Prof. dr hab. Jerzy Gajdka

Jerzy Gajdka - PAM Center w Łodzi

Jest kierownikiem Katedry Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Przedmiotem jego zainteresowania jest problematyka rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.


Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych, z których najważniejsze to książki: Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2013, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2002 (Nagroda Beta 2004 – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami), Zarządzanie finansowe – teoria i praktyka, t. I, II, FRRwP, Warszawa 1998, współautor E. Walińska (Nagroda Ministra Edukacji Narodowej).


Jego artykuły były publikowane m.in. w takich czasopismach naukowych, jak: Emerging Markets Finance and Trade, International Advances in Economic Research, Investment Management and Financial Innovations, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Przegląd Organizacji, Rynek Energii.


Pełnił szereg funkcji zarówno uczelnianych (m.in. prodziekan ds. współpracy z zagranicą Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, 2009-2012, dyrektor Polsko-Amerykańskiego programu studiów Executive MBA realizowanego w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarzadzania na Wydziale Zarzadzania UŁ w ramach współpracy pomiędzy UŁ i uczelniami amerykańskimi, 2004-2007), jak i w praktyce gospodarczej (m.in. był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 1999-2002, zaś obecnie jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KNF).