Ph.D. Charles E. Olson

Ph.D. Charles E. Olson

Dr Charles E. Olson, Professor of the Practice, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park
Profesor Charles E. Olson jest ekspertem i praktykiem w obszarze szacowania kosztu kapitału. Sporządził wiele ekspertyz dotyczących kosztu kapitału w warunkach rynków regulowanych, zaś w ponad 300 przypadkach uzasadniał je dla instytucji regulacyjnych.


Jako ekspert występował w tym celu w sprawach rozpatrywanych przez wszystkie główne federalne agencje regulacyjne w Stanach Zjednoczonych oraz większość stanowych komisji zajmujących się sprawami rynków regulowanych. Do jego klientów należały przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, interwenienci przemysłowi, firmy adwokackie i agencje rządowe.


W ciągu ostatnich 20 lat Profesor Olson wielokrotnie występował przed Federalną Komisją Regulacji Energetyki (FERC) w sprawach dotyczących stóp zwrotu w działalności związanej z rurociągami paliw i innymi kwestiami. Jego ekspertyza odegrała kluczową rolę w ustaleniu metodologii obecnie stosowanej przez FERC. W latach 1986-2000 Profesor Olson pełnił funkcję prezesa zarządu firmy doradczej Zinder Companies, Inc. Wcześniej – założyciel i prezes Olson & Co, Inc.


Kariera zawodowa Profesora Olsona jest również związana z działalnością akademicką w Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Professor of the Practice. Prowadzi zajęcia z ekonomii oraz biznesu międzynarodowego dla studentów MBA oraz jest dyrektorem Business Honors Program w tej uczelni.


Od 2002 roku Profesor Olson jest związany z Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (PAM Center) na Wydziale Zarządzania UŁ w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA jako wykładowca przedmiotów Makroekonomia oraz Ekonomia menedżerska.