Dr Marcin Michalak

Marcin Michalak

Wykładowca w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Jego zainteresowania naukowe i praktyczne obejmują szerokie spektrum zagadnień rachunkowości finansowej i controllingu oraz ich wzajemnej intergracji: pomiar i raportowanie wartości przedsiębiorstwa, rachunek przepływów pieniężnych, pomiar utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (MSR 36, KSR 4), analiza finansowa, lean management i lean accounting oraz inne narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej.


Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, polsko-amerykańskich i polsko-francuskich studiach MBA; jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz na szkoleniach menedżerskich z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ. Wykładowca na studiach podyplomowych - FBA Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.


Marcin Michalak to doświadczony trener, konsultant oraz autor projektów wdrożeniowych z zakresu sprawozdawczości finansowej, controllingu i finansów dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.


Od 2003 roku jest związany z Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi. W tym czasie zajmował się projektami wdrożeniowymi z zakresu rachunkowości finansowej i podatków (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacja i dokumentacja systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej.


Realizował projekty m.in. dla: Toyota Motor Poland, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o. (właściciel marki Gatta), Armada Fleet Management SA, Kia Górażka Sp. z o.o., Verte Sp. z o.o. BZPG „Stomil” SA. etc.


Marcin Michalak to także trener na szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz analizy finansowej, organizowanych m.in. przez Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi, Akademię Biznesu MDDP, Infor, Eurokadry, Questus. Prowadził szkolenia zamknięte dla firm polskich i międzynarodowych, w tym m.in.: Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Toyota Motor Poland, International Paper, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing.


Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów w ramach kursów certyfikowanych Charter of International Marketing przygotowujących do uzyskani międzynarodowego certyfikatu The Professional Diploma In Marketing organizowanych przez firmę Questus.


Marcin Michalak jest także autorem licznych komentarzy i analiz z zakresu sprawozdawczości finansowej dla praktyków: Vademecum Głównego Księgowego, Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor), Rzeczpospolita, dodatek „Dobra firma”.


• Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) • Członek European Accounting Association • Sekretarz Komisji ds. Edukacji Rachunkowości przy Zarządzanie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce • Członek Zespołu ds. przygotowania zasad akredytacji szkół wyższych w ścieżce certyfikacji SKwP • Współautor projektu Zasad akredytacji kierunków ekonomicznych specjalności rachunkowość na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym przez uczelnie wyższe na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego (SKwP w Polsce) • Stypendysta University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA).


Ukończył szkolenie ATAC - Accelerated Technology Assessment and Commercialization prowadzone przez Instytut IC2 przy Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA) oraz uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie programu 6-modułowego w module „Finansowanie nowych przedsięwzięć” (Certification to Deliver Instructions in the IC2 Institute Workshop Module „Financing New Ventures).


Jest autorem lub współautorem ponad 60 artykułów oraz współautorem kilku książek, w tym: Rachunkowość zarządcza – podejście operacyjne i strategiczne (C.H. Beck, 2010); Rachunkowość finansowa – podejście ewidencyjne i sprawozdawcze (Wolters Kluwer, 2010), Meritum – Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (Wolters Kluwer, 2006-2013); Komentarz do ustawy o rachunkowości (2010-2013), Lean Accounting – integralny element Lean Management (2013).


Prywatnie pasjonat motoryzacji. W wolnej chwili uprawia biegi długodystansowe. Lubi nowe wyzwania.