Ewa Samuel

Ewa Samuel

Trener - ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń i treningów z różnego zakresu tematycznego dla kadry menedżerskiej i pracowników w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających kompetencje kadry menedżerskiej. Posiada umiejętność projektowania szkoleń, identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz monitorowania i oceny ich efektów.

Coach; ponad 14 letnie doświadczenie w zakresie coachingów dla kadry kierowniczej i pracowników firm. Posługuje się metodami aktywizującymi i interakcyjnymi, kładąc nacisk na wzmocnienie pozytywne (eksponowanie i nagradzanie osiągnięć) w miejsce negatywnego.

  • Posiada Międzynarodowe Certyfikaty Coach’a ICC; NMC; Practitioner of Art of NLP;
  • Ukończyła kursy Dilts Strategy Group – Meta Leadership, Success Factor Modeling
  • Autorka i realizator aktywnych warsztatów dla kadry trenerskiej
  • Autorka i realizator programów szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem, efektywnego przywództwa, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, sprzedaży, obsługi klienta,
  • Autorka i realizator programów zajęć z przedmiotu „Programowanie sukcesu w biznesie poprzez NLP”, „Psychologia biznesu”, „Psychologia menedżerska”, „Doskonalenie kompetencji menedżerskich”, „Psychologia i socjologia przedsiębiorczości” dla studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; „Aktywne formy pracy ze studentami” dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. „Twórcze rozwiązywanie problemów organizacyjnych dla słuchaczy Studiów ZZL w Politechnice Łódzkiej.
  • Współautorka i realizator programu zajęć z przedmiotu „Komunikacja społeczna”, który został wprowadzony jako przedmiot obowiązujący studentów Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej od października 1997