Kamil Sokołowski

Kamil Sokołowski

Kamil Sokołowski.

15 lat doświadczeń w rolach trenera, konsultanta, menedżera, lidera i eksperta w zespołach projektowych, marketingowych i sprzedażowych. Realizował projekty między innymi dla Play, Santander, PZU, Aviko, punktów dealerskich Volvo, Mitsubishi Motors, Egis Pharmaceuticals, Polpharma, Polfa, Anpharm, Mylan, Cersanit, Scania, Optibuy, Done!Delivieries, K&L Gates, DAKO, Forum Mentorów, Questus, GFKM, Habys, DKMS, GoodValley, Salamander, Yaval, Otis, WnD, KrosnoGlass.

Specjalności trenerskie/konsultingowe:

TRENING SIŁ SPRZEDAŻY. Warsztaty dotyczące sprzedaży opartej o wartość i relacje, budowanej na strategiach wysokomarżowych (tzw. „premium”); integracja sprzedaży z marketingiem; konstruktywna i perswazyjna komunikacja sprzedażowa; storytelling.

WARSZTATY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA. Różnice pokoleniowe w zarządzaniu; motywowanie i wywieranie wpływu w zarządzaniu; budowanie zaangażowania pracowników; konstruktywna komunikacja (feedback, praca z zastrzeżeniami); psychologia pracy zespołowej.

EXTERNAL PUSH. Warsztatowo-projektowa praca z zespołami klienta nakierowana na rozwiązywanie problemów: klient/zespół wskazuje problem, trener w cyklu 3-5 90-minutowych spotkań warsztatowych doprowadza grupę do prototypu rozwiązania.

DISRUPTIVE INTERVENTION. Na wszystko możemy popatrzeć inaczej. Na większość rzeczy – warto. Na niektóre zaś musimy, aby przetrwać albo aby się rozwinąć. Ale kto właściwie powiedział, że musimy się rozwijać albo przetrwać? Pogadajmy o tym jak zniszczyć Twój biznes.

BUSINESS STAND-UP. Wystąpienia dotyczące psychologicznych, kulturowych i pokoleniowych aspektów zarządzania lub sprzedaży oraz innych uzgodnionych tematów. Rozmowy, a nie przemowy; standUper to partner a nie guru; energia wypływa z ludzi – nie są nią pompowani.

PRACA INDYWIDUALNA. Sesje indywidualne dla menedżerów oparte o raporty osobowości zawodowej Facet5, nakierowane na konkretne, pragmatyczne efekty „Jak wykorzystać moją osobowość do lepszej realizacji stojącego przede mną celu?”.


W ankietach osoby pracujące z Kamilem doceniają: wysoką energię podczas szkoleń, koncentrację na realnych problemach uczestników, dostarczanie rozwiązań odpowiadających potrzebom grupy, atrakcyjne formy warsztatowe i szkoleniowe, poczucie humoru, otwieranie nowych perspektyw.Uczestnik szkół Diploma in Professional Marketing, Consumer Intelligence School oraz kursu Zarządzania Sprzedażą. Absolwent Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz kursu Coachwise Essentials. Certyfikowany trener badań osobowości zawodowej Facet5 oraz Integrated Leadership Management ILM72. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.