Mini MBA® dla firm

Szkolenie Mini MBA® dostosowane do potrzeb firm i organizacji

Oprócz możliwości delegowania słuchaczy do udziału w edycjach szkoleń otwartych Mini MBA® organizowanych na Wydziale Zarządzania, możliwe jest też dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb organizacji – edycje zamknięte planowane są w dogodnym dla firmy trybie, miejscu i czasie. Zaletą szkolenia zamkniętego jest szybkie i kompleksowe przeszkolenie kadry menedżerskiej firmy w jednym standardzie, jak również możliwość dostosowania sposobu realizacji i harmonogramu szkolenia do potrzeb organizacji.

 

Opisywane szkolenie biznesowe przeprowadzone zostało np. dla kadry menedżerskiej firmy Dell - program został zmodyfikowany zgodnie z sugestiami pracodawcy, a harmonogram szkolenia uwzględniał terminy wynikające ze zmianowej pracy uczestników szkolenia.

 

Zajęcia w obrębie szkolenia menedżerskiego mogą być prowadzone zarówno w tradycyjnym trybie wykładów i ćwiczeń, jak i formule blended learning - wspomagane komponentami on-line lub  wyłącznie na odległość poprzez platformę do zdalnego nauczania. Internetowa wersja studium – Global Mini MBA® – to opcja dla firm posiadających pracowników rozproszonych w różnych regionach kraju i za granicą.