Dr inż. Jacek Białek

Jacek Białek

Wykładowca na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autor statystycznego programu komputerowego STAT_STUD 1.0., specjalizuje się w statystyce i matematyce finansowej.


Laureat zespołowej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, przyznanej w 2012 za książkę Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne. Otrzymał także Nagrodę Rektora UŁ III stopnia za monografię Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wyróżnienie za najlepszy podręcznik akademicki  Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0 .


Jako członek uniwersyteckiego zespołu eksperckiego Uniwersytetu Łódzkiego współpracował z firmą COMARCH oraz siecią aptek E-PRUF.


Z zamiłowania programista-amator w języku TURBO C++ oraz wędkarz.