dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent programu szkoleniowego MSSTC organizowanego przez University of Texas w USA. Ma bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.