Najbliższa edycja

Kolejna, 55. edycja Mini MBA® w terminie 6 marca - 27 czerwca 2020

Mini MBA® – dobre praktyki studiów MBA przeniesione na grunt szkoleniowy

  • Informacje
  • Program
  • Organizacja zajęć
  • Rekrutacja i koszty

Prowadzimy rekrutację na kolejną, 55. edycję Mini MBA planujemy w terminie 6 marca - 27 czerwca 2020


W grudniu 2014 Gazeta Finansowa opublikowała listę Najlepszych produktów dla biznesu 2014. W kategorii Szkoły biznesu wśród wyróżnionych (…) produktów odznaczających się innowacyjnością, elastycznością, przyjaznością dla klienta biznesowego oraz konkurencyjnością na rynku (…) znalazł się nasz program: Studium menedżerskie Mini MBA®.

Gazeta Finansowa 2014

Studium Menedżerskie Mini MBA® to jednosemestralne (136 godzin) szkolenie skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, zarządzają zespołami ludzi, prowadzą własne firmy lub planują własny rozwój zawodowy i potrzebują szybkiego wprowadzenia w najważniejsze dziedziny z zakresu zarządzania lub pogłębienia i aktualizacji swojej wiedzy. Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów menedżerskich MBA, jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia.

 

Zajęcia odbywają się w piątki od 17.00 do 20.15 a w sobotę od 9.00 do 16.00 (lub do 14.15).

Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin, a uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego Mini MBA podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

 

Podstawą do uzyskania dyplomu jest: 

  • obecność (80%) i aktywny udział w zajęciach (wspólne rozwiązywanie case study, zadań rachunkowych, itp.),
  • udział w ekonomicznej grze decyzyjnej (należy terminowo przesyłać decyzje dotyczące wirtualnej firmy - produkcja, zakupy surowców, itp.),
  • udział w warsztacie Studium przypadku - praca grupowa, przygotowanie i prezentacja rozwiązania case study (ostatnie zajęcia mają charakter konkursu, w którym rywalizują ze sobą zespoły),
  • rozwiązanie quizów po zakończonych blokach tematycznych.

 

Ponadto po każdym z bloków tematycznych na platformie e-learningowej udostępniamy testy do samosprawdzania wiedzy lub zadania do samodzielnego wykonania.

 

W przypadku przekroczenia limitu dopuszczalnych nieobecności istnieje możliwość odbycia zaległych zajęć z następną grupą.

Studium Menedżerskie Mini MBA® to program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich zapewniający bardzo szybkie i kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych na niższym i średnim szczeblu zarządzania.

 

W programie przedmioty z kanonu studiów MBA. Zajęcia mają w dużym stopniu interaktywny charakter - analiza case study's, rozwiązywanie przykładów rachunkowych, dyskusje, praca grupowa, gra symulacyjna, itp.

 


 

Blok tematyczny   Liczba godzin  
Zachowania ludzi w organizacji   16 h  
Negocjacje   8 h  
Rachunkowość finansowa   8 h  
Rachunkowość zarządcza   12 h  
Zarządzanie strategiczne   12 h  
Zarządzanie projektowe   12 h  
Budowanie marki w sieci   8 h  
Finanse   8 h  
Marketing   12 h  
Prawo gospodarcze   6 h  
Prawo pracy   8 h  
Kompetencje komunikacyjne menedżera   8 h  
Gra decyzyjna   14 h  
Warsztat studium przypadku   4 h  
 Razem:   136 h  

 


Unikalną wartością dodaną (podobnie jak na studiach menedżerskich MBA) jest możliwość spotkania i wzajemnego uczenia się osób z różnym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stażem pracy, itd. Nasi Absolwenci utrzymują ze sobą kontakty także po zakończeniu szkolenia.

 

Studium pozwala na zintegrowane z pracą zawodową aktywne uczenie się pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów i praktyków biznesu. Daje możliwość wejścia w rolę menedżera-przedsiębiorcy poprzez prowadzenie wirtualnej firmy (rywalizacja w unikalnej grze decyzyjnej on-line) oraz podejścia do realnych problemów biznesowych w warsztacie studium przypadku.

Studium Mini MBA® to 136 godzin zajęć realizowanych na przestrzeni niespełna czterech miesięcy, w edycji wiosennej (marzec – czerwiec) lub jesiennej (październik – styczeń). Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w trybie tradycyjnym (wykłady i ćwiczenia), ale także w formule on-line - przez platformę do zdalnego nauczania (gra symulacyjna, dodatkowe materiały szkoleniowe).

 

Program szkolenia menedżerskiego zaplanowany został z myślą o osobach na co dzień aktywnych zawodowo: zajęcia organizowane są w trybie sesji weekendowych, w wybrane piątki (w godzinach 17.00 – 20.15) i soboty (w godzinach 9.00 – 16.00). Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul. Matejki 22/26.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

 

Uczestnicy szkolenia menedżerskiego otrzymują autoryzowany dostęp do uniwersyteckiej platformy do zdalnego nauczania e-Campus, podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do opcjonalnego wykorzystania.

 

55. edycję Mini MBA planujemy w terminie 6 marca - 27 czerwca 2020.

 

Planowane terminy zjazdów 55. edycji Mini MBA®:

6/7, 13/14, 20/21 marca, 3/4, 17/18 kwietnia, 8/9, 15/16, 22/23 maja, 5/6, 19/20, 26/27 czerwca 2020

 

Nie ma formalnych wymogów przystąpienia do programu szkolenia menedżerskiego (w przeciwieństwie do studiów MBA, gdzie od kandydatów wymagane są studia wyższe, język angielski, odpowiedni staż pracy itp.). Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w tego typu szkoleniu biznesowym wypełniają formularz zgłoszeniowy i są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń (orientacyjna liczebność grupy: 25-30 osób).

 

Koszt uczestnictwa w programie w Łodzi wynosi 5.400 PLN lub 5.600 PLN (przy płatności w dwóch ratach).

Podane kwoty są kwotami brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).