmara Krupińska
Koordynator Programu Studiów MBA
(+48) 42 635 49 57, 519 646 572
e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl, lub formularz kontaktowy (na dole strony).


Serdecznie zapraszamy!


 


Proces rekrutacji na studia MBA ma charakter złożony, w którym kandydat przechodzi przez kilka etapów formalnych.

Studia MBA Rekrutacja

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test typu GMAT (w języku angielskim),
 • test psychologiczny (w języku polskim),
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej),
 • CV w języku angielskim,
 • Personal Statement w języku angielskim
  Jak pisać Personal Statement: link1link2
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN) na konto:
  Uniwersytet Łódzki,ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851
  W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "PAM Center - opłata rekrutacyjna - 23.edycja MBA"

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać bezpośrednio do Biura Programu Studiów MBA, pam@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura PAM Center (pokój 140, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)
 • pocztą tradycyjną - dokumenty w formie papierowej można wysłać pocztą pod adres: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, z dopiskiem "Studia MBA - 23. edycja"

Dodatkowo do pobrania:

 

Zajęcia 23. edycji studiów MBA rozpoczną się tradycyjnie uroczystą inauguracją 16 października 2020.

Ciągle jeszcze trwa rekrutacja na najbliższą edycję studiów MBA. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca - zachęcamy do kontaktu i składania aplikacji.

Większość kandydatów jest już po egzaminach wstępnych i rozmowach kwalifikacyjnych.


Koszt udziału w 23. edycji studiów menedżerskich MBA wynosi około 39.500 PLN, w tym:

 • 28.500 PLN na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności w czterech ratach po 7.125 PLN),
 • ok. 2.400 USD na rzecz Minot State University (amerykańskiego partnera programu), płatne jednorazowo w styczniu 2021,
 • 2.200 PLN - koszt International Study Tour  (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • udział w jednym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z wybranego obszaru (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt jednego egzaminu certyfikacyjnego (ACCA, CIM, IPMA),
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC,
 • koszt testu Facet5,
 • podstawowe materiały szkoleniowe.

 

Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia MBA wynosi 800zł. Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę rekrutacyjną na poniższy numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "opłata rekrutacyjna, 23. edycja MBA, PAM Center"

 


Osoby zainteresowane podjęciem studiów MBA prosimy o kontakt:

Dagmara Krupińska

Koordynator Programu Studiów MBA
(+48) 42 635 49 57, 519 646 572
dagmara.krupinska@uni.lodz.pl