Najbliższa edycja

Kolejna edycja Mini MBA® w terminie wrzesień 2021 - styczeń 2022

Mini MBA® – dobre praktyki studiów MBA przeniesione na grunt szkoleniowy

 • Informacje
 • Program
 • Organizacja zajęć
 • Rekrutacja i koszty

 

Kolejna edycja Mini MBA - jesienią (24 września 2021 - 29 stycznia 2022).

Zapraszamy do udziału! 

     Broszura Mini MBA

Ostatnie edycje Studium menedżerskiego Mini MBA odbywały się (ze wzglądu na obowiązujące przepisy epidemiczne) częściowo lub w całości online. Mamy nadzieję, że jesienią 2021 będzie możliwy powrót do sal wykładowych. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują jednak, że zajęcia w trybie zdalnym mogą być dobrym rozwiązaniem dla wielu naszych studentów. Dlatego jesienną edycję Mini MBA planujemy w trybie hybrydowym: zajęcia będą odbywać się w salach Wydziału Zarządzania. Jednocześnie osobom, które z różnych powodów (kwarantanna, obowiązki zawodowe lub domowe, odległość) nie będą mogły przyjechać do Łodzi, oferujemy możliwość interaktywnego uczestnictwa w Studium przez Internet. Tak więc zapraszamy osoby nie tylko z Łodzi i okolic ale z całej Polski.

Obserwacje ostatnich edycji potwierdzają, że osoby uczestniczące zdalnie w zajęciach mogą doświadczyć sytuacji edukacyjnych jak w stacjonarnej grupie: zaczniemy szkolenie sesją integracyjną a w trakcie programu realizowane będą grupowe aktywności - gra symulacyjna, konkurs case'ów, itp. Będzie więc okazja do wymiany doświadczeń, współpracy i rywalizacji jak w przypadku zajęć tradycyjnych.
Każdy blok tematyczny będzie odbywał się w sali wykładowej a równocześnie będzie udostępniany przez  uniwersytecki MS Teams dla osób, które nie pojawią się na Wydziale. Zajęcia zaplanowaliśmy w piątki 17.00 - 20.15 i w soboty 9.00 - 12.15 (czasem do 16.00). Ponadto w ciągu tygodnia uczestnicy szkolenia powinni wywiązać się z prostych zadań indywidualnych lub grupowych postawionych przez prowadzącego (np. zadanie rachunkowe, mini esej, forum dyskusyjne, itp.). Wszystkie spotkania będą rejestrowane i udostępniane do odtworzenia dla osób, które z różnych powodów nie mogłyby wziąć w nich udziału "na żywo".
 

 

W grudniu 2014 Gazeta Finansowa opublikowała listę Najlepszych produktów dla biznesu 2014. W kategorii Szkoły biznesu wśród wyróżnionych (…) produktów odznaczających się innowacyjnością, elastycznością, przyjaznością dla klienta biznesowego oraz konkurencyjnością na rynku (…) znalazł się nasz program: Studium menedżerskie Mini MBA®.

Gazeta Finansowa 2014

Studium Menedżerskie Mini MBA® to jednosemestralne (138 godzin) szkolenie, w którym otrzymujesz:

 • kompleksowy program intensywnego rozwoju kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji menedżerskich.
 • wiedzę  i umiejętności z różnych obszarów biznesowych w firmie i zyskują kompleksowe spojrzenie na organizację i jej działanie.
 • przedmioty z kanonu studiów MBA,
 • zajęcia o charakterze interaktywnym – decyzyjna gra symulacyjna, warsztat studium przypadku, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Dla kogo jest przeznaczone Studium menedżerskie Mini MBA?

   

Właściciele firm, przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy chcą zdobyć nowoczesną wiedzę i umiejętności biznesowe, aby rozwijać swoje firmy.

   

Liderzy biznesu i specjaliści, nastawieni na rozwój zawodowy i osobisty, którzy potrzebują pogłębienia i aktualizacji wiedzy w różnych obszarach zarządzania, ekonomii i finansów.

   

Osoby, które rozważają studia MBA w przyszłości i chciałyby pozyskać niezbędne kompetencje biznesowe przed podjęciem programu.

 

Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów menedżerskich MBA, jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia.

 

Zajęcia odbywają się w piątki od 17.00 do 20.15 a w sobotę od 9.00 do 16.00 (lub do 14.15).

W trakcie studium zaplanowano szereg aktywności, które powinny być zrealizowane w ciągu 14 tygodni nauki zgodnie z harmonogramem.

Zajęcia w ramach Studium planujemy:

 • w salach Wydziału Zarządzania UŁ w piątki od 17.00 do 20.15 a w sobotę od 9.00 do 16.00 (lub do 14.15),
 • w trybie zdalnym - przez Internet (MS Teams i platforma e-learningowa UŁ).

Należy też wyraźnie podkreślić, że tryb zajęć "przez Internet" nie oznacza internetowego "samouczka". Pomimo zdalnej formuły zachowujemy sytuacje edukacyjne z tradycyjnej, stacjonarnej grupy: wymiana doświadczeń, praca grupowa, rywalizacja i współpraca. Nasze obserwacje dwóch ostatnich grup Mini MBA/MBA potwierdzają, że takie zajęcia mogą być efektywne. Zdalny tryb pozwala słuchaczom na elastyczne planowanie swojego czasu pogodzenie nauki z pracą zawodową i obowiązkami domowymi.


 Zaliczenie Studium

Warunki zaliczenia szkolenia Studium Mini MBA®:

 • Zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych (aktywność na platformie e-learningowej, wykonanie prostych zadań stawianych przez prowadzących, zaliczenie quizów po zakończonych blokach tematycznych).
 • Obecność (min. 80%) na zajęciach w sali i sesjach synchronicznych.
 • Aktywny udział w grze symulacyjnej (aktywność grupowa: zespoły prowadzą rywalizujące ze sobą wirtualne firmy – przez 6 kolejnych tygodni należy przesyłać do prowadzącego wypracowane w grupie decyzje zarządcze).
  Gra symulacyjna polega na rywalizacji zespołów, które prowadzą wirtualne firmy (aplikacja TOP SIM). Pierwsze zajęcia w tym bloku to wprowadzenie, informacja o zasadach i komunikacji. Przez  kolejnych 6 tygodni zespoły przesyłają do prowadzącego swoje decyzje. Prowadzący publikuje wyniki po poszczególnych etapach gry i je komentuje.
 • Udział w końcowym konkursie case’ów (aktywność grupowa będąca podsumowaniem całego szkolenia: zespoły przygotowują swoją rekomendację rozwiązania konkretnego problemu zarządczego z realnej firmy).
  Konkurs case'ów to podsumowanie całego szkolenia. Podobnie jak na studiach MBA, gdzie realizowany jest końcowy Capstone Project, słuchacze przygotowują rekomendację konkretnego problemu zarządczego (w ostatnich edycjach Mini MBA rozwiązywane były case study's z firm OtoDom i BelVita). Studenci powinni zastosować wiedzę z poszczególnych bloków tematycznych i przygotować stosowne analizy i swoją rekomendację. Ostatnie zajęcia maja charakter konkursu: grupy są oceniane przez wybranych wykładowców, przedstawiciela firmy.

Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin i są realizowane w 2-3 tygodnie. 

Dyplom

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego  Mini MBA podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

W przypadku przekroczenia limitu dopuszczalnych nieobecności istnieje możliwość odbycia zaległych zajęć z następną grupą.

Studium Menedżerskie Mini MBA® to program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich zapewniający bardzo szybkie i kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych na niższym i średnim szczeblu zarządzania.

Program szkolenia nawiązuje do zagadnień omawianych na studiach MBA i obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania.

Szkolenie rozpocznie się Sesją inauguracyjną (spotkanie na Wydziale Zarządzania).

 • Inauguracja programu – powitanie uczestników, przedstawienie wykładowców i trenerów.
 • Wykład inauguracyjny "Źródła sukcesu organizacji w nowych czasach" - dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Sesja informacyjna dotycząca obsługi platformy, formuły kształcenia  oraz przebiegu szkolenia.

 

Moduł 1: Ludzie w organizacji

 • Integracja uczestników
 • Budowanie efektywnych zespołów projektowych
 • Przywództwo - rola lidera w organizacji - dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Moduł 2: Analityka finansowa

 • Analiza sprawozdań finansowych - dr Marcin Michalak
 • Rachunkowość zarządcza (budżetowanie, rachunek kosztów) - dr Marcin Michalak
 • Zarządzanie finansami - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

 

Moduł 3: Zarządzanie strategiczne

 • Zrozumienie rynków i klientów - dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Strategia konkurencji - dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
 • Innowacyjne modele biznesowe - dr Anna Sibińska

 

Moduł 4: Kompetencje cyfrowe menedżera

 • Komunikacja digitalowa w biznesie (dobór kanałów digitalowych, pomiar i efektywność działań w sieci, zarządzanie contentem) - Wojciech Szymański (Ideo)
 • Budowanie marki własnej w sieci (Personal branding) - Wojciech Szymański (Ideo)
 • Sztuka prezentacji  online – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Wizualizacja danych – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo – dr Joanna Kulesza

 

Moduł 5: Gra symulacyjna

 • Wprowadzenie do gry - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
 • Decyzje zespołów i komentarze prowadzącego (7 kolejnych etapów gry w kolejne 7 tygodni)
 • Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników gry

 

Moduł 6: Warsztat studium przypadku

 • Sesja kick off – wprowadzenie do studium przypadków, prezentacja firmy oraz problemu do rozwiązania - dr Anna Sibińska
 • Warsztat Design Thinking – Beata Michalska - Dominiak, Piotr Grocholiński
 • Konsultacje z zespołami - dr Anna Sibińska
 • Case Competition – prezentacje rozwiązań zarządczych przez zespoły

 

Program powinien być zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. W każdym z 15 tygodni szkolenia przewidziany jest wykład (w sali lub online). Między zajęciami przewidziano dla słuchaczy różne dodatkowe aktywności (lektury, proste zadania, udział w forum dyskusyjnym). Zadania stawiane uczestnikom w trakcie szkolenia będą oceniane i komentowane przez prowadzących. Z tego powodu powinny być dostarczone przez studentów w określonym terminie. To bardzo istotne, bo przewidujemy także silną interakcję między uczestnikami a także z prowadzącymi zajęcia (np. wymiana doświadczeń przez dyskusje i wspólne rozwiązywanie case study na Forum, gra symulacyjna, zadania grupowe.

 

Poniżej orientacyjny harmonogram zajęć.


 

Studium Mini MBA® to 138 godzin zajęć realizowanych na przestrzeni niespełna czterech miesięcy, w edycji wiosennej (marzec – czerwiec) lub jesiennej (październik – styczeń). Zajęcia prowadzone są w trybie tradycyjnym (wykłady i ćwiczenia), ale także w formule on-line - przez platformę do zdalnego nauczania (gra symulacyjna, dodatkowe materiały szkoleniowe).

 

Program szkolenia menedżerskiego zaplanowany został z myślą o osobach na co dzień aktywnych zawodowo: zajęcia organizowane są w trybie sesji weekendowych, w piątki w godzinach 17.00 – 20.15 i soboty w godzinach 9.00 – 12.15 (lub do 16.00).

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

 

Uczestnicy szkolenia menedżerskiego otrzymują studenckie konto w Microsoft Office, autoryzowany dostęp do uniwersyteckiej platformy do zdalnego nauczania e-Campus, podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do opcjonalnego wykorzystania.

 

Nie ma formalnych wymogów przystąpienia do programu szkolenia menedżerskiego (w przeciwieństwie do studiów MBA, gdzie od kandydatów wymagane są studia wyższe, język angielski, odpowiedni staż pracy itp.). Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w tego typu szkoleniu biznesowym wypełniają formularz zgłoszeniowy i są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń (orientacyjna liczebność grupy: 25-30 osób).

 

Koszt uczestnictwa w programie w Łodzi wynosi 5.600 PLN lub 5.800 PLN (przy płatności w dwóch ratach).

Podane kwoty są kwotami brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).


Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych: