Prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Blikle jest naukowcem w obszarze informatyki teoretycznej, a także ― zgodnie z rodzinną tradycją ― mistrzem cukierniczym.

Obecnie prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Andrzej Blikle Doradca w obszarze zarządzania jakością oraz samoorganizacji turkusowej. Od 1997 r. zaprasza na poświęcone tym tematom otwarte konwersatoria.

Jego książka „Doktryna jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu” zajęła w 2015 r. I miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”, a w 2016 r. otrzymała nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014 – 2015”.

Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk, Rady Języka Polskiego i ponad 20 innych organizacji.