Najbliższa edycja

Kolejna, 56. edycja Mini MBA® w terminie 2 października 2020 - 30 stycznia 2021

Mini MBA® – dobre praktyki studiów MBA przeniesione na grunt szkoleniowy

 • Informacje
 • Program
 • Organizacja zajęć
 • Rekrutacja i koszty

Trwa rekrutacja na 56 edycję studium menedżerskiego Mini MBA® 

Zajęcia zaplanowane są w terminie się 9 października 2020 - 30 stycznia 2021 (zmiana terminu!).


Uwaga: zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi na Uczelni/Wydziale przeprowadzenie zajęć w planowanej formule (11 weekendowych zjazdów) nie będzie możliwe.

Proponujemy więc hybrydową formułę szkolenia: 3-4 zjazdy w salach Wydziału, pozostałe zajęcia przez Internet.

Poszczególne bloki tematyczne odbywałyby się nie w jeden weekend (jak dotychczas na Mini MBA) ale byłyby rozłożone w czasie 2-3 tygodni tak, żeby umożliwić większą interakcję z prowadzącym i między uczestnikami szkolenia. Będziemy starali się odtworzyć sytuacje edukacyjne jak stacjonarnej grupie: zaczniemy szkolenie sesją integracyjną a w trakcie programu realizowane będą grupowe aktywności - gra symulacyjna, konkurs case'ów, itp. Bedzie więc okazja do wymiany doświadczeń, współpracy i rywalizacji.
Każdy blok tematyczny będzie zaczynał się spotkaniem z wykładowcą (MS Teams lub Zoom) w piątek od 17.00 lub w sobotę od 9.00. Czas trwania takiego spotkania 2-3 godziny lekcyjne. W ciągu tygodnia uczestnicy szkolenia powinny wywiązać się z prostych zadań indywidualnych lub grupowych postawionych przez prowadzącego (np. zadanie rachunkowe, mini esej, forum dyskusyjne, itp.). Po tygodniu - następne spotkanie z wykładowcą (piątek/sobota) i wreszcie w kolejnym tygodniu sesja pytań/odpowiedzi i podsumowanie bloku tematycznego. Wszystkie spotkania będą rejestrowane i udostępniane do odtworzenia dla osób, które z różnych powodów nie mogłyby wziąć w nich udziału "na żywo".
 
Następna edycja programu - jak zwykle na wiosnę (marzec-czerwiec). Ale tu też nie możemy, zagwarantować, że sytuacja epidemiczna pozwoli na powrót do tradycyjnej formuły zajęć.
 
Liczymy na zrozumienie
 

Serdecznie zapraszamy! 

Zespół PAM Center 


 

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia naszych programów studiów i szkoleń w trybie online. W przypadku ponownego nasilenia się pandemii oraz konieczności wyższych nasze zajęcia będą realizowane w formule zdalnej.

Jesienią proponujemy także internetową wersję szkolenia Global Mini MBA®. Więcej...


W grudniu 2014 Gazeta Finansowa opublikowała listę Najlepszych produktów dla biznesu 2014. W kategorii Szkoły biznesu wśród wyróżnionych (…) produktów odznaczających się innowacyjnością, elastycznością, przyjaznością dla klienta biznesowego oraz konkurencyjnością na rynku (…) znalazł się nasz program: Studium menedżerskie Mini MBA®.

Gazeta Finansowa 2014

Studium Menedżerskie Mini MBA® to jednosemestralne (136 godzin) szkolenie, w którym otrzymujesz:

 • kompleksowy program intensywnego rozwoju kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji menedżerskich.
 • wiedzę  i umiejętności z różnych obszarów biznesowych w firmie i zyskują kompleksowe spojrzenie na organizację i jej działanie.
 • przedmioty z kanonu studiów MBA,
 • zajęcia o charakterze interaktywnym – decyzyjna gra symulacyjna, warsztat studium przypadku, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Dla kogo jest przeznaczone Studium menedżerskie Mini MBA?

   

Właściciele firm, przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy chcą zdobyć nowoczesną wiedzę i umiejętności biznesowe, aby rozwijać swoje firmy.

   

Liderzy biznesu i specjaliści, nastawieni na rozwój zawodowy i osobisty, którzy potrzebują pogłębienia i aktualizacji wiedzy w różnych obszarach zarządzania, ekonomii i finansów.

   

Osoby, które rozważają studia MBA w przyszłości i chciałyby pozyskać niezbędne kompetencje biznesowe przed podjęciem programu.

 

Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów menedżerskich MBA, jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia.

 

Zajęcia odbywają się w piątki od 17.00 do 20.15 a w sobotę od 9.00 do 16.00 (lub do 14.15).

Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin, a uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego Mini MBA podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

 

Podstawą do uzyskania dyplomu jest: 

 • obecność (80%) i aktywny udział w zajęciach (wspólne rozwiązywanie case study, zadań rachunkowych, itp.),
 • udział w ekonomicznej grze decyzyjnej (należy terminowo przesyłać decyzje dotyczące wirtualnej firmy - produkcja, zakupy surowców, itp.),
 • udział w warsztacie Studium przypadku - praca grupowa, przygotowanie i prezentacja rozwiązania case study (ostatnie zajęcia mają charakter konkursu, w którym rywalizują ze sobą zespoły),
 • rozwiązanie quizów po zakończonych blokach tematycznych.

 

Ponadto po każdym z bloków tematycznych na platformie e-learningowej udostępniamy testy do samosprawdzania wiedzy lub zadania do samodzielnego wykonania.

 

W przypadku przekroczenia limitu dopuszczalnych nieobecności istnieje możliwość odbycia zaległych zajęć z następną grupą.

Studium Menedżerskie Mini MBA® to program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich zapewniający bardzo szybkie i kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych na niższym i średnim szczeblu zarządzania.

 

W programie przedmioty z kanonu studiów MBA. Zajęcia mają w dużym stopniu interaktywny charakter - analiza case study's, rozwiązywanie przykładów rachunkowych, dyskusje, praca grupowa, gra symulacyjna, itp.

 


 

Blok tematyczny   Liczba godzin  
Zachowania ludzi w organizacji   16 h  
Negocjacje   8 h  
Rachunkowość finansowa   8 h  
Rachunkowość zarządcza   12 h  
Zarządzanie strategiczne   12 h  
Zarządzanie projektowe   12 h  
Budowanie marki w sieci   8 h  
Finanse   8 h  
Marketing   12 h  
Prawo gospodarcze   6 h  
Prawo pracy   8 h  
Kompetencje komunikacyjne menedżera   8 h  
Gra decyzyjna   14 h  
Warsztat studium przypadku   4 h  
 Razem:   136 h  

 


Unikalną wartością dodaną (podobnie jak na studiach menedżerskich MBA) jest możliwość spotkania i wzajemnego uczenia się osób z różnym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stażem pracy, itd. Nasi Absolwenci utrzymują ze sobą kontakty także po zakończeniu szkolenia.

 

Studium pozwala na zintegrowane z pracą zawodową aktywne uczenie się pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów i praktyków biznesu. Daje możliwość wejścia w rolę menedżera-przedsiębiorcy poprzez prowadzenie wirtualnej firmy (rywalizacja w unikalnej grze decyzyjnej on-line) oraz podejścia do realnych problemów biznesowych w warsztacie studium przypadku.

Studium Mini MBA® to 136 godzin zajęć realizowanych na przestrzeni niespełna czterech miesięcy, w edycji wiosennej (marzec – czerwiec) lub jesiennej (październik – styczeń). Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w trybie tradycyjnym (wykłady i ćwiczenia), ale także w formule on-line - przez platformę do zdalnego nauczania (gra symulacyjna, dodatkowe materiały szkoleniowe).

 

Program szkolenia menedżerskiego zaplanowany został z myślą o osobach na co dzień aktywnych zawodowo: zajęcia organizowane są w trybie sesji weekendowych, w wybrane piątki (w godzinach 17.00 – 20.15) i soboty (w godzinach 9.00 – 16.00). Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul. Matejki 22/26.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

 

Uczestnicy szkolenia menedżerskiego otrzymują autoryzowany dostęp do uniwersyteckiej platformy do zdalnego nauczania e-Campus, podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do opcjonalnego wykorzystania.

 

56. edycję Studium menedżerskiego Mini MBA® planujemy w terminie 2 października 2020 - 30 stycznia 2021.

Można już przesyłać formularz zgłoszeniowy. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

 

Planowane terminy zjazdów 56. edycji Mini MBA®:

2/3, 9/10, 23/24 października, 6/7, 20/21, 27/28 listopada, 11/12, 18/19 grudnia 2020, 8/9, 15/16, 22/23, 29/30 stycznia 2021.

 

Nie ma formalnych wymogów przystąpienia do programu szkolenia menedżerskiego (w przeciwieństwie do studiów MBA, gdzie od kandydatów wymagane są studia wyższe, język angielski, odpowiedni staż pracy itp.). Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w tego typu szkoleniu biznesowym wypełniają formularz zgłoszeniowy i są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń (orientacyjna liczebność grupy: 25-30 osób).

 

Koszt uczestnictwa w programie w Łodzi wynosi 5.400 PLN lub 5.600 PLN (przy płatności w dwóch ratach).

Podane kwoty są kwotami brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).


Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych: