X Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2017

X Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2017
Jubileusz 20-lecia Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego)
Inauguracja Społeczności Absolwentów PAM Center

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ było partnerem Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2017, które  odbyło się w dniach 16-17 października 2017, w hotelu Vienna House Andel’s Łódź, na terenie Manufaktury.

W ramach Forum obchodziliśmy 20-lecie powstania PAM Center. Oprócz dwóch sesji merytorycznych podczas Forum z Galą jubileuszową zorganizowalismy spotkanie Absolwentów programu MBA.

 

Idea sesji realizowanych przez PAM Center Wydziału Zarządzania UŁ

Od opublikowania koncepcji najpierw BRIC a potem BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) oczy większości inwestorów skierowana są w regiony Azji, Afryki, czy Ameryki Południowej. Pozostawiając nieco na uboczy te regiony, które odznaczają się już wysokim poziomem rozwoju. Te jednak regiony, ale o czym czasem się zapomina są jednocześnie nie tylko ogromnymi rynkami, ale także źródłem innowacji i rozwoju. Internacjonalizacja to nie tylko wchodzenie w niezagospodarowane obszary, ale także na rynki, które co prawda stanowią wyzwanie, ale także źródło inspiracji. Stąd dyskusja na temat możliwości konkurowania i czerpania inspiracji, nowych idei i rozwiązań z rynku amerykańskiego stanowić powinna ważny element dyskusji nad wyzwaniami umiędzynaradawiania firm, w wymiarze biznesowym, ale i rozwoju menedżerskiego.


Sesja I
Przywództwo i kluczowe kompetencje w epoce IV rewolucji przemysłowej – nowa rola edukacji menedżerskiej

wtorek, 17 października 2017 godz. 10.00 – 11.30

Trudne przywództwo w epoce IV rewolucji przemysłowej

Żyjemy w czasach wyjątkowych.  Główną przyczyną jest bezprecedensowy rozwój technologii, dynamizujący kolejne rewolucje przemysłowe. Technologia zmienia wszystko, zarówno na lepsze jak na gorsze.  Daje nowe szanse, ale powoduje powstawanie nowych wyzwań.  Przykładowo, po raz pierwszy w historii żyjemy w czasach, gdy znika bariera dostępu do informacji.  Ale natychmiast pojawia się problem nadmiaru informacji, manipulacji informacją i odsiewania informacji prawdziwych od nieprawdziwych.Obok zmian technologii, kluczowe są zmiany zachodzące w ludziach.  Pokolenie X, Y, Z... co dalej?  Zmieniać się będzie system wartości, model życia, sposoby komunikacji.  Przywództwo polega również na tym, by zrozumieć zmiany zachodzące w ludziach i umieć odnaleźć się w zmieniającym się świecie. Kluczem do skutecznego przywództwa – i w polityce, i w biznesie, i w 3. sektorze – będzie kreatywność i innowacyjność.  To są umiejętności ponadczasowe, ale przez umiejętną edukację można je w ludziach rozwijać.

Prof. dr hab. Witold Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie, i główny doradca ekonomiczny PwC Polska.  Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.  Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku.  Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda.  W latach 1993-97 w Banku Światowym.  W latach 2001-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP.  W przeszłości również dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.  Autor 11 książek i  200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet. 

Panel dyskusyjny

Nowe (?) przywództwo i kompetencje w epoce cyfrowe

prof. Tomasz Czapla, Waldemar Olbryk, Paulina Rutkowska, dr Henryk Siodmok

Moderator: Michał Frąk

Jeśli prawdą jest, że tylko jedna dobrze zinformatyzowana firma wytwarza w ciągu 60minut 167 razy więcej danych niż zgromadzonych jest w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych a 3 największe obecnie firmy na świecie przy podobnym poziomie przychodów uzyskują 30 razy większą kapitalizację przy 10-krotnie mniejszym zatrudnieniu to w sposób naturalnym pojawiają się pytania nowe kompetencje menedżerskie. Rynek amerykański od początku XX wieku nadawał ton i wskazywał kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności w sferze menedżerskiej. To na tym rynku powstał program MBA traktowany obecne jako standard i wyznacznik kwalifikacji profesjonalnych w biznesie. Wobec powyższego dyskusja ma na celu wskazanie na wymagane kompetencje liderów biznesu w czasach rewolucji cyfrowej.

Prof. dr hab. Tomasz Czapla

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Konsultant, trener. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi organizacji oraz zarządzania strategicznego. Był odpowiedzialny za prowadzenie licznych projektów dotyczących m.in.: : tworzenie systemów kompetencyjnych, budowanie systemów wynagrodzeń, budowanie systemów ocen pracowniczych, wartościowanie stanowisk pracy oraz analiza kultury organizacyjnej.

Waldemar Olbryk

Pracuje obecnie na stanowisku Dyrektora działu Mieszkaniowego, Członek Zarządu, Echo Investment S.A.. Od ponad 20 lat związany z branżą nieruchomości i inwestycji zarówno po stronie deweloperskiej jak i utrzymaniowej. Pracował w branży paliwowej (British Petroleum), handlowej (Apsys), czy biurowo-przemysłowej (Philips). Ostatnie lata był związany ze Skanska gdzie współtworzył na terenie Polski biurową organizację deweloperską. Następnie miał okazję prowadzić projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jak i program przygotowujący konsolidację funkcji wsparcia biznesu. Specjalizuje się w szeroko pojętym zarządzaniu projektami, zespołami a także w zakresie budowania relacji biznesowych. Jego pasją jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i wspieraniu zmian zarówno wew. firmy jak i w jej otoczeniu gdzie najważniejszym aspektem jest perspektywa użytkownika i klienta. Jest pomysłodawcą koncepcji współpracy opartej na wielowymiarowym spojrzeniu na analizę potrzeb: www.dicedilemma.com

Paulina Rutkowska

Kieruje HR Grupy mBanku. Wraz z zespołem odpowieda za budowę kultury organizacji zarówno w Polsce jak i w Czechach i na Słowacji, gdzie mieszczą się oddziały zagraniczne mBanku. Wiele lat związana z organizacją, do 2011 roku w roli dyrektora strategii marketingowej i komunikacji, od 6 lat w HR grupy. Jej zespół bierze aktywny udział w tworzeniu strategii organizacji. Buduje rolę partnera dla biznesu, bardzo blisko związaną z realizacją ich celów krótko i długoterminowych. Wierzy w ludzi, dając im dużą swobodę działania, ale też idącą za nią odpowiedzialność.  Jest absolwentką Warwick University w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia International Business with German Studies, studiowała w Szwajcarii (Hoch Schule St.Gallen) i Niemczech (Heidelberg) a także ukończyła Advanced Management Program na IESE w Barcelonie.

Dr Henryk Siodmok

Absolwent UE w Krakowie na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. W latach 1989-1990 pracował jako analityk operacyjny w Pasco Company, następnie od 1991 do 1995 jako konsultant w firmie doradczej Bain & Co. W latach 1996-1997 był dyrektorem rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezesem Tenneco Automotive Polska, następnie, w okresie 1997-2000,  prezesem FLiD Drumet S.A. Od 2000 do 2003 pełnił funkcję prezesa zarządu Carman Polska sp. z o.o., a w latach 2003-2004 wiceprezesa ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o. Od 2005 do 2008 roku był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. Od 2006 roku – w Grupie ATLAS, najpierw jako członek zarządu, a od 2007 roku na stanowisku prezesa zarządu.

Michał Frąk (moderator sesji)

Dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej - największego opiniotwórczego dziennika w Polsce. Z tytułem związany od 1998 roku. W tym czasie przeprowadził setki wywiadów ze znanymi osobami biznesu i polityki. Jego rozmówcami byli na przykład Tony Blair - premier Zjednoczonego Królestwa w latach 1997-2007, Condoleezza Rice - 66 Sekretarz Stanu w administracji prezydenta USA George’a W. Busha czy Jeffrey Sachs - doradca wielu rządów krajów Europy Wschodniej podczas transformacji od komunizmu do ekonomii rynkowej. Oprócz publikowania w kraju, teksty Michała Frąka ukazywały się również za granicą. Jego artykuły o tematyce biznesowej drukowały tak prestiżowe europejskie dzienniki, jak francuski Le Monde, hiszpański El Pais czy włoska La Stampa. Dziennikarz był wyróżniany wieloma nagrodami. Na przykład tytułem Honor Academicus, przyznawanym wspólnie przez wszystkie uczelnie publiczne w Łodzi, skąd pochodzi.


Sesja II
Konkurowanie w epoce cyfrowej czyli rzecz o tym jak zdobyć „nie-dziki” zachód
wtorek, 17 października 2017 godz. 12.00 – 13.30

 

Rewolucja technologiczna wyznacza tempo rozwoju cywilizacji

Zmiany technologii decydują o tempie rozwoju cywilizacji, w tym także zmianach i rozwoju gospodarki.  Uważna analiza historii technologii pokazuje, że zmiany technologiczne mają charakter wykładniczy. Z tego powodu przełomy technologiczne, które są fundamentem innowacji przełomowych pojawiają się w coraz mniejszych odstępach czasu. Rewolucja staje się zjawiskiem permanentnym. Innowacja przełomowa (disruptive innovation– jest czymś całkiem nowym, stanowi odejście od znanych wcześniej technologii czy metod produkcji, organizacji procesów lub grup klientów docelowych, zakłócającą cały dotychczasowy model działalności gospodarczej danej firmy czy nawet branży. Dla takich krajów jak Polska, które nie są przodownikami w dziedzinie wynalazczości, innowacje modelu biznesowego i operacyjnego w gospodarce cyfrowej to szansa na rozwój inicjatyw międzynarodowych a nawet globalnych. 

Profesjonalista w dziedzinie finansów i bankowości, inicjator wielu innowacyjnych start-up’ów w tych obszarach. Twórca mBanku, pierwszego banku internetowego w Polsce, który stał się jednym z największych banków tego typu na świecie, a także Bank SMART - pierwszego mobilnego banku europejskiego.  Był członkiem zarządu PBG Bank i PKO Bank Polski oraz prezesem mBank i FM Bank PBP. Członek wielu rad nadzorczy spółek giełdowych w Polsce i zagranicą. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Studiował również na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytecie w Zurychu. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania, przywództwa i innowacyjności oraz książek Droga innowacji, Studio EMKA 2010, DROGA ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Studio EMKA 2012 oraz Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych, Studio EMKA 2013.

Sławomir Lachowski

Profesjonalista w dziedzinie finansów i bankowości, inicjator wielu innowacyjnych start-up’ów w tych obszarach. Twórca mBanku, pierwszego banku internetowego w Polsce, który stał się jednym z największych banków tego typu na świecie, a także Bank SMART - pierwszego mobilnego banku europejskiego.  Był członkiem zarządu PBG Bank i PKO Bank Polski oraz prezesem mBank i FM Bank PBP. Członek wielu rad nadzorczy spółek giełdowych w Polsce i zagranicą. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Studiował również na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytecie w Zurychu. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania, przywództwa i innowacyjności oraz książek Droga innowacji, Studio EMKA 2010, DROGA ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Studio EMKA 2012 oraz Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych, Studio EMKA 2013.

Warunki skuteczności konkurowania na rynku amerykańskim

Jest stosunkowo niewiele polskich przedsiębiorstw, które skutecznie weszły na rynek amerykański. Jedną z przyczyn jest brak wiedzy o tym rynku. W trakcie spotkania omówione zostaną, na postawie własnych doświadczeń praktycznych z pracy z zagranicznymi firmami w Północnej Dakocie, czynniki które pomogły w wejściu tych firm na rynek amerykański. Przykłady obejmować będą takie firmy jak MADC, Robot Aviations, Skyscope i Grupa Azoty.

dr Jacek Mrozik

Dziekan College of Business, Minot State University (USA). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem strategicznym, marketingiem, wprowadzaniem na rynek i zarządzaniem produktem. Wcześnie pracował przez 19 lat dla międzynarodowych korporacji  i mniejszych organizacji (Group Orange-FT, Netia - Group Telia Sonera, Company Assistance – consulting company, Citibank and IBM na stanowiskach członka Zarządu, Dyrektora Marketingu, Manager Projektu itp. Autor publikacji w dziedzinie zarządzania.

Panel dyskusyjny
Polski „American
Dream” 2.0 – konkurowanie w epoce cyfrowej czyli rzecz o tym jak zdobywać „nie-dziki” Zachód

Marcin Barański, Dorota Dąbrowski, Gedeon Werner

Moderator: Jacek Grudzień

Nowe technologie zmieniają nasze zachowania, sposoby komunikacji, style życia. Całe sektory biznesowe znikają a tradycyjne modele konkurowania odchodzą w niebyt. Czy to kreuje więcej zagrożeń czy możliwości biznesowych? Czy to oznacza, że na silnie rozwiniętych rynkach, takich na przykład jak rynek amerykański nie da się już firmom z mniej rozwiniętych krajów konkurować, a może wprost przeciwnie?

Marcin Barański

W Grupie Kapitałowej VOX od 2014 roku. Jako dyrektor generalny zarządza firmami Meble VOX, Składy VOX oraz Profile VOX. Jest również prezesem zarządu VOX Detal S.A. Wcześniej, jako dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, a następnie wiceprezes zarządu odpowiadał za obszary marketingu, sprzedaży i logistyki w Grupie Tubądzin. Pełnił również funkcje prezesa zarządu Megastore.pl S.A. oraz dyrektora handlowego Grupy Balex Metal. Marcin Barański jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość. Ukończył również program Executive MBA organizowany przez Uniwersytet Illinois oraz Uniwersytet Warszawski, a także General Management Program w Harvard Business School.

Dorota Dąbrowski

Dyrektor zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Odpowiada za prace Izby jako organizacji opartej na członkostwie, wspierającej tworzenie sprzyjającego klimatu dla działalności gospodarczej w Polsce. W czasie pełnienia przez nią funkcji dyrektora zarządzającego organizacja AmCham rozwinęła się i liczy ponad 330 członków. Była jednym z założycieli stowarzyszenia Polish Professional Women Network (PWnet) oraz jurorem konkursów „Złote Spinacze” Polskiego Stowarzyszenia PR, Arts & Business Awards i Students in Free Enterprise (SIFE). Prezentuje zagadnienia dotyczące środowiska gospodarczego i politycznego w Polsce, a także prowadzi spotkania i dyskusje panelowe. Przed związaniem się z AmCham przez 10 lat była w biznesie jako dyrektor Cargo Partner Spedycja, księgowa w Shell Polska i PriceWaterhouse, a także dziennikarka Warsaw Business Journal. W 1992 r. ukończyła Lawrence University w Appleton w stanie Wisconsin. W 1998 r. ukończyła studia MBA przy University of Calgary.

Gedeon Werner

Prezes Aquarius Management, z sukcesem łączy międzynarodowe, polsko-amerykańskie doświadczenie biznesowe z akademickim.  Od 2011 pełni funkcję Prezesa w Aquarius Management, gdzie z ramienia inwestora nadzoruje tworzenie i realizację strategii spółek portfelowych, wdrażanie planów operacyjnych oraz relacji inwestorskich z partnerami biznesowym. W latach 2004 – 2011 jako Prezes i założyciel firmy Workforce Innovations nadzorował i realizował międzynarodowe projekty finansowane m.in. przez Unię Europejską i Rząd Stanów Zjednoczonych mające na celu efektywny lokalny rozwój gospodarczy jak i rozwój sektora MŚP w Europie Środkowo Centralnej i Azji. W latach 2000 – 2004 pracując w firmie Worldwide Strategies jako Zastępca Dyrektora odpowiadał za inicjowanie i wdrażanie programów rozwojowych z dziedziny rynku pracy,  pozyskiwał partnerstwa strategiczne w ramach współpracy z instytucjami rządowymi, akademickimi, non-profit i organizacjami biznesowymi (U.S., Polska, Europa Środkowo Centralna, Kazachstan i Tanzania).

Jacek Grudzień (moderator sesji)

Dziennikarz i publicysta, menadżer, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat związany z Radiem Łódź i TVP. Przez  cztery lata do 2016 roku kierował TVP Łódź. Laureat wielu prestiżowych konkursów dziennikarskich. Zdobył nagrodę pisma „Press” dla Najlepszego Dziennikarza Regionu Łódzkiego, laureat ogólnopolskich konkursów imienia Orłowicza i Złote Formaty. Zwycięzca konkursu TVP PiK za najlepszy program kulturalny (2011).  Na Przeglądach i Konkursach Twórczości Oddziałów Terenowych zdobył dwie nagrody - jedną za „Rozmowę Dnia” i jedną za cykl o wybitnych łodzianach ,,Łódzcy Europejczycy’’. Za osiągnięcia dziennikarskie wyróżniany między innymi przez środowisko akademickie i organizacje pozarządowe. Autor filmów dokumentalnych, właściciel firmy producenckiej, a także nauczyciel akademicki.


prof. dr hab. Robert Kozielski – prowadzący/moderujący obie sesje

Dyrektor PAM Center na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca, stypendysta Fundacji Fulbrighta (USA, Willamette University) oraz członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Uzyskał tytuł Chartered Marketer wydawany przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie – największą i najstarszą na świecie instytucję szkoleniowo-konsultingową specjalizująca się w dziedzinie marketingu. Członek Rady Doradczej („Advisory Board”) Minot State Universoty, USA. Prowadził wykłady i programy badawcze między innymi na uniwersytetach: Maryland (USA), Lund (Szwecja), Edynburg (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania), Univrsity of Kelanyia (Sri Lanka). W ciągu dwudziestoletniej pracy szkoleniowo-konsultacyjnej autor pracował między innymi z takimi firmami jak Unilever, Microsoft, Hewlett-Packard, Merck, Danone, Johnson&Johnson, Bayer, mBank, Aflofarm, Tubądzin, Polpharma, Merck, Abbott, LOTOS i inne. Pracował także w Zarządzie Grupy Kapitałowej REDAN. Był członkiem Rad Nadzorczych GK REDAN S.A., CAM Media S.A. Członek Rady Fundacji „Happy Kids”, która buduje i opiekuje się rodzinnymi domami dziecka.


Spotkanie Absolwentów - Inauguracja Społeczności Absolwentów PAM Center

Ponad 20 lat działania PAM Center to 19 zakończonych edycji programu MBA, 49 edycji Studium menedżerskiego Mini MBA, wiele różnych programów szkoleniowych. To ponad 4000 Absolwentów.

Chcielibyśmy, żeby wokół PAM Center funkcjonowała społeczność ludzi zainteresowanych osobistym i zawodowym rozwojem - osób życzliwych sobie i otwartych na nowe wyzwania. Zapraszamy zatem Absolwentów naszych programów do udziału w nieformalnej Społeczności Absolwentów PAM Center.
Inicjatywa daje możliwość dalszego rozwoju oraz budowy nowych kontaktów biznesowych. Łączy świat akademicki ze światem biznesu w celu popularyzacji najlepszych praktyk biznesowych, wskazywania zmian zachodzących w organizacjach oraz możliwych scenariuszy rozwoju.

Udział w Społeczności Absolwentów PAM Center nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga formalnego zapisu. Prosimy jednak o podanie kontaktowego adresu e-mail do bazy absolwentów.

Bez formalnych zapisów, zebrań, składek członkowskich, statutów, regulaminów i sprawozdań oferujemy:

  • kontakty biznesowe (networking w kilkutysięcznej grupie Absolwentów studiów i szkoleń),
  • udział w cyklicznych seminariach, wykładach, spotkaniach z ciekawymi prelegentami,
  • dostęp do portalu społecznościowego Knowledge Garden (baza wiedzy z zakresu zarządzania),
  • wymianę informacji i wsparcie (np. szukam pracy, szukam pracownika, kontrahenta, itp.),
  • inne dobrowolne aktywności.

Tym razem szczególnie zaproszenie dla Absolwentów programu studiów MBA. Podobne spotkanie dla Absolwentów Mini MBA planujemy w listopadzie.