Prof. dr hab. Jan Jeżak

Jan Jeżak

Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Zarządzającej Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center), Przewodniczący Rady Programowej Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA, Przewodniczący Rady Akceleratora Technologii przy Uniwersytecie Łódzkim, Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Warszawie i Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.


Członek Stowarzyszenia Europa-Azja w zakresie badań nad zarządzaniem (EAMSA), Congress of Political Economists (COPE) International, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kapituły Klubu Profesjonalnych Menedżerów przy Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Łodzi, Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie.


Ekspert i konsultant wielu polskich spółek, specjalizuje się w dziedzinie strategii przedsiębiorstw oraz finansów i nadzoru właścicielskiego. Wykładał na Uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.


Autor bądź współautor kilkuset publikacji, głównie z dziedziny zarządzania strategicznego i ładu korporacyjnego, w tym wydanej ostatnio książki Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, nagrodzonej na Targach Wydawnictw Ekonomicznych